B2B Weesp

11 november 2015

B2B Weesp 11 november 2015


3 / 20

Vooruit

Weesp heeft meer arbeidsplaatsen per duizend inwoners dan het landelijk gemiddelde. Als het gaat om steden van vergelijkbare grootte steken we er helemaal met kop en schouders bovenuit. Toch praat de gemeenteraad bijna nooit over het Weesper bedrijfsleven. Is er soms niks te bespreken? Moeten de ondernemers het zelf regelen? Als dat allemaal waar is, zou je je het gebrek aan economieminuten in de raadsvergaderingen kunnen voorstellen. Het klopt natuurlijk dat de ondernemers het vooral zelf moeten doen. Toch speelt de gemeente overal een belangrijke, met name faciliterende, rol. Dus valt er wel degelijk veel te bespreken over de Weesper bedrijven en winkels. Op pagina 4 leest u hoe ondernemer en raadslid Hawre Rahimi het Weesper bedrijfsleven weer structureel op de politieke agenda heeft weten te krijgen. Dat lijkt mij alleen goed nieuws als deze vergaderingen worden afgesloten met een concrete actielijst. Intussen pakt de wethouder ook wat zaken op, zoals een brainstorm met een aantal bedrijven over wat de Weesper bedrijven bindt. Als Hilversum de mediastad is, wat zou Weesp dan kunnen zijn? Kortom, het begin van bedrijvencitymarketing. De wethouder wil geen dik rapport, maar met een paar rake klappen vooruit. Hoe dan ook: twee jaar na de verkiezingen komt er in de lokale politiek eindelijk wat beweging op het gebied van dat belangrijke Weesper bedrijfsleven.

André Verheul
Hoofdredacteur B2B

Foto: Brian Elings

Raad zet lokale economie terug op de agenda

De beurs-to-be
Weesper B2B-dagen in januari 2016

Column Petra Berghuis
Herinvesteringsreserve: vergeet je voornemen niet!

Foto: Brian Elings

Coverstory
Scheiden loont
GAD verwacht veel van proef met bedrijfsafval

Column Niels van de Griend
In je mik!

Groentetuintje voor op het aanrecht
Startende ondernemer Toon Roozen

Column Maritt van Gerwen
Verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder

Nieuws van de IVW
'Dank voor alle kaarten en bloemen'

Gemeenteraad Weesp zet economie terug op de agenda

Door alle zorgen en taken in het sociaal domein krijgt de Weesper economie in de politiek niet de aandacht die het verdient. Dat vindt WSP-raadslid Hawre Rahimi. Zijn collega-raadsleden zijn het daarmee eens en steunden Rahimi's voorstel om structureel aandacht te schenken aan economische zaken.

Afgesproken is dat voorafgaand aan de raadscommissie SOB (Stadsontwikkeling en Beheer) een nieuw ingestelde commissie Economische Zaken bespreekt wat er leeft op het gebied van economie en bedrijfsleven. Daarmee repareert Rahimi de omissie die in zijn ogen was ontstaan toen ooit de raadscommissie Economische Zaken werd opgeheven. "Door het ontbreken van een dergelijke commissie mist Weesp een podium om bepaalde zaken op de agenda te zetten of om het economisch gebeuren in Weesp te stimuleren", aldus het raadslid. "Door alle veranderingen bij het sociaal domein krijg ik soms de indruk dat we economische ontwikkelingen ten onrechte weinig of geen aandacht geven. En juist ook voor het sociaal domein is het belangrijk dat we een sterke plaatselijke economie hebben." Rahimi wees in zijn overwegingen ook op de ontwikkelingen in de regio en zelfs daarbuiten. "Economie stopt niet bij gemeentegrenzen, daarom dienen de ontwikkelingen buiten de regio goed in het vizier gehouden te worden."

Een van de zaken die Rahimi zeker op de agenda wil zetten is de toenemende leegstand op het Van Houten Industriepark. Op dit verouderende bedrijventerrein blijken de vrijgekomen ruimtes vaak niet interessant (genoeg) voor bedrijven omdat de kantoren te groot zijn en omdat de ligging ten opzichte van het station niet ideaal is. Ook de promotie van Weesp als werkstad en als toeristisch gebied zouden meer aandacht van de raadsleden verdienen, net als het stimuleren en faciliteren van ondernemers om zelf initiatieven te ontplooien. Verder vindt Rahimi dat de website van het bedrijvenloket toegankelijker moet worden gemaakt. Tot slot pleit hij ervoor om Het Domijn als creatieve broedplaats te omarmen, waardoor Weesp meer creatieve industrie kan aantrekken en Het Domijn beter benut en gepromoot kan worden.

Kortom, gespreksstof en belangrijke thema's genoeg. De nieuwe commissie of werkgroep bestaat uit enkele raadsleden die klankborden en visie hebben en uiteindelijk waar nodig de wethouder meehelpen om tot concrete voorstellen aan de raad te komen. Rahimi: "De doelstelling is een vitaler Weesp. Want een gezonde economie biedt meer kansen. En voor het goed uitvoeren van de Participatiewet is een economisch sterk en vitaal Weesp noodzaak."

Cilinders van licht in sfeervol winkelhart

Oude feestverlichting weg, welkom nieuwe winterverlichting. Met cilinders van licht trekt de Weesper Detaillisten Organisatie het winkelhart een sfeervolle winterjas aan.

De groene takken met vallende sterren waren aan vervanging toe. Bovendien waren ze vanwege de kerstuitstraling maar beperkt houdbaar. WDO-voorzitter Albert Vos: "We hebben gekeken naar andere steden om ons heen en je ziet dat er steeds vaker wordt gekozen om verlichting te nemen die de hele winter kan blijven hangen. Onder meer in Haarlem en Amsterdam is het al heel gebruikelijk en dat willen we in Weesp ook." Het liefst steekt hij de nieuwe verlichting al aan vanaf het weekeinde dat de wintertijd ingaat. "Dan wordt het toch weer snel donker en de extra lampen moeten bezoekers naast een feestelijk gevoel ook een gevoel van veiligheid geven."

De nieuwe lampjes hangen overigens niet meer aan de gevels van de winkels, maar worden op de lantaarnpalen gemonteerd. Het resultaat is een cilinder van licht. Dat geeft volgens Vos een feestelijke uitstraling en extra licht. Concreet betekent dat dat de lantaarnpalen worden versierd vanaf de Breedstraat tot het Grote Plein en de Nieuwstraat, Slijkstraatbrug, de Nieuwstad, Binnenveer en Buitenveer. Alleen in de Slijkstraat wordt het anders, daar komt de winterverlichting over de breedte van de straat hangen. "Daar hangen al kabels, die kunnen we mooi hiervoor gebruiken. De winterverlichting is niet alleen voor de winkels, ook voor de horeca en de centrumbewoners. Uiteindelijk moet heel Weesp ervan profiteren."

De cilinders zijn van dezelfde leverancier die altijd de verlichting in de Bijenkorf verzorgt.

Inval Rijnkade om 250 dozen babyvoeding

Foto: Christian Pfeiffer

Ongewone taferelen aan de Rijnkade. Op vrijdag 2 oktober viel een legertje agenten met getrokken pistool een bedrijfspand binnen. Het bleek niet voor niets: binnen werden 250 dozen met gestolen babyvoeding gevonden.

Er werden in totaal vier verdachten aangehouden, onder wie twee Weespers van 24 jaar en 19 jaar. De politie reageerde met de inval op een tip dat er in het bedrijfspand gestolen melkpoeder zou liggen. De inval liep niet zoals gepland, waardoor er uiteindelijk een arrestatieteam aan te pas moest komen. Agenten liepen met getrokken wapens, wegen werden afgesloten en boven het bedrijventerrein cirkelde een politiehelikopter.

Eerder dit jaar werden op andere locaties op het Weesper bedrijventerrein ladingen met babymelkpoeder gestolen. Deze waar is in trek vanwege de schaarste ervan op de Chinese markt.

Winkelcentrum opgeknapt in voorjaar 2016

Foto: Buro van der Goes

Maatschap Hogeweij staat in de startblokken om te beginnen met het opknappen van winkelcentrum Hogeweij. "Het heeft al veel te lang geduurd", vindt eigenaar Berry Janmaat. Hij wil in het voorjaar van 2016 aanvangen met de verbouwing.

Alle gevels worden vernieuwd met roodbruine baksteen en de luifels worden vervangen door transparante overkappingen. Ook wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan daken en installaties. "Een andere in het oog springende verbetering wordt de nieuwe entree", licht Janmaat de plannen toe. Aan de kant van de Amstellandlaan moet een zes meter hoge doorgang komen. Janmaat: "Zodat meteen duidelijk is: hier moet u zijn voor uw boodschappen." Bijkomend voordeel van de nieuwe entree is volgens hem dat ook de binnenplaats er ruimer en lichter van wordt. Fraai meubilair en groen maken de binnenruimte een fijne plek om te vertoeven.

Bezwaar tegen zandtransporten

Zeven grote bedrijven op bedrijventerrein Noord hebben bezwaar aangetekend tegen de geplande zandtransporten over bedrijventerrein Noord. Zij zijn boos.

Uit naam van Fontijn Vlees, B2C Europe, Denso, Carlisle Hardcast, Flexicon, Gebrema en Bloemendeal heeft een advocaat zes bezwaren kenbaar gemaakt tegen de vergunning die de transporten mogelijk maakt. Er gaan straks 280 vrachtwagens per dag op en neer rijden om het zand voor het eerste deel van de nieuwbouwwijk Bloemendalerpolder aan te voeren. Die vrachtwagens komen langs de bedrijven, die zeggen veel te laat geïnformeerd te zijn en ook schade vrezen. De gemeenteraad is door de bedrijven aangeschreven met het verzoek de transporten tegen te houden.

De zandtransporten zijn nodig voor de grootscheepse woningbouw die de komende jaren in de Bloemendalerpolder gaat plaatsvinden. Wethouder Peter Eijking erkent dat de communicatie niet goed is verlopen, maar wijst erop dat de zandtransporten over de openbare weg plaatsvinden en dat de gemeente daar geen toestemming voor hoeft te geven. Voor de woonwijken die de afgelopen jaren in dezelfde polder zijn verrezen, is al het zand ook via de openbare weg aangevoerd, maar dan via de Korte Muiderweg. Daar kraaide geen haan naar.

Na een zware audit is FysioAetsveld gecertificeerd met het hoogst haalbare keurmerk in de branche. De fysiotherapeuten Danella, Diet, Esther, Jolien en Kevin zijn erg trots op de behaalde certificering, het Plus-certificaat. "Het was hard werken, maar we hebben verbeteringen kunnen doorvoeren in onze fysiotherapeutische en managementprocessen", zo vertelt supervisor Willem van Lindenberg trots. Het Plus-certificaat werd gevierd met een glas champagne in de praktijk aan het Kooimancentrum plus een etentje met het hele team bij restaurant Aaltje aan de Herengracht.

Beurs-to-be

Leuke reacties, positieve signalen, goede contacten, plezierige mensen en hier en daar zelfs al wat nieuwe business. Zo keken we terug op de vorige Weesper B2B-dagen. Op 20 en 21 januari 2016 pakken we de draad daar graag weer op. Hebt u zich al aangemeld? Want de Weesper B2B-dagen worden weer de place to be. Of laten we zeggen: de beurs-to-be.

Foto: Brian Elings

Meteen even de agenda trekken: de Weesper B2B-dagen zijn op 20 en 21 januari 2016 op bedrijventerrein Noord in Weesp. Het wordt weer een ontspannen en laagdrempelige netwerkbeurs voor ondernemers uit Weesp en directe omgeving. Van groot tot klein en in elke sector. Een bijeenkomst die zijn waarde bewezen heeft.

Bij de vorige editie presenteerde ruim veertig bedrijven zich en kwamen vele andere ondernemers als bezoekers. De beurs vond toen plaats in de bedrijfshal van Weesper Schilders- en Glasbedrijf Pover. Edwin Ferwerda van Pover gaf toen al aan dat er tekenen waren van economisch herstel. Veel meer Weesper ondernemers lieten zich destijds al positief uit over de toekomst. Uit een korte enquête die we deden onder de standhouders kwam naar voren dat 75% meer vertrouwen in de economische toekomst van zijn of haar bedrijf zei te hebben dan twee jaar daarvoor. 70% verwachtte een groei van de omzet. Het vertrouwen in de economie werd uitgedrukt in het rapportcijfer 7,5. Het vertrouwen in de eigen onderneming kreeg een 8.
Hoe die cijfers nu liggen, weten we niet. Maar we gaan het uiteraard vragen aan de deelnemers van de B2B-dagen 2016. Hebt u zich trouwens al ingeschreven? Of ten minste al nagedacht over de mogelijkheden? De belangstelling voor stands is al flink op gang gekomen. Verder zijn er ook kleinere bedrijven en zzp'ers die de Weesper B2B-dagen aangrijpen als dé gelegenheid om zich te presenteren aan potentiële toekomstige zakenrelaties.Voor de startende ondernemer is er een voordelige mogelijkheid om aan de beurs mee te doen. Vraag gerust naar deze mogelijkheid.

Kijk niet raar op als je meteen een mooie deal overhoudt aan de Weesper B2B-dagen. Bij de vorige editie werden meteen enkele opdrachten binnengesleept, hoewel de meesten de beurs vooral zien als investering in contacten voor de langere termijn. Bij 70% van de ondernemers in 2014 ging het voornamelijk om het verwerven of vergroten van de naamsbekendheid, terwijl het andere deel naar de beurs kwam om een specifiek product onder de aandacht te brengen.

Inschrijven of meer informatie? Neem contact op met Myrna Bos van Enter Media:
myrna@entermedia.nl of 06-11002679.

Column

Herinvesteringsreserve: vergeet je voornemen niet!

Heb je bij de verkoop van je bedrijfsmiddel een winst behaald? Dan zorgt de herinvesteringsreserve ervoor dat de belastingheffing over deze verkoopwinst wordt uitgesteld. Een mooie regeling, maar niet zonder voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat er een voornemen tot herinvesteren bestaat. Helaas blijkt in de praktijk dat ondernemers hun voornemen na verloop van tijd vergeten, met belastingheffing tot gevolg.

De afgelopen periode lezen we steeds vaker dat de belastingdienst door de rechter in het gelijk wordt gesteld wanneer zij een streep door de herinvesteringsreserve zet. Reden: de ondernemer kan niet aantonen dat hij het voornemen heeft om te herinvesteren. Erg vervelend, maar je kunt dit voorkomen.

