B2B Weesp

29 november 2017

B2B Weesp 29 november 2017


'Bij Amsterdam'

Foto: Illustratie Thomas Posthuma sr

Tot het rijke industriële erfgoed van Weesp behoort cacaofabrikant Van Houten. Beroemd is het affiche dat Thom Postuma in 1920 maakte voor Van Houten. Centraal staat een sierlijk dansende Mata Hari-achtige dame. De letters 'Van Houten's cacao' dansen mee. Onderaan staat: 'Weesp bij Amsterdam'. Vandaag de dag zoeken we het kleinste dorpje ter wereld binnen een halve minuut op, maar in die tijd moest je er dus duidelijk bij zetten dat Weesp vlak bij Amsterdam lag. Dat 'Weesp bij Amsterdam' kun je ook anders lezen, en dan krijgt het bijna 100 jaar na dato de lading van een politiek statement: Weesp moet gaan horen bij Amsterdam. Wat een ruime meerderheid (13-4) van de gemeenteraad betreft, wordt Weesp na 2022 inderdaad het 23e gebiedsdeel van Amsterdam. Voor uitbreiding van uw bedrijfspand, onderhoud van straten en beheer van de verwijsborden moet u dan bij de gemeente Amsterdam zijn. Een definitief besluit valt pas na een referendum (zie ook pagina 5). Intussen kunt u nadenken over uw reclame-uitingen. U kunt er straks met een gerust hart 'bij Amsterdam' aan toevoegen.

André Verheul
hoofdredacteur B2B

Foto: Gemeente Weesp

Voskuil Verhuur Service ruim twee keer zo groot

Opknappen Nijverheidslaan

Aan de slag met fase 1

Foto: André Verheul

Column Bart Horseling

Is het nieuwe regeerakkoord een nulsomspel?

De combinatie van
papier en digitaal

Ruitenbeek Print

Over de drempel

Bedrijven lunchen bij
De Hogeweyk

Column Niels van de Griend

En nu actie, samenwoners!

Nieuws van de IVW

Wie nomineert u voor de
Onderneming van het Jaar?

Eerste stap herontwikkelen Rabo-locatie

Foto: André Verheul

Een groep ondernemers wil de Rabobank-locatie aan de Irenelaan herontwikkelen. Ze mogen er woningen bouwen die aansluiten bij de zes jaar oude woningen tussen ING-bank en Casparus College.

De Rabobank heeft het kantoor aan de Irenelaan verkocht. De nieuwe eigenaren hebben onder de projectnaam De Prinses van Weesp BV een verzoek gedaan om het pand te slopen ten behoeve van woningbouw. De bank zoekt naar een andere locatie in Weesp, maar kan op de huidige plek blijven zolang er geen nieuwe, geschikte locatie gevonden is.

De gemeenteraad van Weesp heeft de kaders vastgesteld waarbinnen het plan moet blijven. Zo moet een derde deel in het betaalbare segment worden gerealiseerd. Die voorwaarde stelt de gemeente aan alle nieuwe woningbouwplannen. Zelfs met terugwerkende kracht aan het contractueel al dichtgetimmerde Weespersluis, de grote stadsuitbreiding richting de A1 waar in de komende jaren 2750 woningen gaan verrijzen.

Andere voorwaarden in het Irenelaanvoorstel zijn: een combinatie van eengezinshuizen en appartementen en maximaal vier bouwlagen inclusief kap. Daarmee moet de nieuwbouw aansluiten bij de stedenbouwkundige en architectonische opzet van De Hofsingel en het Amaliahof, die in 2012 verderop aan de Irenelaan verrezen.

Het vaststellen van de kaders is nog geen bouwbesluit, zo legde wethouder Peter Eijking (PvdA) uit. Dat wordt, als het is ingediend, getoetst aan de kaders die nu gesteld zijn.

Voskuil Verhuur Service ruim twee keer zo groot aan Flevolaan

Theo Voskuil is lang op zoek geweest naar een groter pand voor zijn Voskuil Verhuur Service. Totdat aan de Flevolaan een pand beschikbaar kwam dat helemaal in het plaatje paste. "Dit moest zo zijn, dit is perfect voor ons."

De verhuurservice verhuist deze maand na acht jaar aan de Rijnkade te hebben gezeten naar de Flevolaan. In het nieuwe pand, gelegen tegenover Stobag, moet nog flink wat gedaan worden. "Schilderen bijvoorbeeld. We hebben het nog even hartstikke druk", verzucht de Weesper ondernemer. Ruim twintig jaar geleden begon hij in een oude schuur. Later vestigde hij zich aan de Flevolaan, in een kleiner bedrijfspand dan nu. Acht jaar geleden ging het hele spul naar de Rijnkade. "Daar hadden we vierhonderd vierkante meter, maar het werd ook daar te klein. Nu hebben we duizend vierkante meter, dus meer dan twee keer zo groot."

Economie trekt aan

De extra ruimte is nodig om het assortiment aan tenten en andere (feest)artikelen uit te breiden. Dat is volgens Voskuil nodig om meer klanten en meer omzet te genereren. "De feesten en partijen hebben een tijdje op een laag pitje gestaan, maar we merken duidelijk dat het de economie weer aantrekt. Het bedrijfsleven viert weer vaker een feestje. Dus kom maar op", zegt de ondernemer.

Bij het nieuwe pand hoort voor en achter een stuk eigen terrein. Dat betekent dat het wagenpark deels achter het pand kan staan, achter een hek. "Het wordt een stuk mooier allemaal", zegt Voskuil. Hij vindt het prettig dat hij dit pand in eigendom heeft kunnen nemen. "Het is een gunstige tijd om te kopen, dit had ik liever dan huren", legt hij uit. De foto hierboven is genomen bij de overdracht op het notariskantoor. Links staat verkoper Jorrit Beekman, rechts Theo Voskuil.

Amsterdam hangt af van burgers

De gemeenteraad van Weesp kiest voor een fusie met Amsterdam. Een raadplegend referendum kan de zaak nog veranderen.

Na een uitgebreid proces van onderzoek, beleidsvergelijkingen en participatie met inwoners en maatschappelijke instanties (waaronder het bedrijfsleven) kwamen dertien van de zeventien Weesper raadsleden tot de slotsom dat de inwoners van Weesp het meest gediend zijn met een fusie met Amsterdam. En dus niet Gooise Meren, waar de overige vier raadsleden op uitkomen. Het fusietraject gaat uit van een ambtelijke fusie (Weesp blijft zelfstandig, maar maakt gebruik van het Amsterdamse ambtenarenkorps), die uiteindelijk na 2022 leidt tot een bestuurlijke fusie (de gemeente Weesp gaat op in Amsterdam). Een vanuit de bevolking aangevraagd raadgevend referendum kan de zaak eventueel nog veranderen. De raad heeft het definitieve besluit uitgesteld tot na dit referendum.

De provincie Noord-Holland dringt aan op gemeentefusies in de bestuurlijk drukke Gooi en Vechtstreek. De zeven gemeenten kregen negen maanden de tijd om tot maximaal drie gemeenten te komen. Alleen Weesp voldoet aan die opdracht. De provincie gaat nu zelfs twee herindelingsvoorstellen maken: voor Huizen, Laren en Blaricum én voor Wijdemeren en Hilversum. Weesp mag het referendum afwachten, maar moet direct daarna een besluit nemen. Zo niet, dan voegt de provincie Weesp bij Gooise Meren.

Renault-dealer Weesp sluit de deuren

Foto: Streetview

De Renault-garage van Arend Auto aan de Hogeweyselaan is definitief gesloten.

Het aantal klanten loopt terug, waardoor de vestiging niet meer rendabel is. De overgebleven klanten worden doorverwezen naar de vestiging van Arend Auto aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Zuidoost. Wat er met het pand in Weesp gaat gebeuren is nog niet bekend.

Dicht

Er zijn nog meer sluitingen. Aan de Hoogstraat is café Het Gat van Weesp wegens faillissement gesloten, terwijl aan de Nieuwstraat de meubelzaak Oma's Kastje per februari dichtgaat. Oma's Kastje blijft wel actief op de weekmarkt.

