B2B Weesp

6 april 2017

B2B Weesp 6 april 2017


3 / 20

Trots op

We maken dit blad al meer dan tien jaar. Een veelgehoorde opmerking: in Weesp zijn veel bedrijven waar we trots op kunnen zijn. Elke lezer van B2B zal dat beamen. Maar wat maakt ons dan zo trots? Het is dat gevoel van bewondering dat je bekruipt als zo'n ondernemer vertelt wat hij/zij met zijn/haar bedrijf allemaal tot stand heeft gebracht. Het marktaandeel dat is bereikt bijvoorbeeld, of de klanten die zijn gestrikt. Of hoe ze hun huisvesting hebben vernieuwd en de visie die daarachter steekt. Solarclarity en Nodema zijn daar actuele voorbeelden van. U leest er meer over in dit nummer.
Wat op mij vaak de meeste indruk maakt, zijn de producten. Al die handige apparaatjes of slimme diensten waarmee in een bepaalde markt ineens in een grote behoefte wordt voorzien, ik blijf dat fascinerend vinden. De simpelste ideeën zijn vaak het beste. Creativiteit en ondernemerschap komen hier samen. Eigenlijk vind je het in elk bedrijf - en toch blijft het bijzonder. Ik wil u graag wijzen op eentje waar u waarschijnlijk nooit van gehoord heeft. Een relatief jong familiebedrijf dat op stormachtige wijze ons land verovert en vorig jaar de grootste klant in de sector voor zich heeft gewonnen. Ze maken een product waar ikzelf dagelijks mee werk en nu ook dit stukje in schrijf: Pubble. Lees de uitgebreide kennismaking in dit blad. Dikke kans dat u mij daarna napraat: weer zo'n innovatief en succesvol Weesper bedrijf waar we met z'n allen trots op kunnen zijn.

André Verheul
hoofdredacteur B2B

Foto: Brian Elings

Team JAN© gaat sportieve
uitdaging aan

Broodje, praten, leren

Ondernemersontbijt voor zzp'ers bij Le Perron

Foto: Ruth van Kessel

Column Koen Horseling

Weg met die WOZ?

Coverstory

Pubble: meer dan 300 kranten per week

Kennismaking met innovatief Weesper familiebedrijf

Column Niels van de Griend

Nogmaals de jubelschenking

Showcase aan
de Hogeweyselaan

Nieuwe onderkomens van Nodema en Solarclarity

Nieuws van de IVW

Meepraten met regionale federatie

Team JAN© gaat sportieve uitdaging aan; steun ze!

Met elkaar sporten voor een goed doel, dat geeft een band. Dat ondervinden de dertien collega's van JAN© aan den lijve nu ze wekelijks en soms zelfs dagelijks met elkaar trainen voor de Holland4ALS: een sponsorestafette over 300 kilometer - zwemmen, lopen, fietsen en kanoën - van Groningen naar Soest op Hemelvaartsdag. De opbrengst gaat naar de Stichting Zoalsjan en wordt gebruikt voor hulp aan ALS-patiënten.

"Hier doen we aan mee!" Dat was de volmondige reactie van dertien medewerkers van JAN© Accountants & Adviseurs toen hun collega Pieter Mul hun de film liet zien van de eerste Holland4ALS. Die beleefde vorig jaar zijn pilot. Mul, lid van de Rotary Soest-Baarn, was initiatiefnemer van deze nieuwe sponsorestafette. Aanleiding was het van dichtbij meemaken van de ervaringen van mede-Rotarylid Jan Jager met de ziekte ALS. Mul: "Deze ziekte gaat zo snel en heeft zo'n grillig verloop dat de normale procedures voor aanvragen van hulpmiddelen te langzaam gaan. Is een hulpmiddel net in huis, voldoet het al niet meer. Daarom besloten we tot de oprichting van de Stichting Zoalsjan, waarmee we hulpmiddelen willen genereren die meteen beschikbaar zijn voor ALS-patiënten. Op het moment dat ze het nodig hebben en die het hen mogelijk maken om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen."

Daar is geld voor nodig. Vorig jaar volbrachten twee teams de Holland4ALS. Dit jaar doen er zes teams mee en stijgt het sponsorbedrag boven verwachting, zo hopen alle deelnemers. Bij JAN© In Weesp is de estafette het gesprek van de dag. Bij de koffieautomaat worden trainingstijden met elkaar vergeleken: 'Hé, dat lopen doe ik net even beter dan jij. Zullen we nog een rondje?' Zes medewerkers van deze vestiging doen mee, onder wie Pieter Mul zelf. Een gedeelde groepsapp spoort aan tot een extra trainingsmomentje. Mark Hilarius is een goede zwemmer: "Met mijn collega Harry Bontje zetten we wekelijks de puntjes op de i in het zwembad en ook komen we regelmatig met het volledige team bij elkaar voor een gezamenlijke training. ALS is een vreselijke ziekte. Het feit dat je met elkaar op zo'n positieve manier bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor mensen met ALS maakt het heel bijzonder. Die emotie voelen we allemaal. De sportieve uitdaging stimuleert en brengt ons als collega's dichter bij elkaar. We ondersteunen elkaar om samen de eindstreep te halen en met elkaar een geweldig resultaat neer te zetten."

