B2B Weesp

11 mei 2017

B2B Weesp 11 mei 2017


Goed nieuws

"Ben even naar Van Amsterdam", zei ik en trok mijn jas aan. Het is de macht der gewoonte. Neem het ons niet kwalijk, Cor en Piet van Driel. Natuurlijk weten we dat jullie de doe-het-zelfzaak aan de Slijkstraat hebben overgenomen en dat daarmee de naam is veranderd in Enorm Van Driel. Maar Van Amsterdam is zo'n begrip in Weesp, dat blijft nog wel even voor in de mond liggen. Gelukkig lees ik dat Cor van Driel zich al heel erg thuis voelt in Weesp en veel warme reacties heeft mogen ontvangen op zijn nieuwe zaak. In deze B2B gaan we even bij hem langs. Zoals we veel meer Weesper bedrijven aan het woord laten in dit nummer. Normaal treft u in dit blad een groter interview aan, maar er is deze maand zo veel te melden dat we daar even geen plaats voor hebben. Dit nummer straalt veel optimisme uit als het gaat om de economie in Weesp. Er is vertrouwen, er is markt, er is succes. Dat is goed nieuws.
Goed, ik was dus laatst even naar Van Driel. Onderweg moest ik wachten voor de Zwaantjesbrug. De brugwachter probeerde in zijn beste Engels de (zo te zien) Oost-Europese bemanning van de huurboot de weg te wijzen. Later die dag zag ik bij molen De Vriendschap een Aziatisch gezelschap. En het fietsende gezin dat mij de volgende dag tijdens een hardlooprondje inhaalde in de Aetsveldsepolder was duidelijk Brits. Ik leid daaruit af dat Weesp er steeds meer in slaagt om mee te profiteren van het toerisme in Amsterdam. Als het regent in de hoofdstad, druppelt het bij ons. Zolang dat niet letterlijk bedoeld is, is ook dat goed nieuws.

André Verheul
hoofdredacteur B2B

Foto: Marieke van Veen

De loper uit voor terrassen in de binnenstad

Wim Vree bouwt af

Martijn Polinder neemt
familiebedrijf over

Foto: Marieke van Veen

Column Maritt van Gerwen

Re-integratie zieke werknemer ook ná 104 weken

Hoge gunfactor

Enorm Van Driel voelt zich welkom in Weesp

Nieuw: Autohopper

Auto huren bij Lancker

Column Niels van de Griend

Nogmaals het levenstestament

Kiezen voor veiligheid

SITCONsecurity opent
de deuren

Showroom van
pikante onlinewinkel

Patty's Treasure op
het bedrijventerrein

Nieuws van de IVW

Te gast bij het
nieuwe Solarclarity

Gemeentebestuur wil loper uitleggen voor terrassen in binnenstad

Foto: Ruth van Kessel

Terrassen in de binnenstad Weesp krijgen ruim baan van het college van B en W. In een nieuwe notitie van de gemeente stimuleert het college de bouw van nieuwe terrassen in het centrum om het toerisme en de bedrijvigheid te stimuleren.

Met de Locatievisie terrassen binnenstad wil de gemeente duidelijkheid scheppen over de bouw van nieuwe terrassen. Een echte visie op terrassen is er op dit moment namelijk niet. Het college van B en W is van mening dat terrassen voor een aantrekkelijker binnenstad zorgen en dat zij de band met het water versterken. Aan de Herengracht, Nieuwstraat, Slijkstraat, Achteromstraat en Nieuwstad moet daarom soepel met de aanvragen voor nieuwe terrassen worden omgegaan.

Daarbij moet creatief worden omgegaan met de beschikbare ruimte. Het college wil daarom het tijdelijk ombouwen van parkeerplaatsen in de zomer mogelijk maken: in het hoogseizoen kunnen parkeerplaatsen tijdelijk dienstdoen als terras. Die plaatsen worden in de herfst dan weer gebruikt als parkeerplaats. Ook bomen en andere openbare objecten hoeven niet langer een obstakel te vormen voor de bouw van een terras. Horeca-ondernemers worden dan wel geacht om op eigen kosten het terras om bijvoorbeeld de boom heen te bouwen.

Opvallend is dat het college van B en W zelf ook met een drietal punten komt voor mogelijkheden voor nieuwe terrassen in het centrum. Zo wordt een terras voor deur van de Laurentiuskerk (aan de Kom) geopperd, op de kop van de Nieuwstraat (het Weesperplein) en aan de Slijkstraatbrug aan de kant van de Achteromstraat. "Voor het Weesperplein en de Slijkstraatbrug geldt dat een terras alleen kan worden geplaatst als er geen markt, kraam of evenement is. Op het Weesperplein is ruimte voor terrassen van verschillende horecabedrijven. