B2B Weesp

11 juni 2015

B2B Weesp 11 juni 2015


3 / 20

Kritiek

"Als ik gemekker wil horen, koop ik wel een geit." Deze uitspraak hangt op de burelen van B2B aan een prikbord. En zo af en toe, als een gesprek een bepaalde wending neemt (u kunt zich daar wel iets bij voorstellen), dan is er iemand die graag even op deze tegeltjeswijsheid wijst. Ik raad niet aan om alle problemen en klachten zo op te lossen, maar soms moet er ook maar eens gewoon een punt achter het gezeur. In B2B proberen we een beetje weg te blijven van gezucht en gesteun. Dat valt niet altijd mee in deze economie, maar toch blijft de toon van dit blad over het algemeen opgeruimd en positief. Als we kunnen kiezen tussen een verhaal over een failliet of een startend bedrijf, kiezen we voor de laatste. Veel leuker om te lezen. Toch staat er ook de nodige kritiek in dit blad. Meestal is dat verpakt tussen de regels. Niet omdat wij het onder het tapijt willen vegen, maar omdat de ondernemers niet altijd het achterste van hun tong willen laten zien. Hoe anders is dat met Kees van Leeuwen van Rederij Tisset, van oudsher een Weesper ondernemer. In het interview dat wij met hem hielden, stelde hij een aantal zaken aan de orde waarvan hij het belangrijk vindt dat ze aan de orde worden gesteld. Niet omdat hij een hekel heeft aan Weesp, maar juist omdat hij van ons stadje houdt. En omdat hij de punten graag verbeterd zou zien. Kortom, een serieus punt van kritiekdat we niet kunnen afdoen als gemekker. Als het leidt tot een verbetering, hebben we er allemaal wat aan en kunnen we Van Leeuwen dankbaar zijn.

André Verheul
hoofdredacteur B2B

Foto: Christian Pfeiffer

Maurice van Kesteren aan de slag in 'Pippi Langkoushuis'

Column Martin Tol
Personeelsfeest onder WKR toch geen feest

In beeld
Zzp-pitch bij de IVW

Foto: Brian Elings

Coverstory
Groene oase
Golf- en Vergadercentrum Weesp

Massage voorkomt ellende
Carl-Pieter van den Hazel, Mensix

Column Niels van de Griend

'Weesp zou gastvrijheid moeten verbeteren'
Kees van Leeuwen, Rederij Tisset

Nieuws van de IVW
Nieuwe BusinessClubs op locatie

Maurice van Kesteren aan de slag in 'Pipi Langkoushuis'

Foto: Christian Pfeiffer

Het bekende 'Pippi Langkoushuis' langs de Vecht wordt een restaurant. Het maakt deel uit van een enorm toekomstplan voor zorgboerderij Hoogerlust dat op 29 mei werd gepresenteerd.

Zorgboerderij Hoogerlust en de omliggende gronden zijn aangekocht door ontwikkelaar KNSF Vastgoed. De ontwikkelaar die in Muiden ook nieuwbouwwijk De Krijgsman (1300 huizen op het KNSF-terrein) ter hand neemt.

KNSF Vastgoed kreeg het gebied via een aanbesteding in handen met een groots plan voor uitbreiding van de zorgboerderij. Straks kunnen daar drie tot vier keer zo veel cliënten terecht. Dat worden er dan vijftig per dag. Bij de boerderij komt een winkel, mogelijk zorgwoningen en andere zorgvoorzieningen. KNSF ziet enorme kansen voor het project zo vlak onder de rook van Amsterdam en met de nieuwbouwwijken Bloemendalerpolder en De Krijgsman om de hoek. In tien jaar tijd zijn die twee projecten samen goed voor zo'n 4000 nieuwe huizen.

Onderdeel is ook de transformatie van het 'Pipi Langkoushuis' tot restaurant waar met producten van de boerderij kan worden gekookt. Er moet onder meer een terras aan de Vecht komen en een aanlegplaats voor boten. Weesper Maurice van Kesteren gaat het plan ontwikkelen. Hij heeft naam en faam verworden met zijn eetcafé 't Weesperplein in Weesp en het gelijknamige cateringbedrijf dat onder meer op Forteiland Pampus werkte.

Verplaatst
Het Pippi Langkoushuis heet eigelijk boerderij Vechthoeve, maar kreeg de bijnaam omdat het velen deed denken aan het huis in de verhalen van Pipi Langkous. De hoeve kwam eind 2013 landelijk in het nieuws toen het in zijn geheel werd opgetild en enkele honderden meters werd verplaatst. Dat was nodig vanwege de verbreding van de A1.

Noord-Holland belooft kansen aan winkels

Het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland is gevormd. In het coalitieakkoord staat een ambitieuze economische paragraaf.

"Onder het motto 'Ruimte voor groei' maken de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en CDA realistische en ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met de Noord-Hollanders geven zij ruimte aan groei voor een provincie die er toe doet", zo vermeldt het persbericht van de coalitiepartijen.

Een van de plannen is het instellen van een MKB-innovatiefonds dat nieuwe initiatieven makkelijker van de grond moet krijgen. Om de leefbaarheid in stads- en dorpskernen te behouden en te versterken, geeft de coalitie zo veel mogelijk kansen aan de huidige detailhandel en kiest zij voor hoofdwinkelgebieden. Schiphol blijft een belangrijke motor voor de provinciale economie. Er komt de komende periode structureel geld voor het aantrekken van (internationale) bedrijven, waar wellicht ook bedrijven in de periferie (zoals Weesp) weer van profiteren. Verder wil de coalitie onderzoeken hoe glasvezel zo goed mogelijk en voor iedereen bereikbaar wordt in Noord-Holland. De coalitie blijft investeren in de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen via de zogeheten 'HIRB-regeling'.

Verder lezen we op de website van de provincie: "De versterking van de regionale economie en de groei van werkgelegenheid zijn belangrijke speerpunten van de coalitie, die streeft naar een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De coalitie zorgt voor de nodige randvoorwaarden voor groei en innovatie, geeft ondernemers de ruimte, heeft een scherp oog voor de leefomgeving en stimuleert de industrie, diensten en landbouw in Noord-Holland. Om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten, komt er een provinciale werkambassadeur."

Weesp Gastvrij op 27 juni

Weesp Gastvrij heet de nieuwe activiteit die op zaterdag 27 juni allerlei mooie kanten van de Vechtstad etaleert.

De dag is bedoeld om Weespers en niet-Weespers kennis te laten maken met de veelzijdigheid van Weesp, waarbij gedacht moet worden aan theater, eten en drinken, creativiteit en winkelen in de oude binnenstad. Winkeliers hebben een speciale aanbieding voor die dag. De winkels zijn tot 10 uur 's avonds open. De culinaire variatie op deze dag strekt van kaasplankje tot wijnproeverij. De bezoeker betaalt per hapje of drankje en heeft de keuze uit diverse keukens. Op verschillende locaties in de binnenstad vinden theater-, dans- en zangoptredens plaats. Ook is er volop straattheater.

Weesp Marketing
Weesp Gastvrij is een initiatief van Weesp Marketing en Weesper vrijwilligers uit verschillende branches. Weesp Marketing is een nieuwe organisatie die zich opwerpt om Weesp breder op de kaart te zetten. Ze neemt onder meer de VVV-activiteiten over van de stichting VVW. Het dagelijks bestuur bestaat uit André Wierper (voorzitter), Ronald Willemsen (secretaris) en Arnold Reinen (penningmeester). Hun streven is om de zaken met zo veel mogelijk anderen op te pakken: vrijwilligers, gemeente, culturele instellingen en winkeliers.

Weesp wordt groter en krijgt nieuwe buren

Foto: Christian Pfeiffer

De Bloemendalerpolder ligt vanaf 1 januari helemaal binnen de gemeentegrenzen van Weesp. Dat is het gevolg van een grenscorrectie waartoe in Den Haag is besloten.

Nu is een deel van de polder nog grondgebied van Muiden. Door de ingreep kan de ontwikkeling van de polder in één hand komen, die van de gemeente Weesp. Dat geeft allerlei praktische voordelen. In de polder komt een grote stadsuitbreiding met woningen en een recreatiegebied. Ook komt hier de toekomstige ontsluitingsweg naar de A1.

Muiden gaat per 1 januari op in de nieuwe grote buurgemeente Gooise Meren, die verder gevormd wordt door Bussum en Naarden. Weesp ontkomt voorlopig aan een dergelijke gemeentefusie, maar moet wel samenwerken met andere gemeenten om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Vechtwijck fleurt overal de boel op

De Hogeweyk is trots op 30 bloembakken die afgelopen maand door kwekerij Vechtwijck zijn geplaatst. Een fleurige donatie.

De bakken zijn opgehangen aan de balkons in De Hogeweyk, de veelgeprezen zorginstelling waar dementerende ouderen leven in hun eigen 'dorp'. Jos van der Wurff van Kwekerij Vechtwijck vertelt: "Och, het is een kleinigheidje."

Kwekerij Vechtwijck verzorgt ook al jaren de fleurige bloembakken in Weesp. Van der Wurff hangt aan lantaarnpalen en brugleuningen door de hele stad weelderige paars-witte bloempartijen. En dat niet alleen, hij zorgt er ook voor dat de bakken gedurende de hele zomer voldoende water en andere verzorging krijgen. Inmiddels hebben ook andere gemeenten belangstelling. Zo hebben Leeuwarden en Grou zich al concreet bij de Weesper kweker gemeld.

De provincie gaat het kruispunt bij Driemond aanpakken. Het kruispunt zorgt al vele jaren voor ergernis bij automobilisten, elke dag opnieuw. De doorstroming van het verkeer wordt daar telkens verstoord, met langzaam rijdend verkeer in ochtend- en avondspits tot gevolg. Komende zomer wordt er eindelijk gewerkt aan een verbetering van de situatie. Het kruispunt wordt helemaal gereconstrueerd, hetgeen de doorstroming moet verbeteren. Er komt geen rotonde, maar één (bredere) kruising met stoplichten. Nu zijn het in feite drie T-splitsingen. Dat betekent in 't Gein de nodige aanpassingen. Verwacht wordt dat de aanleg overlast zal geven aan het verkeer van en naar Weesp, maar het is voor de goede zaak: de opstoppingen bij Driemond gaan tot het verleden behoren. Meer informatie staat op www.infon236.nl.

Column

Personeelsfeest onder de WKR toch geen feest

Dat de regeltjes van de werkkostenregeling niet zo eenvoudig zijn, blijkt maar weer eens uit het volgende: De Belastingdienst heeft onlangs haar eerdere uitspraken inzake een vrijstelling voor personeelsfeesten na afloop van zakelijke bijeenkomsten of studiedagen weer ingetrokken.

Eerdere uitspraak Belastingdienst
De belastingdienst heeft eerder aangegeven dat een personeelsfeest op een externe locatie dat plaatsvindt aansluitend op een studiedag onder de vrijstelling kan vallen met betrekking tot de reis- en verblijfkosten. Zij vertelde daarbij dat de hapjes, drankjes en de maaltijd, maar ook de reiskosten en eventuele overnachtingskosten dan buiten de heffing kunnen blijven. Alleen een eventueel optreden van een artiest zou loon vormen.

Recente berichtgeving
Echter, hier is de belastingdienst op teruggekomen. De informatie op de website van de belastingdienst inzake de werkkostenregeling is geactualiseerd. Een personeelsfeest aansluitend op een studiedag is dus toch belast. Als u een studiedag op een externe locatie organiseert met aansluitend een personeelsfeest dan geldt volgens de belastingdienst het volgende:
De invulling van het programma is doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of u dit onbelast kunt doen. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en deze kunt u daarom ook onbelast verstrekken.

Het personeelsfeest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor de werknemers. U kunt dit loon ook onderbrengen in de vrije ruimte. Het gaat hierbij om de kosten voor het buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties.

Is een personeelsfeest altijd loon?
Volgens de belastingdienst hebben personeelsevenementen vooral een consumptief karakter en zijn deze daarom belast. Een feest op een externe locatie kan over het algemeen niet onder een gerichte vrijstelling vallen. Dit is anders voor personeelsfeesten op de werkplek of personeelsfeesten die door de personeelsvereniging (die aan de voorwaarden voldoet) worden georganiseerd. In dat geval kan dit personeelsfeest onbelast plaatsvinden. Nuttigen uw personeelsleden tijdens het feest op de werkplek ook een maaltijd, dan moet u hiervoor € 3,20 tot het loon berekenen of dit bedrag onderbrengen in de vrije ruimte.

Kortom, gaat u een uitje plannen? Denk dan vooraf goed na over het karakter van het uitje en de bijbehorende fiscale consequenties.

In de lift met de IVW

Foto: Brian Elings

De IVW BusinessClub van 12 mei was een speciale. De gastheren Rabobank Amstel en Vecht, Citystarter en JAN Accountants boden circa 15 kleinere ondernemers (starters, zzp'ers) een podium aan. Met korte maar krachtige 'elevator pitches', konden deze ondernemers zichzelf presenteren. Verder ging er veel aandacht uit naar de locatie, de Van Houtenkerk aan de Oudegracht. De kerk (nu cultureel centrum) werd in 1906 geschonken door de familie Van Houten van het wereldberoemde cacaoconcern, dus de link met het Weesper bedrijfsleven was er van meet af aan. Aan chocolade trouwens geen gebrek tijdens de IVW-bijeenkomst. De netwerkborrel werd verzorgd door kersvers IVW-lid Kookers Kookevenementen, gevestigd aan het Stationsplein 30 in Weesp.

Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings

Groene oase

De Pitch lokt ook niet-golfers naar Golf-en Vergadercentrum Weesp

Foto: Brian Elings

Bij een goed golfcentrum hoort een goede keuken, stelt Joost Boelens. Vanaf de start van de golfbaan, deze maand precies twintig jaar geleden, beschikt het restaurant over een vaste kok en vast personeel. Boelens: "In feite is Brasserie De Pitch niets nieuws, maar met deze nieuwe naam hopen wij ook gasten te bereiken die niets met golf hebben. Je kunt hier heerlijk zitten en voortreffelijk eten. We hebben de indeling gewijzigd met een apart golfcafé voor de golfers en een visueel gescheiden restaurantdeel. Een kleine wijziging, maar met een groots effect, moet ik zeggen. En we hebben een schitterend terras. We zijn nu sinds begin april open en we merken dat het aantal gasten dat niet golft enorm toeneemt. Ik vind het ontzettend leuk dat Weespers en mensen uit de regio ons steeds beter weten te vinden."

En voor de zakelijke lunch of diner?
"Vanzelfsprekend. Hoe gemakkelijk is het om hier af te spreken voor je zakenlunch? Gratis parkeren voor de deur, op een steenworp afstand van bedrijventerrein Noord: je rijdt er zo heen. Een groot voordeel is ook dat de brasserie zes dagen per week open is. Met de opening van De Pitch merken we dat er nieuwe, zakelijke mensen binnenkomen, dus blijkbaar werkt het: de naam De Pitch is laagdrempeliger dan Golf- en Vergadercentrum. Het was voor ons een gemakkelijke move, we hadden alle faciliteiten al in huis."

Met 9 holes par 3 is Golf- en Vergadercentrum Weesp een golfbaan van bescheiden omvang, maar met haar grote variatie in moeilijkheidsgraden een aantrekkelijke uitdaging voor menig golfer. De Brabantse Joost Boelens weet nog goed waar hij ja tegen zei toen hij in 1995 door de gemeente Weesp benaderd werd de golfbaan aan de Basisweg in Weesp te realiseren. In die tijd was golf nog een redelijk elitaire sport en wilde je meedoen dan moest je beschikken over geld en via obligaties je inkopen in clubs. In het buitengebied van Weesp was acht hectare beschikbaar, een bescheiden oppervlak voor een golfbaan. Boelens: "Wethouder Renkema benaderde mij destijds met de vraag of ik wilde afmaken waar een andere Brabander al mee was begonnen. Tijdens de aanleg van het veld ging hij failliet, dus waren ze op zoek naar iemand die de klus wilde overnemen. In die tijd had ik een bedrijf in aanleg van golfbanen, dus die vraag aan mij was niet zo vreemd. Ik droomde van een golfbaan van bescheiden omvang en een laagdrempelig imago met als belangrijke reden de sport los te weken van haar elitaire imago. Althans, in mijn golfcentrum wilde ik realiseren dat de sport voor veel portemonnees bereikbaar was. Ik heb de golfbaan toen afgemaakt, de poorten opengezet en in een mum van tijd – in anderhalf jaar om precies te zijn – hadden we 550 leden."

Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings

Welk concept had je voor ogen?
"Ik heb heel bewust gekozen voor een 9 holes par 3-golfbaan. Loop je 18 holes op een grote baan dan ben je 5 uur onderweg. Loop je bij ons 18 holes dan ben je met twee tot drie uur klaar, dus dat is heel goed te doen als je minder tijd hebt, na je werk of zelfs in je lunchpauze. Dit concept staat nu nog net zo overeind als toen ik met het golfcentrum begon."

Dat trekt bepaald publiek?
"Publiek van alle rangen en standen en leeftijden. Dat was twintig jaar geleden zo en dat is nu nog steeds zo. Het concept par 3 is goed: alle facetten van het golfspel zitten erin, een gevarieerde moeilijkheidsgraad door de afwisselende grootte van de greens, de

10 / 20

Foto: Brian Elings

waterpartijen in de baan en de smalle fairways. Het parcours is hier net een beetje moeilijker dan op een grote baan. Maar vooral die variëteit aan spelers vind ik de charme van Weesp: van directeur tot timmerman, alles loopt hier met elkaar door de baan. Dat geeft een speciale sfeer, heel gemoedelijk. Daar staat het hier om bekend."

In 1995 startte Golf- en Vergadercentrum Weesp met een klein clubgebouwtje. Toen de tijdelijke vergunning van het startgebouw in 2005 afliep, stond Boelens voor de keuze: wat ga ik bouwen? Welke richting wil ik met het golfcentrum op? Tijdens een vakantie in Oostenrijk zag hij langs de weg tussen Salzburg en Zell-am-See zijn ideale voorbeeld. Boelens: "Alles viel op zijn plek. Ik was razendenthousiast. In dit gebouw kon ik de clubruimte beneden houden en boven een vergaderlocatie realiseren. Ik heb een foto gemaakt die later diende als basis voor het ontwerp van architect Janton Stork. Hij begreep precies wat ik wilde en realiseerde dit prachtige gebouw."