Open

Aan dezelfde Nieuwstraat opende wijnhandel Petit Clos.

Japans bezoek steekt veel op bij Casparus

Foto: Ingrid Voet

Nieuwsgierig keken 15 bezoekers uit Japan dinsdagmiddag rond op het Casparus College. Het waren docenten en een schooldirecteur uit het verre oosten die in Nederland zijn om ons beroepsonderwijs te bestuderen.

Zij wilden ook graag op het Casparus College rondkijken. Directeur Chiquita Relyveld leidde het bezoek met plezier rond. De Japanners arriveerden midden in de pauze en dat was wel even schrikken. "Mogen de leerlingen hier rennen?", vroeg de Japanse schooldirecteur Yasunobu Tokuda aan zijn Weesper collega. "Alleen in de pauze mag dat, als de les zo weer begint is het stil", stelde Relyveld hem gerust. Vervolgens vonden de Japanse docenten het bijzonder beleefd hoe de leerlingen hun docent een hand geven bij de aanvang van iedere les. De rondleiding ging langs alle 'plaza's', de leerpleinen van de school. Directeur Tokuba vond het allemaal erg interessant, zei hij.

Het laat nog even op zich wachten, maar dan is de nieuwe website van de IVW actief. Tijdens de laatste businessclub van dit jaar presenteert de IVW de vernieuwde site. Mocht u suggesties hebben voor de site, laat het ons weten via info@ivw-weesp.nl. Tenslotte is de site voor u bedoeld en wij verstrekken graag de informatie die u op de site verwacht.

Aan de slag met fase 1

De werkzaamheden aan de Nijverheidslaan zijn begonnen. Wethouder Herman Tuning van Economische Zaken, Hans de Waard van bedrijvenvereniging IVW en een afgevaardigde van Fronik Infra BV uit Mijdrecht kwamen op 2 november bijeen voor een officieel startsein bij het bouwbord.

Foto: Gemeente Weesp

De aannemer gaat aan de slag met het vervangen van de straatstenen, het breder maken van de weg, het aanleggen van parkeerplaatsen, het plaatsen van riolering en het planten van bomen. Het moet ertoe leiden dat de Nijverheidslaan aanzienlijk zal opknappen, maar ook dat parkeerproblemen tot het verleden gaan behoren.

Nadat eerder de gemeenteraad had besloten de openbare ruimte van bedrijventerrein Nijverheidslaan op te knappen, werd de basis voor het plan gelegd na een schouw met ondernemers. Daarna zijn met belanghebbenden diverse gesprekken gevoerd voor het opstellen van een geschikt inrichtingsplan. Wethouder Tuning is blij dat de werkzaamheden zijn gestart: "Met de ondernemers en de IVW is hard gewerkt aan het plan voor het opknappen van het bedrijventerrein. Ik ben blij dat we goed de tijd hebben genomen en dat we op alle belangen hebben gelet. De ondernemers verdienen het. Nu kan de schop de grond in."

Ledverlichting

De totale herinrichting is verdeeld in drie fasen. De eerste twee fasen van het plan worden uitgevoerd tussen 30 oktober en 23 december. Op het deel tussen de Korte Muiderweg en Nesland worden alle bestratingsmaterialen vervangen, een hemelwaterriool aangelegd en bomen geplant. Tevens worden er lichtmasten met ledverlichting geplaatst en parkeerplaatsen gecreëerd. Aansluitend hierop wordt fase drie uitgevoerd, waarin onder meer de realisering van de trailerhelling aan de Vecht aan de beurt komt. Met behulp van die trailerhelling kunnen Weespers straks zelf hun boot in en uit het water halen. Het gebruik is gratis. Voor de trailerhelling was een vergunning van Waternet nodig. Die vergunning is vorige maand verleend. Als alles volgens planning verloopt wordt de vernieuwde Nijverheidslaan medio maart 2018 opgeleverd.

Terrein

Aan het braakliggende terrein tussen het spoor en de Nijverheidslaan verandert de komende tijd niet veel. De gemeente en eigenaar Achmea hebben wel contact gehad, onder meer over de werkzaamheden aan de Nijverheidslaan, maar een ontwikkeling op het terrein is volgens wethouder Tuning voorlopig niet te verwachten. Wel kan een strook van het terrein worden gebruikt om extra parkeerplaatsen te maken. Ook komt er een mooie afscheiding langs de open plek.

Column

Is het nieuwe regeerakkoord een nulsomspel?

Na een betrekkelijk lange onderhandelingsperiode werd op 10 oktober door de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord bekendgemaakt. Het akkoord schetst de voorgestelde richting die het nieuwe kabinet in wil slaan. De wijze waarop het kabinet voornemens is de plannen te bekostigen, is voor de fiscalist het meest interessant. Op dit gebied valt op dat er behoorlijke wijzigingen in het belastingstelsel zijn aangekondigd. Uiteraard zijn de plannen nog niet in beton gegoten; de Kamers dienen immers nog in te stemmen. Als we de wensen volgen, vat ik de belangrijkste zaken samen.

Het belastbare inkomen uit werk en woning (Box 1) kent nog maar 2 schijven met een tarief van respectievelijk 36,93 en 49,5 procent.

De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd van nu met 0,5 procentpunt per jaar naar een afbouw in 4 stappen met telkens 3 procent. Dit vindt plaats vanaf 2020 zodat in 2023 de aftrek van hypotheekrente slechts tegen 36,93 procent geëffectueerd kan worden. Dit geldt overigens vanaf 2023 voor alle aftrekposten die er dan zijn voor Box 1 (ook de zelfstandigenaftrek). Trouwens, de Wet Hillen vervalt. Men blijft forfaitaire bijtelling hebben over de eigen woning indien er geen eigenwoningschuld meer is. Wel wordt het tarief mogelijk verlaagd.

Heb je trouwens meer dan 5% van de aandelen in een B.V.? Dan zal het te ontvangen dividend in de toekomst zwaarder worden belast. Van thans 25% gefaseerd naar 28,5% in 2021.

Goed, het vennootschapsbelastingtarief gaat dan weer wel aanzienlijk omlaag…, maar begrijp ik tussen de regels door goed dat de afschrijfbeperking op onroerend goed omhoog gaat? In de praktijk zal dit veelal leiden tot het niet langer meer mogen afschrijven op waarschijnlijk het kostbaarste bezit. Trouwens, de voorwaartse verliesverrekening wordt verder beperkt in de vennootschapsbelasting van 9 naar 6 jaar…

Ik kan met opsommen nog doorgaan, maar te begrijpen valt dat het budgettair geven en nemen is. Wat betekent dit alles voor jou als ondernemer? Is het gebruikelijk loon uit de B.V. toe aan een fiscale check? Is de B.V. überhaupt nog wel interessant? Moet de eigenwoningschuld juist wel of niet worden afgelost? Politieke keuzes geven altijd voldoende stof tot nadenken. Wellicht is er in jouw persoonlijke situatie wel een uitkomst te creëren waarbij je er fiscaal op vooruit gaat!                                                        

De combinatie van papier en digitaal

Ruitenbeek Print ontzorgt offline en online

Ruitenbeek Print doet veel meer dan drukken alleen. Vanuit het kantoor aan de Pampuslaan in Weesp wordt gewerkt aan onlinemarketing en websites voor klanten die offline en online willen combineren.

Vanaf een bord bij de entree heten Marco en Howard Ruitenbeek de bezoeker nog steeds welkom. Twee bekende gezichten van de Weesper drukkerij Ruitenbeek, die vanaf 2014 zusterbedrijf is geworden van drukkerij Bakker Baarn. Howard heeft hun werkplek in Weesp inmiddels verruild voor Baarn en ook Marco kiest de hoofdvestiging steeds vaker als uitvalsbasis. "Ik heb sowieso graag lekker veel mensen om me heen, maar ik zit daar ook nog eens boven op de workflow en de producten, dus ik kan sneller schakelen als dat nodig is. Het is heerlijk daar."

Voor de klanten heeft de verhuizing naar Baarn geen verschil gemaakt, zegt Marco. "Behalve dan dat we een stuk sneller zijn geworden. We hebben bijvoorbeeld twee grote fullcolormachines staan en kunnen daardoor printing on demand."

Onlinemedia

Natuurlijk ontvangt Marco nog klanten in het kantoor aan de Pampuslaan. Voor persoonlijk contact komt Marco graag langs. Het afleveren van het drukwerk doet hij vaak zelf en dat vinden beide partijen erg prettig.

Toch is het niet stil aan de Pampuslaan. Frank Kasbergen en Marcel Molenaar zijn hier neergestreken voor het nieuwste product dat Ruitenbeek als zusterbedrijf van Bakker Baarn aanbiedt: de online marketing. Het geheel van onlinemarketing, websites en brandportals noemen ze hier voortaan 'Mediaflow'. Frank is specialist in online marketing en Marcel is een ervaren webdesigner en onlinehuisstijlbeheerder. Bij dat laatste moeten we ons een tool voorstellen waarop de klant bijvoorbeeld zelf visitekaartjes of posters kan laten ontwerpen en bestellen.

Frank en Marcel leggen uit dat het van essentieel belang is dat de producten goed op elkaar aansluiten. Sterker nog, het is in bedrijven een veelgemaakte fout om dat niet te doen. Frank legt het als volgt uit. "Ik kan mensen enthousiast naar een bepaalde winkel sturen, maar als de winkel er niet aantrekkelijk uitziet, gaan die mensen niet naar binnen. Zo werkt dat ook online. Als ik een onlinecampagne opzet en je komt terecht op een website die niet optimaal is, dan heeft de campagne onvoldoende succes. De klant zou kunnen denken: die campagne werkt niet. Maar het probleem zit 'm dan bij die site."

Consistent combineren

Marcel: "Het geheim van een goede site? Dat elke pagina ook zijn eigen doel heeft. Ik streef constant naar conversiegerichte pagina's, dus pagina's die de bezoeker aanzetten tot actie: een formulier invullen, een bestelling plaatsen, enzovoort. Het is voor een bezoeker prettig als hij snel vindt wat hij zoekt en dus in zijn behoefte wordt voorzien. Dat zijn precies de pagina's waar Frank dan weer zijn campagne op richt."

En zo stemmen de heren dat constant op elkaar af. Hun geheel is meer dan de som der delen. Mediaflow is nu zijn proefperiode voorbij en gaat nu 'echt' van start. "Campagnes worden efficiënter naarmate je gebruikmaakt van alle tools, een goede strategie en een consistente aanpak. Daarom zijn we op zoek naar een langdurige samenwerking."

Good old drukkerij

Alle mooie onlinemogelijkheden maken het drukwerk niet minder belangrijk, vinden zelfs deze whizzkids. Het papieren drukwerk en de krantenadvertentie hebben nog steeds een enorme kracht. De kunst is om ze te combineren, zodat offline en online elkaar ondersteunen. Dat is precies de reden waarom een good old drukkerij als Ruitenbeek deze moderne diensten levert. "Het hangt heel erg samen. We kijken naar de totale papieren en digitale mediabehoefte van de klant en we zorgen ervoor dat we hem daarin compleet ontzorgen", zegt Marco.

Brochures in de lift

"En weet je wat het leuke is: het laatste jaar zitten de gedrukte brochures bij ons weer in de lift. Ik ken klanten die hun folders enige tijd online hebben gedaan, maar nu toch weer graag iets tastbaars willen hebben. De onlineversie werd vaak snel weggegooid, terwijl je dat drukwerk toch vaker nog even oppakt."

Over de drempel

'Kom binnen, het restaurant is open', staat er uitnodigend op een bord bij de deur van De Hogeweyk. Dat restaurant is voor iedereen toegankelijk, maar ligt wel in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Toch hoeft dat voor ondernemers geen belemmering te zijn om gebruik te maken van het restaurant en andere faciliteiten van De Hogeweyk.