Team JAN© is te volgen op www.holland4als.nl. Daar staat ook informatie over de mogelijkheid van sponsoring van dit evenement.

Zorgen om stremming bij Driemond

Foto: André Verheul

Wim Bos van het gelijknamige transportbedrijf aan de Rijnkade maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in Weesp als van de zomer de kruising bij Driemond (N236) wegens werkzaamheden drie maanden afgesloten wordt.

Het kruispunt bij Driemond gaat in juni, juli en augustus helemaal op de schop. Veel verkeer zal dan door Weesp moeten rijden om via de A1 richting Amsterdam te geraken. Dat kan via de route-Irenelaan en via het bedrijventerrein. Bos vreest niet alleen voor langdurige overlast voor het bedrijfsleven, maar maakt zich ook zorgen om de verkeersveiligheid in Weesp. "Het is nu al heel druk en vaak onveilig met de scholieren die dagelijks over het bedrijventerrein naar school fietsen. Ik ben bang dat de toename van het verkeer door Weesp als gevolg van de stremming wordt onderschat. En als het nu voor een weekje was, dan ging het nog wel. Maar dit duurt drie maanden!"

Bos vraagt zich af waarom er geen noodbrug bij Driemond kan komen, zodat het verkeer toch de N236 kan blijven gebruiken. Zo'n noodbrug komt er alleen voor voetgangers, fietsers, ov-bussen, landbouwvoertuigen en nood- en hulpdiensten. De provincie laat weten dat er geen mogelijkheden zijn om de weg tijdens de werkzaamheden open te houden voor al het doorgaande verkeer. In mei komt er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden en de omleidingen.

Eind mei begint de aanleg van de noodbrug, in juni begint de sloop van het kruispunt. Het kruispunt is in feite een (in slechte staat verkerende) brug over 't Gein. Pas na de sloop kan worden begonnen met de opbouw van de nieuwe brug. Er is gekozen voor de zomermaanden omdat er dan het minste verkeer is.

Met militaire precisie beroofd

Met militaire precisie is Weesper aannemer Nico ter Beek vorige week bestolen van zijn gereedschap. Zijn bedrijf NTB en naastgelegen woonhuis aan de Aetsveldseweg moet al tijden in de gaten zijn gehouden. De schade loopt in de vele tienduizenden euro's.

Midden in de nacht werd de loods op zijn terrein aan de Aetsveldseweg het doelwit van inbrekers. Vermoedelijk zo'n tien inbrekers zijn uren beziggeweest om minutieus zijn bedrijf te ontmantelen. Dat deden ze niet lukraak: ze wisten de weg op het terrein en de sluiproutes door de loodsen van de grote boerderij, vertelt de geschokte aannemer. De voorbereidingen waren van dien aard dat het net is of Nico uit de film 'Ocean's Eleven' beschrijft wat hem is overkomen. Alle spullen werden met zijn eigen kruiwagens naar de achterkant van het terrein gebracht. Rond 03.30 uur werd waarschijnlijk 'het transport' opgeroepen: zeker twee bestelwagens waren nodig die het weiland inreden en daar alle spullen inlaadden. De camera van de buurman die op de weg gericht stond, werd rond die tijd onklaar gemaakt. Al die tijd merkte Nico niks en zat bovendien ook opgesloten in zijn huis.

Bende?

Een inbraak met deze voorbereiding, precisie en buit komt niet vaak voor. Zelf gaat de aannemer uit van een georganiseerde bende. "Ik heb echt met niemand ruzie, dus het is denk ik geen bekende." Ook de politie tast in het duister.

In april en mei worden er 'Toekomstgesprekken' gehouden met inwoners, ondernemers en andere instanties in Weesp over een samenwerking of fusie met Gooise Meren of Amsterdam. Het verkenningstraject naar de beste samenwerkingsoptie voor Weesp duurt echter langer. Om die reden start de gemeente Weesp een Toekomstpanel, bedoeld voor alle Weespers. Wilt u op een later moment in het traject (tussen mei en november 2017) met ons meedenken en -praten, meld u dan ook aan voor het Toekomstpanel Weesp: toekomstvisie@weesp.nl o.v.v. uw naam en 'aanmelding Toekomstpanel'. Als u geïnformeerd wilt blijven over het samenwerkingsonderzoek, houdt u dan de website www.weesp.nl/ toekomstvisie in de gaten.

ICT-sector belangrijke banenmotor

Foto: Pixabay

De vraag naar ICT-personeel in de regio Gooi en Vechtstreek neemt weer toe. En fors ook. Volgens het UWV is deze sector met een relatief hoog aandeel van 11% een belangrijke pijler onder de totale werkgelegenheid.

De forse groei van het aantal vacatures voor ICT'ers is volgens het UWV het gevolg van de invoering van nieuwe technologieën en digitalisering in alle bedrijfssectoren. In deze sector zijn de afgelopen twee jaar ongeveer 1.000 vacatures per jaar. Dat is circa twee keer zo veel als in 2012 en 2013. Alles bij elkaar neemt de werkloosheid bij ons echter minder snel af dan in de rest van Nederland. Het UVW noteerde in Gooi en Vechtstreek in een jaar tijd een daling van 7,6%. In geheel Nederland zijn 11,5% minder WW-uitkeringen nodig. Het aantal uitkeringen daalt het sterkst in de landbouw, de detailhandel en het onderwijs. In de horeca neemt het aantal WW-uitkeringen het sterkst toe.

Grootscheeps onderzoek naar parkeren

Foto: Christian Pfeiffer

Zijn er problemen met parkeren in Weesp? En als dat zo is, hoe moet dat worden opgelost? De gemeente heeft de aftrap gegeven voor een grootschalige inventarisatie.

De Weesper moet daarbij nadrukkelijk worden betrokken. Eerst worden alle parkeerplaatsen in beeld gebracht. Ook wordt gekeken hoe groot de parkeerdruk is op verschillende tijdstippen. Onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar het centrum, heel Weesp wordt onder de loep genomen. Vervolgens komt er een conclusie en is het de beurt aan de Weesper en aan het college van B en W om te kijken of er iets veranderd moet gaan worden aan het parkeerbeleid, maar het is wel bijna zeker dat er dingen anders gaan worden in de stad. De conclusies worden nog voor de zomer verwacht. Een nieuw parkeerbeleid moet nog dit jaar worden ingevoerd. Weesp worstelt al jaren met het parkeren: eerdere plannen werden kritisch onthaald en sneuvelden.

Broodje, praten, leren

Elke tweede maandag van de maand ontbijten startende en ervaren zzp'ers met elkaar tijdens het Monday Morning Café Weesp in Le Perron aan de Nieuwstraat. Omdat het fijn is om de week samen te beginnen en omdat je van elkaar kunt leren.

Foto: Ruth van Kessel

Vanuit hun eigen behoefte om gelijkgestemden te ontmoeten startten ondernemers Anke Verbruggen en Daphne Schilder een klein jaar geleden met het ondernemersontbijt in Le Perron. Verbruggen, nieuwkomer in Weesp, schoof al langer met haar laptop aan aan een tafeltje in Le Perron. In de bakkerij van Schilder vond de ondernemerscoach een inspirerende werkplek ter afwisseling van haar werkplek thuis. Verbruggen: "Ik was in Weesp op zoek naar een groep van gelijkgestemden die elkaar op een vrijblijvende manier willen inspireren om van hun onderneming een succes te maken. Waarbij niet de zakelijke kant centraal staat, maar ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen en motiveren. Waar de nadruk op geven ligt en niet op nemen. Zo'n groep was er nog niet in Weesp, dus ik dacht: waarom begin ik er niet zelf een? En dan natuurlijk in een warme omgeving zoals Le Perron. Daphne, zelf een succesvolle onderneemster, wilde meteen met mij dit avontuur aangaan."

Maandagochtend vroeg. Het is nog stil op straat. De zon schijnt en flarden van de geur van versgebakken broodjes stijgen op uit de bakkerij aan de Nieuwstraat. Binnen in Le Perron klinkt geroezemoes. Nieuwkomers worden hartelijk begroet. Stipt om 7.00 uur neemt Anke Verbruggen het woord en legt uit wat vandaag de bedoeling is: iedere zzp'er krijgt een minuut om zich voor te stellen en een korte ondernemersvraag te stellen. Wie kan deze ondernemer helpen? Jan wil weten of iemand ervaring heeft met retail in de cloud en Jantine wil graag weten hoe anderen omgaan met continu opborrelende ideeën. Daphne brengt croissants en zoete broodjes. In kleiner verband vliegen de tips over en weer. Opvallend is de bereidheid om zich in de ander te verdiepen en mee te denken. Kai krijgt de tip om zijn product in een persoonlijk verhaal op maximaal één A4'tje te formuleren. Anneke vertelt Desiree hoe ze kan zorgen dat ze beter vindbaar is op internet. De aantekeningenboekjes vullen zich, de ondernemers keren gevoed huiswaarts.

Verbruggen: "Met een kerngroep van acht zzp'ers en met afgelopen maandag een piek van zestien ontbijters, durf ik het ondernemersontbijt zeker een succes te noemen. Ik vind het leuk om op deze manier een bijdrage te leveren aan de 'community' van Weesp. Het mes snijdt aan twee kanten."

Column

Weg met die WOZ ?

De gemeenten zijn bevoegd om jaarlijks middels de Wet WOZ een aanslag op te leggen voor de gemeentelijke belastingen waarbij de vastgestelde waarde van het onroerend goed als grondslag telt. Er bestaat een onderscheid tussen onroerend goed met als bestemming woning en niet-woning, maar ook is er een onderscheid tussen gebruikers en eigenaren. Zo ontvangen eigenaren die een niet-woning in eigen gebruik hebben zelfs twee aanslagen gemeentelijke heffingen.

