B2B Weesp

9 maart 2016

B2B Weesp 9 maart 2016


Bij de buren

We zijn B2B eind 2005 begonnen als reactie op een veelgehoorde opmerking binnen het Weesper bedrijfsleven. Namelijk dat het lang niet altijd bekend was wat de buurman eigenlijk deed. Die opmerking werd ingegeven door de behoefte om meer onderlinge handel binnen Weesp tot stand te brengen. Business to business, oftwel B2B. In onze serie 'Business bij de Buren' lieten we zien wat Weesper bedrijven aan elkaar hebben. Jarenlang hebben we Weesper koppeltjes voor het voetlicht gebracht. De rode draad in hun ervaringen was dat het ronduit aantrekkelijker is om (als het kan) je handel om de hoek te halen. Want je kent elkaar, er zijn korte lijnen en er wordt bij Weespers onder elkaar net even iets klantgerichter gedacht.
Omdat het goed is af en toe te vernieuwen, is 'Business bij de Buren' vorig jaar gestopt als vaste rubriek in dit blad. Maar er zijn uiteraard nog heel veel interessante partnerverhalen binnen Weesp. Zo staan we in dit nummer stil bij het 20-jarig bestaan van Orange Bedrijfsdiensten. Makelaar Streefkerk was hun eerste klant en die samenwerking staat sindsdien als een huis. Vandaar dat ook Streefkerk een prominente rol speelt in het artikel in dit blad. Hebt u ook een mooi verhaal te vertellen over een uitstekende samenwerking met een ander Weesper bedrijf, laat het ons weten. We blijven altijd geïnteresseerd in uw business bij de buren.

André Verheul
hoofdredacteur B2B

Foto: Brian Elings

Weespersluis is al hot, zandtransport nog een probleem

Orange en Streefkerk
Al twintig jaar een uitstekende samenwerking

Column Mark Hilarius
Speciale aanbieding

Foto: Ruth van Kessel

Coverstory
De veerkracht van Voskuil Verhuur Service
Niet alleen

Column Niels van de Griend
Nieuwe huwelijksregels (alweer)

Bosch Car Service Direct
Nieuw begin

Nieuws van de IVW
Contact met de gemeente

Weespersluis is nu al hot, zandtransport nog steeds een probleem

Weespersluis: zo gaat het gebied in de Bloemendalerpolder heten waar Weesp een grote woonwijk van 2750 woningen, diverse voorzieningen en een natuur- en recreatiegebied laat verrijzen. De bouw gebeurt in fases en gaat zeker tien jaar duren. De voorbereiding zou elk moment moeten beginnen, maar wordt opgehouden door het al eerder beschreven conflict over zandtransporten over bedrijventerrein Noord.

Weespersluis komt achter de nieuwbouwhuizen die op dit moment langs de Leeuwenveldseweg worden opgeleverd. Het natuurgebied vormt de buffer tussen de woningen en de verbrede A1.

De bouw gebeurt in fases. De eerste fase betreft 200 woningen. Voor er gebouwd kan worden, moet de bodem langdurig inklinken en daar is heel veel zand voor nodig. Dat zand wordt over het Amsterdam-Rijnkanaal per schip aangevoerd. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal, achter de Zuiderzeelaan, is de aanleg begonnen van de loswal die daarvoor nodig is. Vanaf de loswal gaat het met zandauto's naar de bouwlocatie. Het eerste stuk via een tijdelijke weg over het terrein van de waterzuivering, daarna over de openbare weg. Bedrijven aan die route (Bloemendalerweg en Zuiderzeelaan) vrezen langdurige overlast en verkeersproblemen van al die zandauto's. Ze maken bewaar tegen een vergunning die de gemeente heeft verleend en hebben een juridische procedure in gang gezet om te voorkomen dat de transporten beginnen. De Weesper bedrijven vinden dat de ontwikkelaars en bouwbedrijven (verenigd in de GEM) het zand via een andere route naar de bouwlocatie moeten brengen, namelijk via een loswal bij de Maxis (Muiden). Via de noordkant van de polder kan dan direct het bouwterrein worden bereikt. De gemeente en de GEM stellen dat dat alternatief niet haalbaar is. De Weesper bedrijven beweren van wel. Daarnaast stellen de Weesper bedrijven de vraag waarom er überhaupt zand moet worden aangevoerd, want vanwege de aanleg van de A1 liggen er al bergen zand in dezelfde polder. Zou het niet beter zijn een deel van dat zand te gebruiken? Het antwoord op die vraag is er nog niet.

De juridische strijd over het zand is jammer, want de realisatie van Weespersluis wordt in het algemeen bijzonder toegejuicht. Het belooft een fraai woon- en leefgebied te worden met huizen die een welkome aanvulling zijn op de lokale woningmarkt. Bovendien wordt verwacht dat de bevolkingstoename Weesp een vitaliteitsinjectie geeft. Er is nu veel belangstelling voor dit nieuwe stuk Weesp. In twee maanden hebben zich al 2500 belangstellenden gemeld.