Weesp-Buiten

Golf- en Vergadercentrum Weesp ligt in het landelijke buitengebied van Weesp. Aan alle voordelen hiervan, zoals een goede bereikbaarheid en een zee aan gratis parkeerruimte voor de deur, kleeft het nadeel dat bezoekers het complex niet altijd goed weten te vinden. Daarom pleit Golf- en vergadercentrum Weesp samen met Spa Wellness en Kidswereld Weesp voor een naamsverandering van dit deel van Weesp in 'Weesp-Buiten' en dit op te nemen in de bewegwijzering in Weesp. Boelens: "Bordjes met Weesp-Buiten, golfcentrum, partycentrum zouden veel kunnen betekenen. Het voorstel hiertoe ligt bij de gemeente. Ik hoop dat we spoedig een positieve reactie krijgen."

Een golfbaan als vergaderlocatie?
"Dat is een bewuste bedrijfskeuze geweest. Zakendoen en golf is van oudsher een hele goede combinatie. Netwerken in de baan is een ontspannen manier van zakendoen. Golf vraagt om focus op het spel, waardoor je je hoofd echt helemaal leegmaakt. Ook voor teambuilding lenen het spel en deze omgeving zich goed. Vaak zie je ook dat bedrijven na een vergaderdag ook nog even de baan in gaan."

Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings

'Netwerken in de baan is een ontspannen manier van zakendoen'

Je bent heel trots op deze ruimte, hè?
"Reken maar. Ik heb de mooiste vergaderlocatie in Weesp. We zitten in een prachtige, landelijke omgeving met een natuur die bij ons nadrukkelijk de kans krijgt. In dit gebied is er een grotere diversiteit aan dieren- en plantenleven dan elders in Weesp. Dat durf ik gerust te zeggen. Vanuit de zaal met al die ramen rondom heb je een prachtig zicht op al dat groen en waterpartijen. Dat geeft een ideale sfeer voor aangenaam vergaderen. Veel bedrijven hebben ons hierin gevonden en stiekem denk ik dat deze locatie ook heeft bijgedragen aan het feit dat de BNI club chapter Weesp, die hier al vijf jaar in het golfcentrum wekelijks ontbijt, nu voor het derde jaar op rij de beste BNI van Nederland is. De Rotary Club zit hier ook elke week en de IVW komt hier ook al tien jaar."
De bereikbaarheid is groot voordeel.
"Volop parkeerruimte en een centrale ligging. Met de auto ben je er zo, al had ik ook graag gezien dat we beter bereikbaar zouden zijn met het openbaar vervoer. Dat is een grote wens van ons. Bedrijven uit de hele regio weten ons te vinden. Uit Weesp komt Smit&Zoon hier geregeld, net als Geld Service Nederland, Abbott en Van Meeuwen Industrie. Zij gebruiken deze locatie niet alleen voor vergaderingen, maar juist ook voor trainingen, brainstormsessies en workshops."

Ben je voldoende bekend in Weesp?
"We zitten hier al twintig jaar en toch zou dat wat mij betreft nog beter kunnen. Daarom werken we hard aan onze website, waarin onze verschillende activiteiten aan elkaar gelinkt zijn. De mogelijkheden voor teambuilding, golfclinics, bedrijfsfeesten en speciale arrangementen voor werknemers zijn legio. Gezamenlijk bezig zijn met iets dat je normaliter niet doet, opent creatieve kanten van een mens. Golf is ook een uitstekende manier om te netwerken, het gaat toch altijd om de combinatie business en pleasure: die blijft ijzersterk bij golf."
Als Brabantse ondernemer beweeg je al twintig jaar mee in Weesp. Wat zie je?
"De gemeente zou flexibeler en creatiever om moeten gaan met bedrijven. Dat is wat ik zie en hoor. Zelf hebben wij alle medewerking gehad van de gemeente om het golfcentrum te realiseren, ik praat dus niet voor mezelf. Maar Weesp zou zichzelf meer op de kaart moeten zetten, een loket ontwikkelen waar geïnteresseerde ondernemers enthousiast gemaakt worden voor alle faciliteiten die Weesp biedt, intermediair zijn tussen verhuurder en potentiële huurders, partijen bij elkaar brengen... de gemeente zou een veel actievere rol kunnen spelen."

Nog wensen?
"De dip in de golfsport die ontstond door de crisis is zich nu aan het herstellen, maar dat zou wat mij betreft wel sneller mogen gaan. We hebben een prachtig bedrijf, maar ook wij moeten op onze budgetten letten. Hier gebeuren geen gekke luxe dingen en ik sta zelf achter de grasmaaier en help als het moet in de keuken. Ik ben wel de baas, maar stel me niet op als baas. En dat weet mijn team, daarom doen we het al 20 jaar zo goed met elkaar."

Massage voorkomt ellende

"Masseren doe je met je handen, niet met je ogen", zegt Carl-Pieter van den Hazel heel nuchter. De blinde sportmasseur verzorgt met zijn massagepraktijk Mensix al tien jaar stoelmassages bij bedrijven. De moeite waard, vindt hij, want preventieve aandacht voor de gezondheid van medewerkers leidt tot minder ziekteverzuim. Dat hij niet kan zien, is in zijn vak misschien zelfs een voordeel.