Door de kwalificaties kun je al direct een aantal vragen oproepen: is het goed wel onroerend? Is er sprake van een woning? Wie is de gebruiker? Wat behoort er al dan niet tot de (niet-)woning? Als klap op de vuurpijl heb je mogelijk ook je twijfels over de eenmaal vastgestelde waarde… Als ik je mededeel dat de gemeenten weliswaar richtlijnen hanteren voor het vaststellen van de waarden van het onroerend goed, maar dat deze veelal niet bindend zijn en er bovendien voor de verschillende kwalificaties van het soort onroerend goed en het soort gebruiker uiteenlopende waarderingsmethoden worden gehanteerd, dan wordt het vragenplaatje dat je hebt over de vastgestelde waarde ongetwijfeld groter.

Dat is uiterst vervelend. Een correct vastgestelde waarde is van groot belang. Idealiter is de vastgestelde waarde een zo goed mogelijke benadering van de waarde in het economisch verkeer. Voor onroerend goed voor een bedrijf is dat overigens niet per se de verkoopwaarde, maar dat even terzijde. Een correct vastgestelde waarde is van groot belang omdat zij doorwerkt op diverse belastingen: voor de inkomstenbelasting in Box 1 voor de bijtelling van het eigenwoningforfait en in Box 3 voor de tweede eigen woning of overige onroerende zaken. Voor de winstbepaling in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, door middel van regelgeving omtrent de afschrijvingen. Ook nog de erf- en schenkbelasting, de waterschappen, de onroerendzaakbelastingen en de verhuurdersheffingen sinds 2013.

Veelal ben je als eigenaar of gebruiker zelf erg goed op de hoogte van de status van het onroerend goed. Mogelijk heb je het vermoeden dat de vastgestelde waarde te hoog of te laag is en heb je hier objectieve redenen voor. Indien je twijfelt aan de vastgestelde waarde is het zinvol om in bezwaar te gaan. Mogelijk krijg je op deze wijze inzage in de wijze waarop de waarde is vastgesteld en kun je hier iets tegenin brengen. Uiteraard willen wij je daar graag in helpen. Ik nodig je uit om de onlangs ontvangen of spoedig te ontvangen beschikkingen kritisch te benaderen!

Meer dan 300 kranten per week

Weesper ontwikkelaar Pubble verovert de uitgeverswereld

Foto: Brian Elings

Er zijn veel dingen bijzonder aan Pubble. Daar komen we vanzelf op. Eerst antwoord op de vraag wat Pubble precies is: een automatiseringsprogramma waarmee alle facetten van een uitgeverij samenkomen. Dan heb je het over het efficiënt opmaken van krantenpagina's, het snel actualiseren van websites, de facturatie van de advertenties en nog duizend-en-een dingen. De uitgevers in Nederland kampen met teruglopende inkomsten en zitten te springen om dit soort innovaties. Dankzij het gebruik van Pubble zien ze een flinke besparing op hun exploitatie en kunnen ze tegelijkertijd nieuwe verdienmodellen benutten. Het klinkt misschien overdreven, maar Pubble heeft aantoonbaar een flink aantal uitgevers nieuw leven ingeblazen. "Inmiddels zijn we voor uitgevers een reddingsboei geworden om de komende tien jaar in te gaan", zegt Pubble-ontwikkelaar Joris de Bruijn.

Joris is de zoon van Adri de Bruijn, directeur van Enter Media en uitgever van onder andere WeesperNieuws en B2B. In 2011 begonnen vader en zoon met het ontwikkelen van Pubble op de werkvloer van Enter. Een jaar later besloten ze ermee de markt op te gaan. Vanaf dat moment vervult ook dochter Lianne de Bruijn een sleutelrol in de Pubble-onderneming. De bevestiging dat het prille familiebedrijf op de goede weg zat, volgde direct. In korte tijd werd Pubble door tientallen kleine en middelgrote uitgeverijen in Nederland omarmd, in 2016 gevolgd door De Persgroep, met circa 150 titels 's lands grootste huis-aan-huisuitgever. De grootste klant dus die je in Nederland kunt krijgen.
Kennis van lokale media, automatisering en communicatie komen hier samen. Adri is de ondernemer en legt als uitgever van Enter Media makkelijk contacten met andere uitgeverijen, Joris weet als ICT'er elk probleem op te lossen met nullen en enen en Lianne ondersteunt de vele tientallen Pubble-gebruikers in het land met trainingen en aftersales. Ze delen een gezamenlijke visie op uitgeven.

Pubble is een reddingsboei voor de uitgeverswereld?

"De uitgeefwereld heeft sterke behoefte aan vernieuwing. Er was echter helemaal niemand die daar instapte. Pubble is het systeem waarin al die vernieuwingen zitten en waarin alle nieuwe mogelijkheden samenkomen, zoals het snel publiceren op internet en social media. Je moet je voorstellen dat een redacteur soms een half uur bezig was om één bericht uit de krant op internet te plaatsen. Met Pubble kan dat met één druk op de knop. Waar voorheen iemand een hele dag met de administratie bezig was, gebeurt dat nu automatisch. We zijn in staat om met Pubble de complete uitgeverij te automatiseren in één systeem, volgens de laatste trends en mogelijkheden."

Wat is het geheim?

"Bestaande systemen zijn vaak vanuit ICT gebouwd, terwijl Pubble vanuit de uitgangspunten van een uitgever is ontwikkeld. Dat is een essentieel verschil. Daardoor loopt Pubble voorop in plaats van achter de feiten aan. Verder hebben we te maken met een sector die terugloopt. Welk traditioneel ICT-bedrijf gaat daar nog voor ontwikkelen? Wij gingen tegen de stroom in om voor de krimpende markt een oplossing te vinden. Onze basisgedachte was om een kleine uitgever hetzelfde te bieden als een grote uitgever met een hele ICT-afdeling. Dus met dezelfde inzichten, ook financieel. We hebben het dan zelfs over klantenselectie, marketing en mailing."

"Voor menig uitgeverij is Pubble financieel gezien de redding geweest omdat het de zo noodzakelijke efficiënte oplevert en zelfs nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt, bijvoorbeeld online. Er was uiteraard een strategie, maar we hebben gaandeweg enorm ingespeeld op vragen die we zelf bij Enter hadden en vervolgens ook tegenkwamen toen we bij al die andere uitgevers binnenkwamen."

Past hier het beeld van een achtbaan bij?

"Laten we zeggen: een wilde oceaan. De groei is razendsnel gegaan, want als je één deeltje automatiseert, moet je al nadenken over het volgende. Uniek is dat we niet alleen de moderne uitdagingen zijn aangegaan zoals websites en social media, maar ook de traditionele aspecten zoals print, verkoop, bezorging en administratie. Daardoor hebben we een totaalsysteem kunnen maken. Dat systeem bestond helemaal niet of was voor kleine uitgevers onbereikbaar. Die liepen tot voor kort nog met Word- en Excell-bestandjes de krant in elkaar te zetten. We deden bij Enter niet anders. Vijf jaar geleden maakten wij drie lokale huis-aan-huisbladen, nu acht. Met dezelfde mensen. De uitbreiding van Enter is zeker te danken aan de automatisering met Pubble."

Hoe is het om bij andere uitgevers over de vloer te komen?

"Als softwaremaker is het leuk om te zien en goed om over te hebben, als krantenmaker is het nóg leuker, Je kunt het namelijk inhoudelijk over het vak hebben. Vaak praten we een uurtje over Pubble en twee uur over kranten maken. Uitgevers vinden dat veel fijner. De vraag die het meest gesteld wordt is: maar hoe doen jullie dat dan? De moederband met Enter is de grote meerwaarde van Pubble. We geven meteen praktijkvoorbeelden. Om een recente te noemen: neem de editie van het WeesperNieuws op de ochtend na de brand in de kerktoren. Dat had zonder Pubble nooit gekund."

Wat dachten jullie toen De Persgroep belde? Hoi of help?

"Ja, wat dachten we toen…? Eerder iets als: nu al? Het contact met De Persgroep is een proces geweest. We kenden elkaar uit de markt en we zijn langzaam naar elkaar toe gekomen. Zo'n grote uitgever bedienen was een grote stap, want we wisten dat dat een heel proces zou worden. Maar het was in de lijn van de uitdagingen die we aan wilden gaan. De belangstelling van De Persgroep was vooral een bevestiging dat we een serieuze partij in de markt waren geworden. We mogen zeggen dat we het hebben waargemaakt. In minder dan een jaar hebben we samen dat hele proces doorlopen. Alle huis-aan-huistitels van De Persgroep in Nederland zijn stapsgewijs overgegaan op Pubble. Het zijn elke week zo'n 150 kranten. Al die tijd waren er hier in Weesp mensen van De Persgroep die werkten aan de koppeling van Pubble op hun bestaande systemen. Voor ons betekende het dat we konden uitgroeien van een tweemanschap tot een bedrijf waar nu tien mensen werken. We doen de grootste en de kleinste uitgever van Nederland. Dat is heel bijzonder. Het geeft aan dat we alle uitgeverijen kunnen bedienen."

Hoe ziet de toekomst eruit?

"We kijken naar magazines. Daar is nog een slag te slaan en het is een interessant proces om tussen te zitten. Verder willen we groeien in de huis-aan-huisbladen. Nu wordt 50% van de titels met Pubble gemaakt, dat moet wat ons betreft naar 75% kunnen. En dan is er nog het buitenland: we willen Pubble internationaal beschikbaar maken. De grens met België zijn we al overgestoken, in Duitsland en Engeland liggen kansen."

Regionale en lokale media staan onder druk, hoe ziet Pubble die toekomst?

"Sowieso moet de lokale journalistiek blijven, want die is belangrijk. Wij zorgen er zeker voor dat het medium krant een langere adem heeft. Wij faciliteren de moderne journalist: die schrijft, fotografeert en filmt. In Pubble kun je razendsnel werken en de content op alle platforms publiceren: print, online, apps, narrowcasting. Doordat wij alle randzaken automatiseren, kan de journalist meer journalist zijn. We experimenten met nieuwe verschijningsvormen, zoals digitale edities. We brengen kleine uitgevers bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan. Daar komen allerlei nieuwe ideeën uit voort, nieuwe verdienmodellen zelfs. Opvallend: als we horen over lokale websites die geld opleveren – en dat zijn er niet veel – dan zijn het vaak Pubble-websites. Omdat daar de tools in zitten en omdat het de uitgevers zijn die erover nadenken en waar wij graag bij meeontwikkelen. De kennis vanuit alle uitgeverijen is gekoppeld aan de ontwikkeling van Pubble. Die doorontwikkeling is alleen mogelijk als er zo veel kennis uit de markt in het systeem beschikbaar komt."