'Woonwijk Nijverheidslaan laten varen'

Foto: Christian Pfeiffer

Braakliggende terreinen, verouderde gebouwen: de Nijverheidslaan ligt er al jaren troosteloos bij. Waarom wordt daar niet eens wat aan gedaan? Het antwoord is: omdat luchtkasteelplannen de boel ophouden. Daarom stelt wethouder Herman Tuning voor beide benen weer op de grond te krijgen. Maar de gemeenteraad is nog niet overtuigd.

De fraaie ligging aan de Vecht die ook nog op loopafstand van het station is, speelt het gebied parten. Daardoor is het verouderde bedrijventerrein al jaren in beeld als een plek om eens lekker om te vormen tot woonwijk en via een Vechtboulevard rechtstreeks aan te sluiten op de oude binnenstad. Stadsarchitecten, speculanten en andere visionairs hebben schetsblokken vol met de mooiste plannen, meestal met huizen met tuin aan de Vecht. En de bedrijven? Die moeten maar worden verplaatst, zo wordt er dan makkelijk gezegd. Maar die visies verdwijnen allemaal ergens in een la. Ze blijken onhaalbaar vanwege milieucirkels en spoorgeluid of zijn sowieso niet reëel en onbetaalbaar. Ook het meest recente idee, een in 2013 door de gemeenteraad geaccordeerd watersportkwartier, komt niet van de grond. Het was ingeschat als een haalbaar compromis, maar ook dit blijkt financieel en procedureel te ingewikkeld, zegt wethouder Tuning. Er is geen ontwikkelaar die het aandurft.
Daarom zegt de wethouder nu: de Nijverheidslaan moet gewoon een bedrijventerrein blijven. Hij stelt de gemeenteraad voor dat nautische plan te laten varen. Maar de gemeenteraad is (nog) niet overtuigd. Tijdens de behandeling in de commissie bleek dat met name D66 en het CDA het watersportkwartier aan de Nijverheidslaan niet willen loslaten. Het is een speerpunt in de in 2014 aangenomen Structuurvisie van Weesp. Ook zijn er vragen over twee panden die de gemeente heeft aangekocht aan de Nijverheidslaan. Als er geen woonwijk komt, zou de strategische waarde een stuk minder zijn.

Meer hulp bij verduurzamen

Het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden moet ook in Weesp sneller. De regio Gooi en Vecht zette daarom de handtekening onder een samenwerking met het Duurzaam Bouwloket. Daarmee wordt het voor ondernemers makkelijker om bijvoorbeeld iets aan isolatie te doen.

Gemeenten zijn verplicht een energieloket te bieden met informatie over verduurzamen. Denk aan isolatie, duurzaam verbouwen, energiebesparing of het plaatsen van zonnecollectoren. In Gooi en Vecht pakken de gemeenten dat gezamenlijk aan. Het regiodoel was drie jaar geleden om voor het einde van 2016 minstens 2500 huishoudens een verduurzamingsmaatregel te laten treffen. "Daar zitten we nu al op, maar inmiddels vinden we dat de doelstelling omhoog moet. En dus het tempo", legt Gerben van Lunteren van de gemeente Hilversum uit. Daarom sluiten de regiogemeenten zich aan bij het Duurzaam Bouwloket. Het is een landelijke organisatie van onafhankelijke experts die zowel particulieren als ondernemers via een website kunnen adviseren en leiden naar bedrijven die de gewenste werkzaamheden uitvoeren. Als we op www.duurzaamheid.nl 'Weesp' intoetsen en vervolgens doorklikken naar het tabblad 'Ondernemers', staat er veelbelovend: "We laten u zien wat u allemaal als ondernemer aan uw bedrijfspand kunt verbeteren om jaarlijks veel geld en energie te besparen."

Roemruchte ondernemers in nieuw museum

Foto: Christian Pfeiffer

Na een flinke opknapbeurt is Museum Weesp heropend. De roemruchte ondernemers die de stad hebben grootgemaakt spelen een hoofdrol in de tentoonstelling.

En dan hebben we het over de bierbrouwers en jeneverstokers, de fabrikant van het exquise Weesper porselein en uiteraard de familie Van Houten van de wereldvermaarde cacaofabriek. Een museumwinkeltje heeft zijn opwachting gemaakt en ook is er nu de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken. Ook een verworven schilderij van de 17e-eeuwse Weesper schilder (en oud-burgemeester) Sybilla is te bewonderen. Museum Weesp is gevestigd in het stadhuis, dat op zich al de moeite van het bezoeken waard is. "Eigenlijk zou iedere Weesper het museum moeten bezoeken of herbezoeken", zo nodigt burgemeester Bas Jan van Bochove iedereen van harte uit. Een kaartje kost 5 euro. Op museumweesp.nl staan de openingstijden.