Foto: Ruth van Kessel

'Ik ben eenzelfde sportmasseur als ieder ander met dezelfde opleiding en ervaring. Wat mij misschien anders maakt is dat ik mij niet laat afleiden door beeld. Ik ben volledig gefocust op wat ik voel: de spanning in de spier, de reactie van de persoon op de aanraking en het effect van de massage. Hierdoor maak ik op een andere wijze contact met de persoon en meestal in positieve zin." Stoelmassage doet hij op locatie bij de bedrijven zelf. Een korte behandeling met de kleding aan, slechts een korte onderbreking van het werk. Van den Hazel: "Een regelmatige stoelmassage draagt daadwerkelijk bij aan de gezondheid van de medewerkers. Ik kom klachten ten gevolge van bijvoorbeeld RSI in een vroeg stadium op het spoor, kan ze verhelpen en gerichte adviezen geven. Dat voorkomt veel ellende en uiteindelijk ziekteverzuim."

10 jaar Mensix
De naam Mensix is een creatieve fonetische weergave van de Latijnse uitdrukking: Mens Sana in Corpore Sano, wat betekent: een gezonde geest in een gezond lichaam. De naam van zijn sportmassagepraktijk drukt uit waar Van den Hazel van overtuigd is, de onlosmakelijke verbinding van lichaam en geest, waarbij massage een doeltreffend hulpmiddel is om de balans te herstellen. Naast de stoel- en bedrijfsmassages komen mensen in zijn praktijk voor sport- en ontspanningsmassage. Deze maand bestaat Mensix 10 jaar.

"Ik zie dat zeker als een mijlpaal", vertelt Van den Hazel met gepaste trots. "Na een reorganisatie in de IT-branche heb ik in 2004 de sprong gewaagd om iets heel anders te gaan doen in mijn leven. Ik heb het geluk gehad dat ik na de opleiding voor sportmasseur bij FC Weesp de kans kreeg om stage te lopen en mijn vaardigheden te ontwikkelen. En hoe, ik ben er tot 2011 gebleven. Nu ben ik bij Geinburgia de vaste verzorger en sportmasseur van het eerste elftal. Ze hebben me gevraagd om te blijven en dat betekent dat ik goed ben in mijn vak. Op mijn website vermeld ik bewust niet dat ik blind ben. Ik vind dat niet terzake doen. Mensen voelen zich soms wat ongemakkelijk bij de eerste ontmoeting, maar dat wordt meestal gauw minder omdat ik gemakkelijk over mijn beperking praat. Het is de kwaliteit van de behandeling waarom ze weer terugkomen. Dat is het grootste compliment."

Column

Verschil testament en levenstestament

Naast het 'gewone' testament is er sinds een aantal jaren ook het levenstestament. Eerder is daar al aandacht aan besteed. Daarin is heel kort aangegeven dat, hoewel de benaming vrijwel gelijk is, er hele grote verschillen zijn tussen de twee. Simpelweg werkt een gewoon testament bij overlijden en een levenstestament tijdens je leven. Het is vandaag de dag zeker niet ongebruikelijk dat je zowel een testament als een levenstestament hebt. Wanneer kies je wat?

Testament
In een testament regel je allerlei zaken voor als je bent overleden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie je erfenis wordt verdeeld en wie jouw erfenis afwikkelt. Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament hebt gemaakt.

Belangrijkste reden voor het opstellen van een testament is dus dat je wil afwijken van de wet of een aanvulling wil maken op de wettelijke regeling. Zo zou je misschien wel willen aansluiten bij de wettelijke erfopvolging, maar wil je bijvoorbeeld ook geldbedragen of een bepaalde bezitting vermaken aan een specifieke begunstigde. Bijvoorbeeld een geldbedrag aan het goede doel of een auto aan een neefje. Grootouders legateren soms het van erfbelasting vrijgestelde bedrag aan kleinkinderen. Leuk voor de kleinkinderen en daarnaast nog eens een aanzienlijke besparing van erfbelasting!

Ook wordt vaak voor een testament gekozen om een executeur aan te wijzen. Als er een executeur is, kan de erfenis makkelijker worden afgewikkeld en wordt in veel gevallen onenigheid tussen de erfgenamen onderling voorkomen. Ouders willen voor hun kinderen vaak de uitsluitingsclausule met een testament vastleggen. Hiermee wordt voorkomen dat een schoonkind bij scheiding van het kind meedeelt in de erfenis.

Levenstestament
Een levenstestament maak je om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt. Als je bijvoorbeeld door ziekte zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook het zorgen voor je huisdieren en dergelijke; dan is het prettig als je een vertrouwenspersoon hebt aangewezen die dat voor je doet.