Wat Pubble ook bijzonder maakt, is jullie familierelatie.

"De interesse voor het vak van nieuwsmakers en uitgevers zat er al op jonge leeftijd in. Het fijne is dat je snel met elkaar ideeën kunt bespreken, opzetten, uitwerken en fijnslijpen. We doen alle drie iets anders, onze talenten vullen elkaar prachtig aan. De andere kant is dat we met de hele familie op die wilde oceaan zitten. Het is best onrustig. De spannende momenten bij het ondernemen maak je samen mee. Maar je weet blindelings wat je aan elkaar hebt. Dat is de voorsprong die je als familiebedrijf hebt. Als we overzien wat we al hebben bereikt... ja, dan kunnen we niet trotser zijn."

12 / 20

Lesje duurzame toekomst

Foto: Ruth van Kessel

"#IVW bedrijvenavond Weesp: raakvlak economie en duurzaamheid om de samenwerking tussen gemeente en bedrijven te versterken!", tweette Sanne Carrière op 7 maart vanuit het gemeentehuis van Weesp. Haar collega Marieke van der Werff van adviesbureau Dr2 New Economy gaf tijdens de BusinessClub van de IVW uitleg over hoe je kunt verduurzamen. Want iedereen heeft steeds meer de ambitie om te verduurzamen, maar hoe doe je dat? Waar begin je, welke stappen moet je zetten? En hoe zorg je dat verduurzamen geld oplevert (en niet alleen maar kost)? De Haagse communicatiefirma zegt over een "unieke mix van kennis over maatschappelijke trends en praktische businessmodellen" te beschikken en zette dat uiteen in een presentatie die eindigde met de uitnodiging: "Aan de slag!"

Verder werd de BusinessClub gebruikt om bij te praten en te netwerken. De wethouder van Economische Zaken, Herman Tuning, was wegens ziekte verhinderd, zijn collega Astrid Heijstee nam de honneurs uitstekend waar. Helaas lukte het de gemeente niet om de Weesper ondernemers, zoals in voorgaande keren, te ontvangen in de fraaie Burgerzaal. De vernieuwde kantine bood uitkomst.

Foto: Ruth van Kessel
Foto: Ruth van Kessel
Foto: Ruth van Kessel
Foto: Ruth van Kessel
Foto: Ruth van Kessel
Foto: Ruth van Kessel
Foto: Ruth van Kessel

Column

Nogmaals de jubelschenking

Het zal inmiddels bekend zijn dat de vrijgestelde eigenwoningschenking van € 100.000 weer helemaal terug is van weggeweest. Het is nu geen tijdelijke maatregel meer, maar zou voor de langere termijn moeten gelden. De vrijstelling klinkt nog steeds erg sexy, maar als je vervolgens kijkt naar alle voorwaarden en het overgangsrecht waarbij het eerdere schenkingsverleden wordt betrokken, dan is het toch echt weer oppassen geblazen. Zomaar even een 'tonnetje' overmaken is van harte af te raden. Er zijn veel aandachstpunten, hierbij een paar.

Wellicht een open deur, maar toch: de schenking moet allereerst verband houden met de aankoop/verbetering van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld. Een tweede woning of recreatiewoning valt daarmee dus af. Voor een buitenlandse eigen woning is extra onderzoek vereist. Let op, er is pas sprake van een eigenwoningschuld als wordt voldaan aan de fiscale vereisten. Naar huidige normen is dat dus verplichte aflossing. Wordt de schenking gebruikt voor een hypothecaire schuld die niet wordt aangemerkt als eigenwoningschuld, dan is dus géén sprake van een vrijstelling.

Anders dan voorheen geldt in de nieuwe regeling dat de ontvanger van de schenking ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar moet zijn. Als je gebruikmaakt van de mogelijkheid de vrijstelling te verspreiden over drie aansluitende jaren, moet de ontvanger in elk jaar voldoen aan de leeftijdsvereiste. Dat kan handig zijn bij aflossing van een eigenwoningschuld om een eventuele boete wegens vervroegde aflossing te voorkomen. De begunstigde hoeft de schenking niet meteen te gebruiken voor een eigenwoning(schuld), maar heeft wat extra tijd. Dat betekent dus ook dat als je de uiterste leeftijd bijna hebt bereikt, je de schenking kunt ontvangen om die vervolgens te besteden in de (ongeveer twee) jaren daarna.

Strikt genomen zou je voor de betreffende korte periode de ontvangen schenking kunnen (terug)uitlenen als je de lening dan maar weer op tijd kunt opeisen en terugontvangt, zodat die vervolgens binnen de juiste periode gebruikt kan worden voor een eigenwoning(schuld). Het spreekt voor zich dat één en ander zeer nauwkeurig moet worden vastgelegd om elk risico te vermijden dat alsnog schenkbelasting is verschuldigd. Eventueel zou aan de schenking ook nog een ontbindende voorwaarde verbonden kunnen worden voor het geval de schenking niet volgens de fiscale voorwaarden wordt besteed. Overigens kan de belastingdienst je verzoeken om bewijs te leveren dat daadwerkelijk aan de voorwaarden is voldaan. Zorg dus dat je een waterdichte administratie bijhoudt.

De schenking hoeft niet notarieel te worden vastgelegd. Een schriftelijk stuk, zeker als je ook wilt bewijzen dat de zogenoemde anti-aangetrouwdenclausule van toepassing is op de schenking, is van harte aan te bevelen. Verder moet je je als begiftigde realiseren dat een lagere eigenwoningschuld ook minder aftrek hypotheekrente betekent.

Showcase aan de Hogeweyselaan

Solarclarity en Nodema naar de 'Bedrijven-van-het-Jaar boulevard'

"Laten we het de Weesper-bedrijven-van-het-Jaar-boulevard noemen", grapt Irmelin Waalkens van Solarclarity. Het succesvolle bedrijf verhuisde in november naar een groot pand aan de Hogeweyselaan 145. Even verderop betrekt het groeiende Nodema een pand. Solarclarity (2013) en Nodema (2015) werden door de IVW uitgeroepen tot Weesper Onderneming van het Jaar, een eretitel die de ondernemingen nog steeds eer aandoen.

Voor Solarclarity was er geen houden meer aan. De groothandel in zonnepanelen groeide uit het pand, letterlijk. Met in 2016 een doorstroom van 200.000 panelen voldeed de opslag in de panden aan de Flevolaan echt niet meer. Irmelin Waalkens en haar echtgenoot Peter Desmet begonnen met het bedrijf in 2009: eerst aan huis, toen vanuit een pand aan de Rijnkade en later de Flevolaan, waar al snel uitbreiding kwam met twee magazijnen. Waalkens: "Solarclarity groeit maar door en daarbij nemen onze producten ook fysiek veel ruimte in beslag. En bij groei hoort ook een toename in personeel: zes nieuwe medewerkers mochten we vorig jaar verwelkomen. Fantastisch allemaal, maar waar laat je alles en iedereen?"

Het eisenpakket van een nieuw pand voor Solarclarity was niet gering: 3000 m2 vloeroppervlak voor het magazijn, 1000 m2 voor het kantoor en dan was er nog de wens voor een showroom en een ruimte voor de Solar Academy, waarin Solarclarity graag haar deskundigheid met installateurs deelt. Waalkens: "Het was een enorme zoektocht. We hebben in een straal rond Weesp gezocht: Amsterdam, Almere, Diemen en Naarden, maar uiteindelijk was het Ingrid Kikkert van makelaar Van Lonkhuijzen die voor ons de perfecte oplossing vond aan de Hogeweyselaan. Het grote voordeel was dat de vorige huurder het pand al had uitgerust met beveiligingsmaatregelen, die ook voor ons bedrijf voldoen aan de eisen van de verzekering. En wat voor ons ook zwaar woog was de welwillendheid van de eigenaar tegenover onze wens om het pand te verduurzamen." Omdat het pand bijna tot casco werd gestript duurde de verbouwing lang. In maart 2015 ging het magazijn met de logistiek en distributie over naar het nieuwe pand, gevolgd in november 2016 door het kantoor, de academy en de showroom.

300 zonnepanelen

Waalkens is trots op het resultaat: "Solarclarity is in dit pand een showcase van hoe je bestaande kantoren kunt verduurzamen en is een voorbeeld van energiemanagement. Alles wat groen en energiezuinig kan, hebben we gedaan. We zijn al een heel eind op weg. Zo liggen er straks 300 zonnepanelen op het dak - even ter vergelijking: in het oude pand lagen er 40 - waarmee we ons klimaatsysteem voor zowel verwarming als verkoeling aandrijven. Daarbij is het mooi dat we aan onze klanten noviteiten rondom energieopslag kunnen showen. Het is de techniek van de toekomst en een belangrijke reden van onze constante groei. Toen Solarclarity begon waren onze klanten vooral de trendsetters, mensen die een bewuste groene keuze maakten. Nu is het kiezen voor zonnepanelen ook een financiële keuze. Het is aantoonbaar goedkoper. De groei in de vraag naar zonnepanelen is er nog lang niet uit." De onderneemster is blij dat ze met het bedrijf in Weesp konden blijven. "Want wat is er fijner dan op de fiets naar het werk te gaan? We genieten met elkaar nog dagelijks van alle extra ruimte: op kantoor, de vergaderplekken en de instructiezaal. Het is heerlijk werken zo."