De FIN Bedrijvenvereniging Naarden – Bussum heeft op haar ledenbijeenkomst van woensdag 3 februari jongstleden haar statutaire naam veranderd in FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren. Naarden en Bussum zijn opgegaan in een nieuwe gemeente Gooise Meren en het bestuur van de FIN vond het een goed idee dit in de naam van de vereniging tot uiting te brengen. Bedrijven gevestigd in Muiden of Muiderberg die zich bezighouden met activiteiten die niet vallen onder detailhandel of kleinschalige horeca kunnen vanaf 1 januari 2016 ook lid worden van de vereniging.

Albert Heijn gaat eindelijk verhuizen

Foto: Christian Pfeiffer

Het conflict rond winkelcentrum Achtergracht is opgelost. Ahold (Albert Heijn) en vastgoedeigenaar De Grutterij hebben een regeling getroffen en daarmee is het geschil beslecht, zo laten beide partijen in een korte verklaring weten.

Albert Heijn gaat op korte termijn de nieuwbouw betrekken en na opening van de nieuwe winkel haar oude pand opleveren aan De Grutterij. Dat oude deel wordt dan gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het probleem draaide om de invulling van die nieuwe winkel. Ahold had zwart op wit staan dat er geen te grote concurrent van Albert Heijn zou opduiken. Om grip op de zaak te houden, hield Albert Heijn de eigen verhuizing op zolang er geen duidelijkheid was over wie de nieuwe buurman zou worden. Hoe dat nu is opgelost, dus welke winkel zich dan nu in die nieuwe ruimte gaat vestigen, is niet bekend.

Al twintig jaar een uitstekende samenwerking

Orange Bedrijfsdiensten en Streefkerk Makelaars en Assurantiën

Voor Orange Bedrijfsdiensten was Streefkerk hun allereerste klant. Voor Streefkerk Makelaars en Assurantiën was Orange het eerste schoonmaakbedrijf waar ze hun pand aan toevertrouwden. Dat was twintig jaar geleden en de samenwerking bevalt na al die jaren nog steeds goed. Orange: "Streefkerk en wij delen dezelfde no-nonsensementaliteit."

Foto: Ruth van Kessel

Spencer Gérard en Raoul Brouwer herinneren zich hun eerste stappen in het pand van Streefkerk nog als de dag van gisteren. De directeuren van Orange Bedrijfsdiensten waren in hun oude Audi van honderd gulden naar Muiden gereden met de stofzuiger van Spencers moeder en de schoonmaakspullen in de achterbak. De jongens waren toen 23 en 22 jaar. Brouwer: "Ik zie nog Dirk Streefkerk aan komen lopen met in zijn hand het lijstje van zijn moeder waarop stond wat er allemaal moest worden schoongemaakt. Zij heeft dat jaren voor haar zoons Aart en Dirk gedaan, het was ook voor Streefkerk de eerste keer dat ze het schoonmaakwerk uitbesteedden. Zo zijn we begonnen." Brouwer en Gérard genieten nog zichtbaar van de herinnering aan hun begintijd. Schoonmaken was Gérards eerste bijbaantje op de middelbare school. En hoewel schoonmaken niet direct zijn droombaan was, zag de 14-jarige wel al snel de mogelijkheden van het vrije ondernemerschap. In zijn enthousiasme sleepte hij zijn schoolvriend Raoul Brouwer mee en na de middelbare school startte het duo met Brouwer & Gérard Schoonmaakdiensten vanuit de zolderkamer bij Brouwers ouders thuis.

Ongelooflijk dat er sindsdien twintig jaar zijn verstreken. Orange Bedrijfsdiensten is intussen uitgegroeid tot een solide bedrijf met zestien vaste medewerkers met klanten in Weesp, Amsterdam en in de regio. Met het contract met winkelketen Suitsupply werkt Orange zelfs landelijk, want alle 22 Nederlandse winkels van dit internationale bedrijf in herenkleding vallen onder hun beheer. Brouwer: "Voor Suitsupply werken we voor het eerst met onderaannemers. Hun winkels liggen namelijk verspreid tussen Groningen en Maastricht, en dat is vanuit Weesp niet meer aan te rijden. Wel onderhouden Spencer en ik persoonlijk de contacten met de winkels en zijn wij het directe aanspreekpunt, net als bij alle andere objecten die wij onder onze hoede hebben."

De naam veranderde in Orange - schoonmaak met een koninklijk tintje - en de zolderkamer werd een kantoorpand aan de Flevolaan. Sinds juni 2015 betrekt Orange Bedrijfsdiensten een van de kantoorruimten van De Hallen aan de Pampuslaan. Dat bevalt prima: het was een gouden tip van overbuurman Ten Have Installatie. "Dat is het leuke aan werken in Weesp. Het valt ons op dat vooral de kleinere bedrijven erg betrokken zijn bij elkaar en elkaar veel gunnen", stellen de ondernemers. "Grotere bedrijven zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Wij betrekken ook zo veel mogelijk van dichtbij. Onze zakelijke, maar ook onze privéverzekeringen lopen via Streefkerk. Prima, alles wordt altijd snel en goed afgehandeld. Onze auto's komen van Ford Splinter en laten we beletteren door Logo's en Letters. Waarom moeilijk doen als het ook dichtbij kan?"

No nonsense
Dicht bij de medewerkers, dicht bij de opdrachtgevers en niet moeilijk doen. Dat is de bedrijfscultuur bij Orange, die Spencer en Brouwer ook herkennen bij Streefkerk. "Omdat wij nog steeds als het nodig is meewerken, weten medewerkers dat wij weten wat keihard werken is. Met iedereen die hier werkt hebben we een band. Eigenlijk zijn we er best trots hoe we, die twee jochies met een bijbaantje, dit bedrijf hebben opgebouwd. Ondanks die verantwoordelijkheid zijn we nog steeds die vrije jongens. Dat geeft een goed gevoel. Een gevoel dat we overbrengen op onze medewerkers. Orange is ook hun bedrijf."

Is dat de klik met Streefkerk die al jaren onveranderd aanwezig is? In het 50- jarig bestaan van dit makelaars- en assurantiekantoor is ook hier het motto hard werken met als doel de klant te ontzorgen. Dat was al toen Aart en Dirk Streefkerk in 1986 bij hun vader in het bedrijf kwamen - toen nog vanuit de vroegere boerderij in Muiden - en dat is zo gebleven. In 1996 betrok Streefkerk het huidige pand aan de Weesperstraat en werd het tijd voor een schoonmaakdienst. Streefkerk: "Orange doet net als wij hun uiterste best voor klanten. En zolang dat gevoel er is, zijn wij tevreden. Al twintig jaar."

Column

Speciale aanbieding

In een van de vorige edities van dit blad heb ik, inmiddels alweer 3 jaar geleden, een artikel geschreven over nieuwe regels die het kabinet had bedacht om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te verbeteren. Deze regels maken het voor pensioenfondsen mogelijk om een fictieve (hogere) rente te hanteren voor langlopende verplichtingen. Door deze boekhoudkundige truc hoefden de pensioenen destijds niet zo veel omlaag als eerder werd gevreesd. Een nadeel van deze nieuwe methode is wel dat ervan uit wordt gegaan dat de rente op lange termijn sterk gaat stijgen. Gebeurt dit niet, dan hebben pensioenfondsen zich ten onrechte rijk gerekend en bestaat de kans dat de pensioenen voor de jongere generatie niet kunnen worden uitbetaald. En je raadt natuurlijk al waar dit naartoe gaat?

Inmiddels ruim 3 jaar later blijkt deze nieuwe rekenmethode toch 'minder betrouwbaar' dan gedacht. Reden genoeg voor De Nederlandsche Bank om de systematiek weer aan te passen. Deze aanpassing zou beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, waardoor een aanhoudende lage rente geleidelijk doorwerkt in de dekkingsgraden en de premies.

Ondanks deze aanpassingen is met de huidige verwachtingen de kans groot dat, naast de gebruikelijke dag-, week, maand- en zelfs jaaraanbiedingen, verschillende pensioenfondsen met een aanbieding van een heel andere grootte zullen komen. Ze introduceren namelijk een speciale actie voor vaste klanten: 10 jaar lang korting op (lees: verlaging van) het opgebouwde pensioen!

Deelnemende ketens aan deze actie zijn onder andere het ABP, Zorg en Welzijn en PNO Media. Met een huidige dekkingsgraad rond de 90% kunnen ze hun klanten een korting van minimaal 10% aanbieden. Naar verwachting gaat de eerste kortingsronde per 1 januari 2017 van start.

Klanten die geen behoefte hebben aan de actie en liever overstappen naar de concurrentie zullen goed naar de kleine lettertjes moeten kijken. Waardeoverdracht is namelijk niet mogelijk zolang de pensioenfondsen in onderdekking zijn.

In de actievoorwaarden staat nog wel een belangrijk voorbehoud. Indien de rente en/of het belegde vermogen zich dusdanig ontwikkelen dat De Nederlandsche Bank een korting niet strikt noodzakelijk acht, kunnen de fondsbesturen alsnog besluiten de korting achterwege te laten. Eventueel verleende korting kan zelfs met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden.

Om te voorkomen dat deze speciale aanbieding werkelijkheid wordt, zijn partijen terug naar de tekentafels om een nieuw pensioenstelsel vorm te geven dat wel is opgewassen tegen de 21e eeuw. De hoofdlijnen van dit stelsel zijn al geschetst, al is er nog een lange weg te gaan om alle belanghebbenden tevreden te stellen.

Niet alleen

De veerkracht van Voskuil Verhuur Service

Foto: Brian Elings

Het kan elke ondernemer overkomen, het overkwam Theo Voskuil van Voskuil verhuur Service. Na een forse personele inkrimping van het bedrijf overleed in februari totaal onverwachts Voskuils enige medewerker Edward de Gooijer. Met hem en met hulp van inhuurkrachten en zoons, maakte Theo Voskuil lange dagen met Voskuil Verhuur Service. Het bedrijf zorgt ervoor dat voor elk feest alle gehuurde accessoires ruim op tijd aanwezig zijn en na afloop weer worden opgehaald. Tenten, stoelen, servies, maar ook barbecues, marktkramen en dranghekken: alles kan worden geleverd. Zekonden lezen en schrijven met elkaar en zagen langzaam de markt weer aantrekken. Keihard werken, elke dag. Voskuil hoefde zijn collega nooit iets uit te leggen of aan te sporen, altijd kwam alles piekfijn voor elkaar. Met zijn tweeën in de auto, onderweg naar klanten op de gekste uren van de dag, daaraan kwam met het overlijden van De Gooijer in een klap een einde. Voskuil: "Ik ga hem missen. Edward is niet zomaar te vervangen, al zal dat in de toekomst natuurlijk wel moeten. Ik maak nu even pas op de plaats." De geplande wintersportvakantie eind februari moest ook wijken in de optiek van Voskuil. Hij heeft immers een bedrijf te runnen. Maar daar waren zijn zoons. Marco, Sander en Ruben: "Niets daarvan, pa. Die vakantie heb je juist keihard nodig. Wij zorgen dat Voskuil Verhuur Service blijft draaien, we plooien het rond ons eigen werk."

Dus toch op wintersportvakantie?
"Ja, de jongens hebben me overtuigd. Ik neem telefoon en laptop mee, ik werk gewoon op afstand en mijn zoons zorgen ervoor dat de spullen op het juiste adres geleverd worden. Ze zijn met dit bedrijf opgegroeid, hielpen als kind al mee en hebben dezelfde mentaliteit als ik. Ik kan Voskuil Verhuur Services met een gerust hart aan ze overlaten. Al denk ik niet dat ik op de latten ga, stel je voor dat er wat gebeurt. Ik ben nu alleen in mijn bedrijf, dus extra kwetsbaar. Als ik terug ben, pak ik de draad weer op. Ondanks het verdriet en de tegenslag zie ik de toekomst zonnig tegemoet. 2016 belooft een ommekeer want januari en februari, normaal de rustige maanden, waren nu beter dan ik in jaren heb meegemaakt."

Waar ligt dat aan, denk je?
"Ik merk aan alles dat de crisis voorbij is. Bij Voskuil Verhuur Service zag ik op het hoogtepunt van de economische recessie vooral de zakelijke markt instorten. Bedrijven gaven geen feestjes meer. Daartegenover stond wel dat het aantal particuliere klanten enorm toenam. Mensen zijn in de magere jaren juist thuis feestjes gaan geven en dan is zo'n bedrijf als Voskuil natuurlijk ideaal. De particuliere markt heb ik verhoudingsgewijs enorm zien groeien, maar je moet je realiseren dat tegenover het verlies van elke zakelijke klant misschien wel twintig particulieren moeten staan, wil je het verlies compenseren. Twintig particulieren betekent twintig keer zo hard werken en dat met een organisatie die noodgedwongen moest krimpen van vijf naar twee medewerkers. Maar we hebben het gered. En hoe mooi is het dan om te zien dat de zakelijke klanten weer terugkomen. Echt, vanaf nu gaan we weer in een rechte lijn omhoog."

Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Christian Pfeiffer
Foto: André Verheul

Mijn zoons staan voor me klaar. Maar uiteindelijk moeten ze hun eigen weg gaan.

Het verhaal van een ondernemer die niets liever doet dan mensen ontzorgen moet verteld worden. Als jonge man hielp Voskuil wel eens mee bij de Weesper firma Staal, een bedrijf dat net als Voskuil nu spullen verhuurde voor feesten en evenementen. Heerlijk vond hij het werk en hij zei tegen de oude baas: "Als u ermee stopt, dan neem ik het wel over." Tijd verstreek. Voskuil was intussen aan een carrière begonnen als vliegtuigonderhoudsmonteur bij de KLM. Op een dag vonden ze de oude Staal dood in zijn auto. Voskuil: "In het harnas gestorven. Ik hield woord, maar Staals zoon wilde in eerste instantie zelf het bedrijf van zijn vader voortzetten. Na een half jaar stond hij voor mijn deur. Wilde ik toch niet? Ik heb aan de deur ja gezegd en de hele boedel voor 1000 gulden overgenomen. Dat is nu 23 jaar geleden; op sommige rvs schaaltjes kun je nog de stickertjes van de firma Staal terugvinden."

Een verhuurbedrijf naast een baan als vliegtuigmonteur?
"Ik vind dit zo'n leuk werk. Ik ben het gewoon gaan doen. Samen met mijn eerste vrouw Marjan, zij was toen koster van de Grote Kerk, zijn we de boel gaan afwassen, inventariseren en gewoon begonnen. Toen Marjan de kans kreeg om als herintreedster weer het onderwijs in te gaan, heb ik haar functie als koster overgenomen en hebben we het bedrijf langzaam laten groeien. Via de schuur, opslag op het Domijn en later de Flevolaan zitten we nu met ruim 500 m2 aan opslag en afwaskeuken aan de Rijnkade. Veertien jaar geleden ben ik fulltime voor Voskuil Verhuur Service gegaan. Op onze hoogtijdagen werkten we hier met vijf mensen: drie buitenmedewerkers, ikzelf zowel op kantoor als buiten en een administratief medewerkster."

In 2014 moest het roer om?
"Ik ben een doener en eerlijk gezegd heb ik niet zo veel met cijfers. En zolang het geld voldoende binnenkomt, maak je je ook geen zorgen. Totdat door de crisis de inkomsten vanaf 2008 behoorlijk begonnen terug te lopen en ik wel moest. Een externe adviseur heeft het bedrijf van A tot Z onder de loep genomen en het kon niet anders: er moesten mensen uit. Ik heb er wakker van gelegen. Het was vlak voor de zomervakantie, wat een rampvakantie werd dat. Ik had continu een knoop in mijn maag."

Dankzij de B2B Dagen

Voskuil Verhuur Service zorgde niet alleen voor de volledige aankleding van de Weesper B2B Dagen, maar stond er ook zelf met een stand. Het leidde tot een hernieuwd contact met Nodema. Het bedrijf in verpakkingsmachines ontwerpt nu voor Voskuil een handige machine om bestek te wegen en direct te verpakken. Voskuil: "Zoals wij nu bestek verpakten was best arbeidsintensief. Ik ben benieuwd naar wat het wordt, maar dat zit bij Nodema wel goed. Het is altijd goed als Weesper bedrijven elkaar bij gelegenheid tegenkomen en elkaar wat gunnen. Weesp first, dat werkt echt het beste."

Hoe doe je het nu beter?
"Echt, iemand die over je schouders meekijkt gun ik iedereen. Wat een winst heb ik niet gehaald door de verzekeringen anders te organiseren, mijn telefoonabonnement: er viel op zo veel geld te besparen. Het voorkwam natuurlijk niet de ontslagen, maar ik zit nu helder in het zadel, weet precies waar alles blijft en profiteer vooral nu van de aantrekkende markt."

Hoe ga je het bolwerken?
"Het liefst ben ik op pad naar mijn klanten en zorg ik ervoor dat alles voor hun feest op rolletjes loopt. Dat is het leukste dat er is. Was ik met Edward op stap, dan zat ik naast hem met mijn telefoon orders af te sluiten. Van die dynamiek geniet ik. Mijn zoons genieten er ook van. Maar ik weet dat ik mijn grenzen niet moet overschrijden. De eerste stap is het vinden van een vervanger van Edward, dat zal niet meevallen. Zo'n jongen moet je alles leren. Verder ga ik me focussen op het onlinestuk. Dat we als bedrijf goed te vinden blijven op internet is heel belangrijk, daar wil ik ook iemand op gaan zetten."

En je zoons?
"Het is heerlijk te weten dat zij er altijd voor me zijn. Na het overlijden van hun moeder tien jaar geleden zijn we nog hechter geworden. Het is ook fijn hoe ze meegroeien in mijn nieuwe relatie. Daar ben ik dankbaar voor. Als Voskuil Verhuur Service kan ik een klus als het S&B-feest aannemen omdat ik weet dat mijn zoons achter me staan. Marco werkt in de ICT en regelt voor het bedrijf alle computergerelateerde zaken. Sander werkt bij de overheid en Ruben is nu bedrijfsleider bij De Vestingh Verf & Glas in Naarden. Ik hoef maar te kicken en ze staan voor me klaar. Maar uiteindelijk moeten de jongens hun eigen weg gaan. Ruben heeft aangegeven te zijner tijd interesse te hebben in het bedrijf, maar nu nog niet. Eerst moet hij zelf op een andere plek ervaren wat er bij ondernemen komt kijken, daarna is hij van harte welkom. En weet ik mij verzekerd van de beste medewerker die er is."

Hoe lang ga je door?
"Zolang als ik het kan. Wel hoop ik over een paar jaar voldoende gegroeid te zijn zodat het bedrijf niet meer zo kwetsbaar is. Dat is nu ook weer gebleken. Met die groei hoop ik ook op een betere logistiek en dus wat meer vrije tijd voor mezelf en mijn vrouw Yvonne. Zodat we tijd hebben om samen op pad te gaan met de caravan. Ondanks alles hebben we het goed: Yvonne en ik zijn in mei getrouwd, Sander is vader geworden van onze prachtige kleindochter, de jongens hebben leuke vriendinnen en door Yvonne heb ik er twee fantastische bonusdochters bij gekregen. We voelen ons de koning te rijk, de toekomst lacht ons toe."