Het gaat in een levenstestament niet alleen om zakelijke beslissingen, maar soms ook om beslissingen over jouw medische behandeling vast te leggen, dan wel daarnaar te verwijzen. Niet altijd is het zo dat een partner of kinderen al deze beslissingen namens jou kunnen nemen in een dergelijke situatie. Als er dan geen levenstestament is, dan moet er aan de rechter worden gevraagd om een bewindvoerder te benoemen.

'Weesp is prachtig, maar sommige dingen kunnen beter'

Rederij Tisset voelt zich met zijn rondvaartboten niet welkom in Weesp

Elke zomer vaart rondvaartboot de Moby Queen statig over de wateren van Weesp, haalt haar passagiers op aan de VVV-steiger aan de Hoogstraat en vervolgt haar tocht over de Vecht. En hoewel eigenaar en kapitein Kees van Leeuwen een speciaal plekje in zijn hart voor Weesp heeft, voelt hij zich steeds minder welkom in onze stad.

Op zondagochtend zijn de wekelijkse opstaptochten voor iedereen toegankelijk, andere keren doet de Moby Queen van Rederij Tisset met feesten en partijen Weesp aan. De excursies over de Vecht verliezen in de ruim dertig jaar van het bestaan van de rederij nog niets aan populariteit.

"Weesp is een prachtig stadje," herhaalt Kees van Leeuwen meerdere keren in het gesprek, "maar het zou wat moeten doen aan haar gastvrijheid: elke keer als ik aanleg bij de VVV-steiger om gasten op te laten stappen krijg ik commentaar van omwonenden. Ik zou het uitzicht verpesten en de doorgang aan de Hoogstraat belemmeren, zeker als gasten met een touringcar aankomen. In die zin heeft Weesp het gewoon niet goed geregeld en krijg ik het chagrijn over mij heen. Mij vergaat hier ook het plezier om die reden. Deze zomer doe ik de openbare opstaptochten over de Vecht nog vanuit Weesp, maar ik ben er nog niet met mijzelf uit of ik deze activiteit volgend jaar nog ga doorzetten."

Weesp is niet gastvrij?
"Nee, helemaal niet. Neem nu alleen al de bruggen rond Weesp. Sinds de brug De Uitkomst kom je na 20.00 uur Weesp niet meer in of uit richting Amsterdam. De spoorbrug is ook een spelbreker en belemmert de doorgang naar Muiden en het IJmeer. Door die slechte toegankelijkheid is het voor veel festiviteiten niet meer aantrekkelijk om Weesp aan te doen, waarmee de binnenstad natuurlijk inkomsten misloopt."

Rederij Tisset heeft haar roots in Weesp. Vanuit een hobby kocht Weesper Kees van Leeuwen in 1978 de rondvaartboot Mobidik, die hij de eerste jaren inzette als hotelschip met kamerverhuur, om later te starten met de rederij in de industriehaven van Weesp bij bedrijventerrein Noord. Al snel voeren er vier 'Mobidikken' met gezelschappen door Weesp naar de Vecht. In de jaren negentig werd het woonproject Aquamarin gebouwd. De rederij verloor de bezwaarprocedure en was genoodzaakt zijn schepen, waaronder de Moby Queen en de Moby King, te verplaatsen naar Almere-Haven. Van Leeuwen: "Weesp kon me geen alternatieve ligplaats bieden en in Almere werd ik met open armen onthaald. Alle voorzieningen die ik nodig had werden geregeld. Ik heb zelfs nog de pilot voor de veerdienst tussen Almere-Haven en Huizen gedaan. Het Almeerse enthousiasme voor mijn rondvaartbedrijf staat in schril contrast met Weesp, waar men al jaren spreekt over het aantrekken van dagjesmensen, maar intussen een toeristische attractie als dit laat gaan."

Hoe zou Rederij Tisset zich wel welkom kunnen voelen in Weesp?
"Zorg eerst eens voor een goede opstapsteiger waar niemand last van heeft. Ik roep al jaren dat die gerealiseerd zou kunnen worden in de hoek van de Stationsstraat, waarmee je meteen het parkeerprobleem van gasten hebt opgelost. Die is daar vlakbij. Als Weesp aantrekkelijk wil zijn voor dagjesmensen zul je in elk geval moeten zorgen voor parkeerfaciliteiten waar ook touringcars geparkeerd kunnen worden. Het ontbreekt Weesp verder aan attracties en voor bootjesmensen wordt het hier ook steeds minder aantrekkelijk. Ik zie de aantallen teruglopen en laveer nu met groot gemak door Smal Weesp in de zomer. Dat is wel anders geweest."