Foto: Vivium

Het blijft bijzonder, deze miniwijk binnen de wijk Hogeweij. Aan de pleintjes en straten liggen onder meer een theater, een grand café, een supermarkt en een restaurant. Prachtige faciliteiten voor de bewoners, maar eigenlijk zonde dat ze niet vaker worden gebruikt door mensen van buiten De Hogeweyk, vindt coördinator horeca Peter van Gils. "Onze theaterzaal is van alle technieken voorzien, onze menukaart is gevarieerd. Bewoners en ondernemers uit de buurt kunnen bij ons aanschuiven in het restaurant en ondernemers en verenigingen kunnen gebruikmaken van de vergaderfaciliteiten. We kunnen van alles regelen, zakelijk, maar ook voor feestjes. Bovendien is het voor onze bewoners ook goed om op die manier betrokken te blijven bij de maatschappij."

Dat is natuurlijk heel mooi, maar is het feit dat De Hogeweyk een instelling is voor mensen met dementie geen belemmering voor ondernemers? En wat zou er dan erg zijn? Dat je een bewoner met dementie tegen kan komen of even moet wachten met naar buiten gaan bijvoorbeeld als een bewoner ook mee wil? "In al die jaren heb ik hooguit twee keer meegemaakt dat een bedrijf afhaakte om die reden, maar verder is het eigenlijk nooit een probleem", zegt Van Gils. "Als mensen eenmaal een keer de drempel over zijn gekomen, komen ze vaak weer terug in De Hogeweyk."

Denso

Theo Rappoldt, directeur bij Denso op bedrijventerrein Noord, maakt regelmatig gebruik van de theaterzaal en het restaurant in De Hogeweyk. "Al een jaar of vijf houden we onze internationale kwartaalvergaderingen met circa 100 deelnemers in de theaterzaal en ik ga ook wel met zakenrelaties lunchen in het restaurant. Het is een heel fijne gelegenheid, de kwaliteit en service zijn goed en de catering perfect. Het is ook nog eens heel dichtbij, even oversteken en we zijn er. Dat De Hogeweyk een zorginstelling is heb ik zelf nooit als een belemmering ervaren. En van onze gasten, ook die uit het buitenland, krijgen we altijd complimenten. Die zijn onder de indruk van het bijzondere concept. Het gebeurt ook zelden dat er bijvoorbeeld een bewoner komt kijken bij onze vergadering. En als het al gebeurt is er altijd wel een begeleider in de buurt die de bewoner weer meeneemt." Rappoldt zou het andere ondernemers zeker aanraden om ook eens gebruik te maken van De Hogeweyk voor een vergadering of lunch. "Ze hebben er hart voor gasten en je weet dat het altijd goed is."

Column

En nu actie, samenwoners!

Soms is het gewoon leuk en leerzaam om eens de site van het CBS te raadplegen. Zo valt te lezen dat steeds minder personen jong trouwen, hoewel de wens om te gaan trouwen niet minder is geworden. Leuk weetje: 40% van de mannen geeft aan dat ze trouwen omdat hun partner dat wil. Bij de vrouwen is dat vrijwel afwezig. De witte jurk schijnt belangrijker te zijn.

Stel dat er nog steeds evenveel relaties worden aangegaan, houdt de mindere trouwlust dus in dat er steeds meer jonge samenwoners zijn. Prachtig allemaal, maar wat doet de wetgever ermee: (vrijwel) NIETS. Wat moeten de samenlevers dus doen: ALLES!

Samenwoners hebben geen wettelijk vangnet en moeten dus ALLES zelf regelen. Dat is fijn, want dat geeft je de nodige speelruimte. Het is echter echt niet fijn als je NIETS regelt. Als je niets regelt, dan heb je dus niets. Geen regelingen als je relatie onverhoopt eindigt of als één van beiden overlijdt. Is dat erg? Andere vraag: waarom heb je eigenlijk een vangnet nodig? Ga er maar even voor zitten.

Stel: één van beiden gaat minder werken vanwege de onderling afgesproken taakverdeling en heeft daardoor minder inkomsten en een lagere pensioenopbouw. Zou het redelijk zijn dat te compenseren bij het einde van de relatie door het delen van het oudedagspensioen en zou het misschien redelijk zijn een soort alimentatieregeling vast te leggen?

Stel: één van beiden stopt aanzienlijk meer vermogen in de (gezamenlijke) woning. Zou het redelijk en verstandig zijn vast te leggen hoeveel dat is en dat het opeisbaar is bij het einde van de relatie? Zou het misschien ook redelijk zijn vast te leggen dat dat bedrag afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woning, indien de één investeert in de woning van de ander?