12 / 20

Column

Nieuwe huwelijksregels (alweer)

"Heel even was ik in de verleiding de column van eind 2010 gewoon weer in te sturen. De geschiedenis gaat zich namelijk herhalen en niet zo zuinig ook. In 2008 en weer in 2010 lag er namelijk een wetsvoorstel voor wijziging van de huwelijksregels. Het stelsel van de gemeenschap van goederen zou aangepast en beperkt worden. Hoewel vrijwel iedereen zijn zegje had gedaan, werd het toch door toedoen van een hele kleine politieke minderheid afgeschoten en bleef het in de spreekwoordelijke la. Tot de herfst van 2013!"
Zo begon de column eind 2013 in dit blad.
Ook na de herfst van 2013 bleef het weer lang stil, tot begin 2016. Weer veel commotie, gekrakeel en politici die het ook niet (meer) weten. Wederom doet het wetsvoorstel dat het nieuwe huwelijkse goederenrecht zou moeten gaan regelen een hoop stof opwaaien.
Hoe zat het ook alweer? Als je gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaat) zonder eerst voorwaarden bij de notaris te hebben vastgelegd, dan heb je de gemeenschap van goederen te pakken. Mondiaal gezien een uitzonderlijk stelsel, vandaar dat al vele pogingen zijn gedaan tot wijziging.
De meest recente wijziging zou inhouden dat alles wat je het huwelijk 'inbrengt', gewoon van jouzelf blijft. Alles wat je krijgt tijdens huwelijk zou dan, op een aantal belangrijke uitzonderingen na, 'gewoon' gemeenschappelijk zijn.
Op zich eenvoudig, ware het niet dat er allerlei scenario's denkbaar zijn waarbij het privévermogen van vóór het huwelijk gaat vermengen met het gezamenlijk vermogen tijdens het huwelijk. Zo is de situatie niet ondenkbaar dat je voorhuwelijks (privé)vermogen gaat gebruiken om te investeren in gemeenschappelijk vermogen, bijvoorbeeld een gezamenlijke woning. Om er bij echtscheiding nog een beetje uit te kunnen komen, zal er dus een spijkergoede administratie moeten worden gevoerd. Maar wie doet dat ook daadwerkelijk?
En dan nog, zo nieuw is die problematiek nu ook weer niet. Want ook naar huidig recht kun je via de beroemde anti-aangetrouwdenclausule gekoppeld aan een schenking of erfenis, privévermogen hebben. Ook al ben je getrouwd in gemeenschap van goederen. Ook nu kun je dat privévermogen gebruiken voor gemeenschappelijke doeleinden. En wat dan? Ontstaat er een vordering? De kans is groot. Of kan het nog verder gaan? Mogelijk, want de kans, hoe klein ook, is aanwezig dat gemeenschappelijk vermogen helemaal niet gemeenschappelijk blijkt te zijn maar privé, omdat privévermogen is gebruikt voor dat gemeenschappelijk vermogen.
Het geopperde nadeel van het wetvoorstel zit dus ook al ingebakken in de huidige wetgeving. Vandaar dat sommige politici zich hardop afvragen of die nieuwe regeling wel zo nodig is. Of dat reden is om het wetsvoorstel dan maar af te schieten? Ik kan het niet beoordelen. Feit blijft wel dat het huwelijksrecht zozeer verbonden is met de samenleving dat elke wijziging daarvan de nodige reacties oproept.
In dit soort gevallen zou een eenvoudige oplossing kunnen zijn dat je een lijstje maakt met merites aan de ene kant en een lijstje met nadelen aan de andere kant. Kijkend naar het langste lijstje (of het kortste) zou toch wel wat inzicht kunnen geven, lijkt mij.

Nieuw begin

De rechtbank heeft twee ex-werknemers van autobedrijf Oto Lion/Car Service Weesp veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven en zes maanden. De rechtbank acht bewezen dat ze schuldig zijn aan verduistering en valsheid in geschrifte. De gedupeerde ondernemer Theo van Kan zegt dat hij hiermee eindelijk een streep kan trekken onder deze onverkwikkelijke zaak, hoewel de twee gewoon rondlopen en nog geen cent hebben betaald.

Foto: Ruth van Kessel

De mannen verkochten als werknemer van OtoLion en Car Service Weesp in 2012 en 2013 stelselmatig auto's namens het bedrijf, maar staken de opbrengst geheel of gedeeltelijk in eigen zak. Daarnaast probeerden ze het autobedrijf over te nemen met vervalste bankverklaringen en e-mails. Behalve tot de gevangenisstraf zijn de ex-medewerkers veroordeeld tot het terugbetalen van 57.000 euro aan het autobedrijf en bijna 9.000 euro aan een klant van Oto Lion. Die klant had dat bedrag betaald, maar kreeg nooit een auto. De oplichters zitten (nog) niet vast. Ze zijn bij verstek veroordeeld en houden zich schuil. Ook is er nog geen cent terugbetaald. Theo van Kan stelt dat de opsporing "kennelijk geen prioriteit heeft". De uitspraak van de rechtbank is van september, maar komt nu pas naar buiten.