Wat doet Weesp verkeerd?
"Ik zie geen blauwe vlag wapperen in Weesp die aangeeft dat de gemeentewateren erkend zijn en beschikken over de vereiste voorzieningen op loopafstand. Het beheer van de havens is te versnipperd. Verder wordt er zodra je je neus maar laat zien door havenmeesters meteen om geld gevraagd. Dat is niet gastvrij: laat mensen alleen betalen voor overnachtingen en zorg dat je bruggen 's avonds langer en overdag altijd open zijn in het seizoen. Waarom is Weesp eerder dicht dan bijvoorbeeld Nigtevecht en Driemond?"
Tisset opereert sinds drie jaar vanuit Zaandam, hoe bevalt het daar?
"Ondanks dat alles daar goed was geregeld zijn we na twintig jaar weggegaan uit Almere. We hadden er alles, maar onze feestklanten zaten niet daar, vandaar dat we toch op zoek zijn gegaan naar een andere ligplaats. Zaandam biedt ons een haven die we kunnen afsluiten en een eigen parkeerterrein. Daarbij is de ligging een ideaal vertrekpunt voor de regio Amsterdam, Alkmaar, het IJsselmeer en ook nog steeds de Vecht; we kunnen alle kanten op vanuit hier. Rederij Tisset richt zich steeds meer op feesten en partijen en we merken dat ook steeds meer jongeren onze partyboten ontdekken als locatie voor hun feesten. Midden op het Markermeer uit je dak gaan, dat is een heel bijzondere ervaring!"

IVW BusinessClubs op locatie

Foto: Brian Elings

Enkele weken geleden deden wij een oproep aan de leden om na de zomer een keer als gastheer of -vrouw te willen optreden voor de BusinessClub van de IVW. Het doet ons een zeer groot genoegen te kunnen melden dat de drie nog openstaande data kunnen worden ingevuld.

De IVW BusinessClub van 25 augustus wordt georganiseerd door Svala Auto. Niet in het autobedrijf aan de Nijverheidslaan waar we vorig jaar al te gast waren, maar in de nieuwe accommodatie van de Weesper Hockeyclub (MHCW) op Sportpark Vechtoever. Volvo-dealer Svala is een van de trouwe sponsors van deze grote sportvereniging en stelt het op prijs dit nieuwe complex aan de andere IVW-leden te laten zien.

Op 20 oktober zijn we te gast in De Bibliotheek van Weesp, alwaar Marian Buvelot graag een keer als gastvrouw optreedt en wil laten zien hoe belangrijk deze bibliotheek voor Weesp is.

De directie van Schilders- en glasbedrijf Pover stelt het bedrijf graag ter beschikking voor onze bijeenkomst op 1 december. Een mooie gelegenheid om te tonen hoe het bedrijf zich verder aan het ontwikkelen is. Vooral het spuiten van vloeren is zeer in opkomst. Recent heeft het bedrijf nog 12.000 vierkante meter bedrijfsvloer bij DENSO aangebracht.

Het zal duidelijk zijn dat het IVW-bestuur zeer content is met deze reacties en ze daarvoor zeer bedankt. Zelfs voor het volgende jaar mochten we al twee aanmeldingen ontvangen, maar dat is nog niet genoeg. Dus mocht u in 2016 een keer uw collega-ondernemers in uw bedrijf willen ontvangen, dan horen we dat graag van u via 06-20590213.

30 juni 2015
Tot slot begroeten we u weer graag op de volgende businessclub op het Golfcentrum op 30 juni (graag noteren in uw agenda), waarvoor de uitnodiging binnenkort toegezonden wordt.

Weesp stijgt naar 30 in economische Top 50 gemeenten

Foto: Brian Elings

In het jaarlijkse Elsevier-onderzoek zijn weer de economische prestaties per gemeente in kaart gebracht door Bureau Louter uit Delft. Hieruit de prachtige vaststelling dat Weesp in 2015 van de gemeenten in Nederland op plaats 30 staat. Dat was in 2013 nog plaats 37.

Het jaarlijkse onderzoek op basis van 40 indicatoren maakt de economische prestaties van alle 400 gemeenten onderling goed vergelijkbaar. Naast de dynamiek van de economie wordt het geheel ook afgezet naar het aantal inwoners per gemeente. Zo wordt duidelijk zichtbaar hoe Weesp naar verhouding presteert. De gemeente Haarlemmermeer staat voor het derde jaar op 1, gevolgd door Eindhoven en Amsterdam. In de Top 50 komen we geen gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek tegen. Weesp blijft dus de best presterende economische gemeente van onze regio.

Nieuwe leden

Deze keer heten we twee nieuwe leden van de IVW welkom: Array Business Solutions en het Vechtstede College.

Array Business Solutions (Flevolaan 27h) is het bedrijf van Ron Elling en André Scheffel en weet alles van kantoorautomatisering en detachering. Het Vechtstede College is een vooruitstrevende mavo, havo en vwo aan de Amstellandlaan, een belangrijke speler in Weesp die een brug wil slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.