Een eerste stap is om als directie zijnde je besluit om te herinvesteren regelmatig vast te leggen in notulen van een directievergadering. Maar dat is niet voldoende. Het is ook van belang dat je kunt aantonen dat je actief op zoek bent naar een vervangend bedrijfsmiddel. Je kunt dit doen door brochures en offertes op te vragen bij toeleveranciers of door bijvoorbeeld een opdracht bij een makelaar uit te zetten voor een vervangend bedrijfspand. Deze correspondentie kun je vervolgens in de administratie bewaren. Tot slot speelt de financiële positie van je onderneming een rol bij de beoordeling. Heeft je onderneming wel voldoende financiële middelen om ook tot een feitelijke herinvestering over te kunnen gaan? Hoewel ook anders is geoordeeld, is er een groep rechters die van mening is dat een voornemen tot vervanging alleen aanwezig kan zijn als de onderneming over voldoende financiële middelen beschikt om feitelijk te kunnen herinvesteren. Neem dan ook geen risico en houd de behaalde verkoopwinst beschikbaar in je onderneming. Zorg dat je onderneming de financiële mogelijkheden heeft om te herinvesteren.

Al met al niet niks waar je als ondernemer rekening mee moet houden als je de verkoopwinst wilt onderbrengen in een herinvesteringsreserve. Bovendien werkt de tijd veelal niet in het voordeel van de ondernemer. Tussen het einde van het boekjaar waarin de verkoopwinst is gerealiseerd en het moment dat de belastingdienst de aangifte vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) over dat boekjaar in behandeling neemt, ligt al snel een periode van 2 jaar. Hoewel je je kunt afvragen of het formeel juist is, zal de belastingdienst bij haar beoordeling ongetwijfeld kijken naar de acties die jij in deze 2 jaar hebt ondernomen om te herinvesteren. Ga dus niet stilzitten, maar blijf in beweging!

Scheiden loont

GAD verwacht veel van proef met bedrijfsafval

Foto: Brian Elings

Ondanks allerlei initiatieven om de afvalbewegingen op het bedrijventerrein en in de stad te verminderen, rijdt er met regelmaat een optocht aan ophaalwagens door Weesp: de GAD voor het huishoudelijk afval, met in hun kielzog de wagens van Van Paridon, Van Gansenwinkel, Van Loenen en Van Vliet: elk inzamelbedrijf hun eigen klanten. Net als voor de bedrijven en voor het IVW is dat ook de GAD een doorn in het oog, legt George Koster uit. Hij is al 15 jaar teamleider uitvoering bij de GAD en weet precies wat er gebeurt op dit gebied in de regio. Koster: "Al die zware stinkbakken door de straten, dat is gewoon niet goed. Niet goed voor het milieu en niet goed voor het wegdek en de huizen, dat moet echt anders."

Wat zou er anders moeten?
"In winkelcentrum Kerkelanden in Hilversum zijn we bezig met een proef om alle afval, zowel bedrijfs- als huishoudelijk afval, in het winkelcentrum gezamenlijk door een en hetzelfde bedrijf op te laten halen. Dat betekent ophalen van een aantal gezamenlijke fracties onder regie van de GAD. Met deze proef hopen we te komen tot een nieuw integraal afvalmodel voor centrumgebieden in de regio met als doel meer hergebruik, minder vervoersbewegingen en een efficiëntere inzameling. Het is een landelijke proef. Het wordt heel goed ontvangen, want voor de winkeliers en bedrijven is het afvalvraagstuk een stuk eenvoudiger geworden en ook voor de commerciële afvalinzamelaars is het efficiënter."

Een landelijk voorbeeld?
"Het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu) en Rijkswaterstaat zijn heel geïnteresseerd in de resultaten van deze proef. Met als grootste winst dat de inzamelbedrijven meer samenwerken in het afvalvraagstuk vanuit milieu en economisch gezichtspunt. Je moet vooruit. Neem nu Weesp: in het centrum rijden wel zeven verschillende inzamelauto's. Je zou ook kunnen zeggen, deel de wijk in zeven en laat per deel een ander afvalinzamelbedrijf het werk doen. Dan heb je allemaal dezelfde hoeveelheid werk, maar geen optochten meer. Als de proef een succes is hopen we dat de neuzen van de negen gemeenten in ons gewest dezelfde kant op gaan wijzen."

Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings

Een andere manier van denken?
"Weesp zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het niet meer wil dat afval overdag wordt opgehaald, maar 's avonds of op zaterdag. Weesp heeft er bijvoorbeeld als oude gemeente met al die oude straatjes en oude huizen belang bij om de autobewegingen van die zware vuilniswagens te minimaliseren. Kleinere wagens, elektrische auto's, we moeten wat creatiever en op maat gaan opereren."