Toch is Van Kan blij met de uitspraak. Hij zegt er nu een streep onder te kunnen zetten. Ook hoopt hij dat er naar buiten toe een helder beeld ontstaat over de gang van zaken in die periode. Immers, de kwestie speelde volgens Van Kan een belangrijke rol in het faillissement van OtoLion/Car Service Weesp. "Dat kleeft toch aan je."
Onder de naam Car Service Direct Weesp is hij nu bezig met een doorstart. 'Rij zorgeloos' wordt het motto van de nieuwe auto-onderneming die Van Kan aan het opstarten is. "De nieuwe manier van autorijden", legt hij uit. "Niet het bezit van de auto, maar het rijden in de auto is belangrijk." Daarom begint Car Service Direct met het leasen van auto's voor particulieren en bedrijven. Voor een vast bedrag per maand staat de auto voor je op de stoep. Er hoeft alleen nog brandstof in, want onderhoud, verzekering, wegenbelasting en reparaties zijn met dat maandbedrag afgekocht. Van Kan gaat hiervoor een samenwerking aan met een aantal grote leasemaatschappijen. Er zijn diverse leasevormen mogelijk. "In eerste instantie zeven à acht merken met modellen in het B- en C-segment. "
Het 'rijzorgeloosconcept' is zowel voor particulieren als bedrijven interessant. "Je komt nooit meer voor verrassingen te staan en je hebt ook geen bijtelling meer", zo noemt Van Kan nog wat voordelen op. Volgens hem is dit systeem in Engeland al goed voor 30 tot 40 procent van het autogebruik en gaat het in Nederland ook die kant op.

Contact met de gemeente

Foto: André Verheul

Heeft u contacten met de gemeente Weesp en vindt u dat de afhandeling te lang duurt of bent u het niet eens met een bepaalde gang van zaken, laat het de IVW dan weten.

Het bestuur van de IVW heeft goede contacten op het stadhuis. Echter, onze vaste contactpersoon bedrijfscontactfunctionaris Glenn Janssen heeft de gemeente verlaten. Op dit moment is nog niet precies bekend hoe de opvolging wordt geregeld. Uitvoerend-secretaris Cor van der Poel zegt: "Het is jammer dat hij weggaat na een paar jaar in die functie te hebben gewerkt. Een functie waar wij ons lang hard voor hebben gemaakt. In ons belangrijke economische gebied móet er een goede wisselwerking tussen de gemeente en de bedrijven zijn. Dat is onontbeerlijk! Snelheid van handelen is voor een ondernemer een eerste vereiste en vooral het contact met de gemeente moet goed geregeld zijn, via de telefoon, schriftelijk of mail of bij een bezoek aan het stadhuis. Dus, loopt iets niet naar wens, laat het ons dan weten via corvanderpoel@planet.nl." Hij heeft er vertrouwen in dat de opvolging van Glenn Janssen snel en goed geregeld wordt.

Inbraken

Elke inbraak is er een te veel. Dit zijn de meldingen over november t/m januari in ons KVO-gebied.

21-22 november 2015: Inbraak bedrijf Zuiderzeelaan, alarmkast vernield, twee kluizen opengebroken, veel geld weg.
25 januari 2016: Poging inbraak garagebox Bloemendalerweg.
25-26 januari 2016: Inbraak garagebox Zuiderzeelaan, veel gereedschap weggenomen.

Het geeft aan dat preventie en oplettendheid zijn vruchten afwerpt. Maar ook dat het belangrijk blijft alert te blijven, want een inbraak geeft veel ellende en de schade kan groot zijn.

Lid van de IVW: kost weinig en levert veel op!

Wat vertelt u ons nou? Bent u nog geen lid van de IVW?!

Als zeer actieve bedrijvereniging van Weesp, Muiden en omstreken heeft de IVW de afgelopen jaren al veel bereikt. Kijk maar naar de aantrekkelijke collectieve voorzieningen, de drukbezochte businessclubs, leden die elkaar de business gunnen en het werken aan een freeparkmanagement en facilitypoint. Bovendien krijgt de IVW samen met de gemeente, de regio en andere instanties heel veel voor elkaar. Denk aan versoepeling van bestemmingsplannen, één aanspreekpunt bij de gemeente en het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Lid zijn van de IVW kost niet veel, maar u zult verbaasd staan van wat het oplevert. Wilt u daar mee over weten, download dan de brochure via onze website. U vindt deze brochure linksonder aan onze homepage: www.ivw-weesp.nl.

Businessclubs

Restaurant Uit en Meer is op dinsdag 10 mei the place to be voor de IVW BusinessClub. De Stichting Uiteraard Uitermeer, de groep van Weesper ondernemers en vrijwilligers die het gebied rond Fort Uitermeer herinrichten, is dan onze gastheer.

De andere BC's van dit jaar:
28 juni Golfcentrum Weesp
30 augustus De Hallen
12 oktober Restaurant Aaltje
29 november Fort Ossenmarkt