Allemaal ontzettend belangrijk en meer dan genoeg reden om actie te ondernemen, maar het gaat nog verder. Nog véél verder! Er is namelijk een moment dat NIET ongeregeld mag blijven: het overlijden van één van beiden.

Het kán en mág niet gebeuren dat je niet alleen je partner verliest, maar ook een gedeelte van je eigen huis. Dat MOET geregeld worden. Maak een samenlevingscontract en/of testament. Actie, nu!

Sorry dat ik deze toon aansla en natuurlijk praat ik voor eigen parochie, maar dat is even niet anders. Mocht je je niet persoonlijk aangesproken voelen, pak dan de samenwoners binnen je familie of kennissenkring bij de lurven. Het is te belangrijk en het moet echt. Niet dralen.

Nomineer voor de Onderneming v/h Jaar

Foto: Brian Elings

De 'Onderneming van het Jaar' is een bekroning die een van de Weesper bedrijven in de spotlights zet. Dit jaar kunnen de IVW-leden zelf de nominaties bepalen. Zij kunnen maximaal twee bedrijven aandragen die in aanmerking komen voor de Onderneming van het Jaar.

Of het nu een start-up betreft of een reeds jarenlang bestaande organisatie, de te nomineren bedrijven verdienen deze bekroning omdat zij ondernemen met durf en verbeelding. Een onderneming die in aanmerking komt voor nominatie is innovatief, heeft een sterke visie, is een voorbeeld voor anderen en draagt bij aan 'ondernemend' Weesp. In ieder geval bewijzen deze ondernemers dat hun ondernemerschap vruchten afwerpt.

Voor het nomineren hebben IVW-leden een e-mail ontvangen. Uit alle inzendingen worden drie bedrijven geselecteerd waarna de jury, bestaande uit wethouder Herman Tuning, notaris Niels van der Griend en de voorzitter van de IVW, de winnaar zal bepalen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de IVW op 9 januari 2018 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Terugblik: businessclub bij Nodema op 12 oktober

Het nieuwe pand van Nodema vormde op 12 oktober de locatie van de IVW businessclub. Tijdens deze drukbezochte middag hebben veel collega-bedrijven van de gelegenheid gebruikgemaakt om het nieuwe pand te bezichtigen. Uiteraard werd deze middag gebruikt om met collega's bij te praten. Er werd veel gesproken over de aanstaande fusie van Weesp met Amsterdam of Gooise Meren.

Save the date

Businessclub ING Nederland, afdeling Flevoland & Weesp: 28 november 2017
Nieuwjaarsreceptie bedrijvenvereniging IVW: 9 januari 2018

Programma 2018

Op dit moment wordt het programma van de IVW voor 2018 ontwikkeld. Naast de businessclubs – die een meer inhoudelijk karakter krijgen – organiseert de IVW een aantal netwerkbusinessborrels waarbij men via korte presentaties kennismaakt met het Weesper bedrijfsleven. Net als in 2017 zal er in 2018 een Weesper Ondernemers Theater worden georganiseerd, een inspirerende avond voor zelfstandige professionals en ondernemers. Als lid van de IVW heeft u de mogelijkheid om een evenement of activiteit uit te zetten onder de IVW-leden.

Wordt lid!

Bent u nog geen lid? Voor € 318,- per jaar (€ 218,- voor zzp'ers) wordt u lid van deze grote en gezellige bedrijvenvereniging. Meld u aan via de website of via info@ivw-weesp.nl.

Wordt lid van de IVW

De IVW behartigt de belangen van aangesloten bedrijven en het bedrijfsleven in Weesp e.o., stimuleert lokaal ondernemerschap, initieert en faciliteert netwerkbijeenkomsten en is gesprekspartner van de gemeente, regio en overheid.

Bent u nog geen lid? Voor € 318,- per jaar (€ 218,- voor ZZP'ers) wordt u lid van deze grote en gezellige bedrijvenvereniging. Meld u aan via de website of via info@ivw-weesp.nl.