Het onderscheid tussen bedrijfsafval en huishoudelijk afval is niet meer van deze tijd?
"Dat klopt. Als GAD hebben we de keuze gemaakt om afval te zien als grondstof voor nieuwe producten. Het wordt hergebruikt. De scheiding tussen bedrijfsafval en huishoudelijk afval is dan geen logische meer. Het gaat er niet om waar het vandaan komt, maar wat kun je er nog mee doen?"Afval scheiden is pas sinds 1990 echt een issue geworden toen er bij de GAD van vuilniszakken werd overgegaan op containers. Van alles op een hoop of letterlijk in een kuil is er nu sprake van 27 gescheiden afvalstromen.De GAD ontstond in 1990 vanuit het gewest Gooi en Vechtstreek. De daartoe behorende gemeenten besloten vanuit de Wet milieubeheer de zorgplicht voor inzameling van huishoudelijk afval over te dragen aan een nieuw te vormen GAD, waarin de milieuambtenaren samen aan

12 / 20

Foto: Brian Elings

de slag gingen met het grondstoffen- en afvalbeleid van het gewest. Andere kerntaken van de GAD zijn handhaving op de aanbiedregels van huishoudelijk afval, het geven van voorlichting over gescheiden afvalinzameling aan bewoners en op scholen en zorgen voor gescheiden en milieuverantwoorde verwerking van het afval. "Hiermee is de GAD is een unieke organisatie in Nederland en loopt het wat afvalscheiding voorop", concludeert Koster trots. Voor het grove afval heeft de GAD vier scheidingsstations in de regio ingericht. Weesp is een van de kleinere.

Hoe groot is de GAD?
"De GAD werkt dus voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Weesp, Naarden en Wijdemeren. Dat doen we met zo'n 100 man in de buitendienst en ongeveer 25 medewerkers op het hoofdkantoor in Bussum. Onze bedrijfsvoering is eigenlijk heel eenvoudig: onze inkomsten komen uit de opbrengsten van het afval. Daar gaan de kosten van de bedrijfsvoering van af. Het verschil wordt omgeslagen naar de burger; die moeten dat betalen in de vorm van afvalstoffenheffing. Als ambtelijk bedrijf mogen we geen winst of verlies draaien."

Waarom toch al dat gehamer op scheiden aan de bron? Achteraf scheiden is technisch mogelijk en misschien wel zo efficiënt?
"Het is waar dat achteraf scheiden technisch volledig uitvoerbaar is, maar het is vele malen duurder. Ook met de investeringen in kliko's, ondergrondse containers en voorlichting ben je met bronscheiding goedkoper uit. Daarbij is het minder belastend voor het milieu, omdat er minder schadelijke stoffen worden verbrand. Daarnaast willen we dat mensen zich steeds bewuster worden van wat ze allemaal weggooien. Vandaar dat we binnen de GAD niet meer praten over afval, maar over grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. We stellen ons met de voorlichtingscampagne Van Afval Naar Grondstof (VANG) ten doel dat huishoudens voor 2020 75% van hun afval scheiden. Om dit te bereiken willen we het mensen zo gemakkelijk mogelijk maken en ze faciliteren. In het gewest zitten we nu op 54%, dus we hebben nog veel te winnen."

Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings

Iedere buurt zijn eigen afvaleiland

Wat gaan jullie doen?
Door mensen zo veel mogelijk voor te lichten en ze bewust te maken dat het echt zin heeft om te scheiden: met folders, met artikelen en reclame in de media en met voorlichting op scholen informeren we mensen over wat er gemaakt wordt van de verschillende soorten afval. Dat is allemaal terug te vinden op de website van de GAD. Mensen willen dat weten. Verder treden we altijd met bewoners in contact, zoals nu bij de inspraakronde over de inzamelstructuur.

Broodje aap

Sommige vooroordelen over het nut van bronscheiding zijn hardnekkig. Neem het zogenaamde Apeldoornsyndroom: de aanpak van afvalverwerker VAM in de vroege jaren 90. Gemeenten begonnen enthousiast met het gescheiden inzamelen van GFT, maar de verwerker was nog niet zo ver. Alles belandde weer op een grote hoop en werd verbrand. Al is dit 20 jaar geleden gebeurd, mensen blijven er steeds mee terugkomen. Beheerder Rebel van scheidingsstation Weesp: "Net als de verhalen dat gescheiden inzamelen van plastic niet zinvol zou zijn omdat het in Duitsland toch verbrand zou worden. Of ingezamelde kleding, die alleen maar gebruikt zou worden om dijken op te hogen, mensen blijven er maar in geloven."

Hoe effectief is het inzamelen van PMD?
"Sinds we afgelopen juli aan de plastic inzamelzak ook metalen verpakkingen en drankkartons hebben toegevoegd, hebben we 54% meer volume aan PMD ingezameld dan aan alleen plastic daarvoor. Als bedrijf zitten we in een omslagfase: het restafval neemt zodanig af dat we overwegen om het anders in te zamelen."

Hoe zit het met de vuilniszak in het centrum?
"Dat is een volgende slag: we willen dat er in het centrum een alternatief voor de zak komt. Het liefst gaan we ervoor dat elk huishouden op een behapbare loopafstand hun afval gescheiden in een ondergronds afvaleiland kwijt kan. Dat is natuurlijk niet zomaar georganiseerd, daar komt heel veel bij kijken, maar dat is wel waar we uiteindelijk naartoe willen. Dan is het afgelopen met het ophalen van huishoudelijk afval en verdwijnt de vuilniswagen uit het centrum."

Heeft het limiteren van het lossen van grofvuil geen averechts effect?
"Dat heeft puur te maken met logistiek. Als we grofvuil ongelimiteerd zouden inzamelen, dan zouden we de ene dag één vrachtwagen nodig hebben en de volgende dag vijf. We willen dat op deze manier beter kunnen reguleren. Als beheerder bewegen we mee en zijn we heel toegankelijk op het scheidingsstation: je mag om de week, 26 keer per jaar, 1m2 afval komen brengen of gratis laten ophalen. In onze regio wordt er veel minder gedumpt dan elders. Een volgende stap wordt digitalisering."

Tot slot: hoe stevig zit het scheidingsstation hier aan de Nijverheidslaan?
"We horen wel dat er plannen zijn met dit bedrijventerrein, maar als GAD zijn wij niet bij de discussie betrokken. Op zich maakt het niet zo uit waar we zitten, dat kan overal in Weesp zijn, dus ook op bedrijventerrein Noord, zolang we maar goed bereikbaar zijn."

14 / 20

15 / 20

Column

In je mik!

Je bent erfgenaam en dan? Een vraag van alle tijden en dus ook terugkerend in columns, zoals de golf die keer op keer de kust raakt. Soms woest, soms zacht strelend, maar altijd aanwezig. Ofwel, hoe zit het eigenlijk als je erfgenaam bent? Heb je nog een keuze of moet je gewoon aanvaarden? Moet je eigenlijk altijd naar een notaris? Kort antwoord in het algemeen: je hebt als erfgenaam een keuze en je moet je voordat je een keuze maakt ongelofelijk goed laten informeren, maar tussenkomst van een notaris is niet altijd regel.

Als een bank de banktegoeden van de overledene blokkeert, moet je doorgaans naar een notaris voor de zogenoemde verklaring van erfrecht. De bank wil namelijk de zekerheid hebben dat het betreffende banktegoed aan de goede persoon/personen toekomt. De notaris controleert of er een testament is en vraagt dat testament op. Als er geen testament is stelt de notaris vast wie de wettelijke erfgenamen zijn. De erfgenamen worden vervolgens benaderd met het verzoek om ten aanzien van het erfgenaamschap een keuze uit te brengen. Als het goed is wordt die keuze in een soort bijsluiter goed toegelicht.

Als erfgenaam heb je namelijk de volgende keuzen: zuiver te aanvaarden, niet te aanvaarden (=verwerpen) of beneficiair te aanvaarden. Nietsdoen is geen keuze en geen optie. Een erfplicht heb je dus eigenlijk niet, hoewel je wel de plicht hebt een keuze te maken.

Je hoeft geen erfgenaam te zijn. Je kunt ook verwerpen. Maar pas op. In beginsel betekent verwerpen dat plaatsvervulling van toepassing is: jouw erfdeel schuift dan door naar jouw kinderen. Die kunnen natuurlijk strikt genomen ook weer verwerpen, maar dat is lastig als ze minderjarig zijn. Voor verwerping namens minderjarige kinderen heb je toestemming van de rechter nodig. En voor verwerpen is griffierecht verschuldigd. De verwerping zelf namelijk gaat, net zoals bij beneficiair aanvaarden, via de rechtbank.

Zuiver aanvaarden betekent dat je de nalatenschap neemt zoals die komt. Met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. Als de nalatenschap negatief is, dan kun je in je eigen vermogen voor dat tekort worden aangesproken. Ook als je je ondubbelzinnig gedraagt als erfgenaam word je in beginsel geacht zuiver te hebben aanvaard en kun je dus ook niet meer beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Beneficiair aanvaarden betekent dat je de schulden en verplichtingen aanvaardt, maar alleen voor zover daar activa/rechten tegenover staan. Door de beneficiaire aanvaarding moeten de regels van de wettelijke vereffening worden gevolgd. Deze vereffening gaat gepaard met de nodige formaliteiten en eisen die je ook echt in acht moet nemen. Die formaliteiten zijn ervoor om betreffende schuldeisers van de nalatenschap te beschermen. Als je die eisen niet goed in acht neemt dan kan het zijn dat je alsnog aansprakelijk wordt gesteld.
Kortom, bezint eer gij begint.