Eén bedrijf

Ook de verhuizing van Nodema naar de Hogeweyselaan wordt ingegeven door groei. Het bedrijf in verpakkingsmachines en verpakkingsbenodigdheden had zich de laatste jaren verdeeld over twee panden aan de Pampuslaan 140 en 132. Norbert Masereeuw: "Tien jaar geleden was dit een heel logische stap voor Nodema: aan de ene kant het kantoor en aan de andere kant de showroom en de werkplaats. Toen we onze dienstverlening uitbreidden naar de levering van folies en etiketten hadden we meer opslag nodig. Een belangrijke oorzaak van onze exponentiële groei. Nu zitten we met twintig medewerkers op twee locaties en dat voelde niet meer goed. We hebben gezocht en gevonden: aan de Hogeweyselaan 77 kunnen we ons bedrijf fysiek en logistiek weer tot één geheel maken."
De verbouwing in het nieuwe pand is in volle gang. In totaal 1200 m2 wordt getransformeerd naar een modern kantoor met een grote showroom en werkplaats en aan de achterkant de opslag.

Uitstraling

Masereeuw: "We kiezen weer voor een showroom over de hele breedte van het pand, net als op ons huidige adres. Daarbij wordt onze werkplaats van achter een glazen gevel ook zichtbaar. Dat zie je tegenwoordig meer in bedrijfspanden: het glas geeft meer reuring voor zowel de medewerkers als voor de passanten. De verlichting wordt, net als in ons huidige pand, weer led en aan de buitenzijde kiezen we voor een rustige uitstraling. Wacht maar af, het pand wordt een plaatje en de Hogeweyselaan een prachtige bedrijvenboulevard. In mei gaan we over met het kantoor, in de zomer volgt dan de rest van het bedrijf."

18 / 20

Meepraten met regionale federatie

Foto: Pixabay

Het voorzittersoverleg van de regionale bedrijvenverenigingen is omgedoopt tot een federatie met een juridische grondslag. De nieuwe organisatievorm streeft naar een betere samenwerking binnen de regionale economie.

De wethouders voor Economische Zaken willen één mening en één gezicht van de ondernemers met betrekking tot regionale vraagstukken. De federatie gaat werken met deze commissies: Ruimtelijke Ordening (bedrijven en kantoren), Detailhandel, Verkeer en vervoer, Marketing en communicatie, Werkgelegenheid, Onderwijs en opleidingen, Recreatie en toerisme, Duurzaamheid en Innovatie.
Commissies kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen geven, want de opmerkingen moeten zo veel mogelijk bottom-up naar voren komen. Heel belangrijk is dus dat de bezetting uit ondernemers bestaat en dat er per commissie een goede spreiding over de regio is. Per commissie hoeft niet iedere bedrijvenvereniging vertegenwoordigd te zijn en kunnen dus ook personen deelnemen die geen lid van een bedrijvenvereniging zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn om in een van de commissies plaats te nemen, neem dan voor nadere info contact op met de IVW-voorzitter: ReinierMommaal@ivw-weesp.nl.

Ledenvergadering IVW te gast bij FC Weesp

De Algemene Ledenvergadering van de IVW vindt plaats op 27 juni. Het is dit keer niet Golfcentrum Weesp dat onze gastheer is, maar voetbalvereniging FC Weesp aan de Papelaan.

Het breken met de locatietraditie is ingegeven door de onzekerheden rond het golfcomplex. Zoals u in dit blad en ook in het WeesperNieuws heeft kunnen lezen, wordt er een nieuwe exploitant gezocht en zorgen de leden van de golfvereniging intussen noodgedwongen zelf voor het onderhoud. De leden willen de golfbaan overnemen. De IVW wacht de ontwikkelingen niet af en richtte zich op FC Weesp. De faciliteiten bij de voetbalclub vormen een uitstekend alternatief, zijn goed bereikbaar en zijn voorzien van ruime parkeergelegenheid. Voorzitter Bart Horseling, die u wellicht nog kent als burgemeester van Weesp, zal onze gastheer zijn en heet het bedrijfsleven van harte welkom op zijn mooie accommodatie.

Leden van de IVW ontvangen uiteraard bijtijds een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Het belooft een memorabele middag te worden, want het (nieuwe) bestuur zal terug- en vooruitblikken en er zal afscheid worden genomen van onder anderen Petra van Kooten en Cor van der Poel.

Graag horen we of u dit mooie blad correct ontvangt

Foto: Pixabay

Het is voorjaar, een mooi moment voor onze jaarlijkse controle op de ledenverzendlijst van het bedrijvenblad B2B. Graag zouden wij van u vernemen of u het blad regelmatig ontvangt.

Het blad wordt normaal breed door uitgever Enter Media verspreid op de bedrijventerreinen, bij alle winkels in Weesp, de bibliotheek en de horeca. Daarnaast krijgen alle leden die buiten de normale verspreiding vallen het blad toegezonden. Dat zijn leden die buiten Weesp gevestigd zijn of bijvoorbeeld kantoor aan huis hebben. Ieder IVW-lid behoort natuurlijk in ieder geval dit mooie Weesper bedrijvenblad te ontvangen en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit economisch Weesp, geïnspireerd te worden door de succesverhalen van collega-ondernemers en geïnformeerd te worden over de activiteiten van de IVW. Vandaar onze vraag. Ontvangt u het blad ondanks alle inspanningen niet, dan zie we uw reactie met belangstelling tegemoet op corvanderpoel@ivw-weesp.nl.