Groentetuintje voor op het aanrecht

Jonge Weesper ondernemer hoopt culinair Nederland te veroveren

Het begon als een schoolopdracht, waarmee Toon Roozen ternauwernood een voldoende scoorde. De 23-jarige Weesper bleef geloven in zijn vinding, bouwde het uit en verfijnde het. CressToday heet het, een kweekkastje voor in de professionele keuken waar kiemgroenten onder ledlicht versneld groeien. Gaat de jonge Weesper ondernemer culinair Nederland veroveren?

Foto: Amber Endres

Maar zover is het nog niet, lacht Toon Roozen (23) in zijn kersverse kantoortje dat hij mag gebruiken bij CitySytarter, een Weesper initiatief dat startende ondernemers in het zadel helpt. "Ik heb bij Koppert Cress, een bedrijf dat kiemen ofwel cress kweekt voor de horeca en restaurants, de kans gekregen om mijn eerste ontwerp – dat in mijn basismodel veel te onhandig en veel te duur was - verder te ontwikkelen tot een simpel kweekkastje dat zo bij mensen in de keuken kan staan en een hightech variant (het oorspronkelijke idee) voor in de horeca: zonder dat er daglicht nodig is kunnen in deze kweekkast cressen snel uitgroeien totdat ze gebruiksklaar zijn. Hippe koks gebruiken ze voor garnering en nog hippere koks persen er oliën uit. Mosterdcress en citroencress ken je misschien wel, maar heb je wel eens radijs- of broccolicress geproefd? Heerlijk! En omdat die plantjes piepjong zijn zitten ze vol voedingsstoffen. Voor iedereen dus een erg lekkere en gezonde toevoeging aan de maaltijd."

Kiemen, kweekkast, ledlicht, hoe kom je erop?
"Tijdens mijn opleiding Product en Design aan de HvA kregen we de opdracht om iets te ontwerpen voor in de keuken. Een eerder gastcollege over urban farming had mij getriggerd met een nieuwe techniek voor de teelt van planten: ledlicht in de kleuren rood en blauw dat de groei van planten stimuleert. Prachtig toch? Ik besloot voor de schoolopdracht deze techniek te vertalen naar een consumentenproduct voor in de keuken."

Dat werd een lade met groenten?
"Ik vond het zelf wel goed bedacht: een lade met kruiden en groenten die als je hem dichtdeed beschenen werd met rood en blauw ledlicht, en doordat het in de keuken was ingebouwd meteen gebruiksklaar was. Helaas was de docent minder enthousiast: het ontwerp was veel te kostbaar. Ik heb het moeten aanpassen en met moeite uiteindelijk een kleine voldoende gekregen. Pfoeh."

Foto: Amber Endres

Maar toch kon je het idee niet loslaten?
"Het idee van het direct beschikbaar hebben van verse ingrediënten in de keuken bleef me fascineren. Dus besloot ik deel te nemen aan een speciaal 'urban technology'-lesprogramma aan de HvA en trok ik voor mijn eindproject hetzelfde idee van een kweekbak uit de kast. Via mijn vader kwam ik in contact met Koppert Cress. Het werd een win-winsituatie: zij wilden met een goed product voor hun cressen de consumentenmarkt bereiken en ik kreeg de gelegenheid om het oorspronkelijke idee uit te werken tot een maakbaar en betaalbaar product. Het mooie was ook dat ik in aanraking kwam met cressen: ik wist niet dat je zo veel verschillende kiemen had en zo veel smaken. Het is me dus toch allemaal gelukt en daar ben ik erg trots op."

En nu?
"Nu wil ik de CressToday heel graag in de markt zetten: een productiebedrijf in China staat in de startblokken, ik ben mijn bedrijf Grown gestart en nu is het zaak om in de voorverkoop via crowdfunding minimaal 80 kastjes te verkopen. Dat is meteen een test of er potentie in de CressToday zit. Als dat het geval is, kan het circus van start gaan. Ik vind het waanzinnig spannend!"
Ondernemer in het groen; het bloed kruipt waar het niet gaan kan?
"Ik ben natuurlijk wel opgegroeid op de Theetuin en met een vader en moeder - Niek Roozen en Hanneke Roorda - die als landschapsarchitecten altijd met groen bezig zijn, is het grappig dat ik nu via een omweg toch ook in het groen terecht ben gekomen. Als enige van de familie, ik geloof dat mijn ouders het wel leuk vinden. Ik bof met de mensen om mij heen die in mij geloven en me steunen. Bij de CressToday is het vooral de combinatie van voeding en design waar ik blij van word, want koken vind ik toevallig ook erg leuk."

Column

Verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder

Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. Deze regeling is van toepassing op statutaire bestuurders van een besloten of een naamloze vennootschap en bepaalt wanneer een directeur-grootaandeelhouder (dga) niet als werknemer voor de werknemersverzekeringen moet worden aangemerkt. Als een dga toch als werknemer moet worden aangemerkt, is hij verplicht verzekerd voor de WW, ZW, WIA en WAO. Op basis van de huidige wet- en regelgeving was een gedeelte van de dga's - vaak tegen hun wil - toch verplicht verzekerd.

Achtergrond
Het uitgangspunt van de huidige regeling is dat een dga die de feitelijke macht heeft in de algemene vergadering niet ondergeschikt is aan de algemene vergadering en daardoor niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Volgens de huidige regeling wordt aan de hand van de omvang van het aandelenbezit bepaald wanneer een dga wel of niet ondergeschikt is aan de algemene vergadering.

Sinds de invoering van de flex-BV in 2012 sluit de bestaande regeling niet meer aan bij de stemverhoudingen die sinds het nieuwe BV-recht kunnen worden gecreëerd. Door het aanpassen van de statuten kan nu bijvoorbeeld een stemverhouding worden gecreëerd waarin een dga diens eigen ontslag kan tegenhouden, terwijl niet aan de vereisten van de huidige regeling is voldaan. Mede vanwege deze discrepantie zal de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder met ingang van 1 januari 2016 wijzigen.

Nieuwe regeling
In de nieuwe regeling is de feitelijke macht binnen de vennootschap nog steeds het uitgangspunt. In de nieuwe regeling is echter niet meer de aandelenverhouding doorslaggevend, maar is de statutaire regeling over de besluitvorming omtrent het ontslag van statutair bestuurders bepalend.

Volgens de nieuwe regeling is een dga niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen wanneer:

1. de dga een zodanig aantal aandelen (van een bepaald type) houdt dat hij volgens de statuten in staat is om zijn eigen ontslag tegen te houden;
2. bestuurders allen een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen in de algemene vergadering of in een ander orgaan dat volgens de statuten bevoegd is te besluiten over hun ontslag; of
3. de dga samen met zijn bloed- of aanverwanten minimaal twee derde van de aandelen houdt (de aandelen van de dga tellen straks dus mee).

'Dank voor alle kaarten en bloemen'

Foto: Christian Pfeiffer

Zeer actief en betrokken, scherp als geen ander, en dan ineens neemt het leven een dramatische wending. Uitvoerend-secretaris Cor van der Poel van de IVW is getroffen door een herseninfarct en staat voor een langdurige revalidatie.

Cor verblijft in revalidatiecentrum Naarderheem in Naarden. Daar werkt hij aan het herstel van uitgevallen functies. Als er energie over is, kan Cor het niet laten toch ook wat van zijn IVW-werk op te pakken, voor zover mogelijk.

Vanuit Naarderheem meldt Cor: "Ik kan het goed verwerken. Er is nog een lange weg te gaan. Mijn linkerarm zal waarschijnlijk niet meer in orde komen, maar alla, als ik maar weer kan lopen en zelfstandig kan zijn. Ik bedank de velen die mij via een kaart of bloemen een hart onder de riem hebben gestoken. Fantastisch!"

"Ten opzichte van de leegstand doet het mij goed dat er bedrijven bij komen. Bijvoorbeeld de nieuwe bedrijven in het voormalige pand van Stout Verlichting en de vestiging van Brezan in het oude Hapeco-pand."

"Nog niet alle leden hebben hun contributie al betaald (een stuk of zestien). Ik roep hen op dat snel in orde te maken. Verder wijs ik iedereen vast op de BusinessClub van 1 december en de altijd drukbezochte nieuwjaarsreceptie op 12 januari, met de bekendmaking van de Weesper Onderneming van het Jaar."

"Ik heb nu minder contact met de gemeente, maar via voorzitter Wim Zagt spelen we alle gemelde problemen door aan de gemeente."

Het adres van Cor is voorlopig:
2e etage, kamer 20
Naarderheem Revalidatiecentrum
Amersfoortsestraatweg 1
1411 HB Naarden

IVW BusinessClub op dinsdag 1 december bij Pover Schilders

De volgende IVW BusinessCLub is op 1 december. Het bekende Weesper Schilders- en Glasbedrijf Pover treedt op als gastheer.

Voorzitter Wim Zagt zal ingaan op enkele actuele zaken en misschien al een beetje terugblikken op dit jaar. Uiteraard is er ook een nadere kennismaking met het schildersbedrijf waar we te gast zijn. Verder vormt deze altijd drukbezochte businessclub de laatste gelegenheid van dit kalenderjaar om met elkaar te netwerken en wellicht wat plannen voor 2016 met elkaar te sparren. Hoe dan ook, als IVW-lid bent u van harte welkom. Uw uitnodiging ontvangt u zoals altijd per post.

Funk it up!

De IVW heet Julia Duncan van harte welkom bij de club. Ze is hoofdstyliste en eigenaar van Funk it Up! Event Styling.

Dit Weesper bedrijf tovert op creatieve wijze ruimten om voor een evenement of andere tijdelijke doeleinden. De klantenlijst is duizelingwekkend: van KLM tot Robbie Williams.

Ook lid worden en onder andere profiteren van het waardevolle IVW-netwerk? Regel het meteen op www.ivw-weesp.nl.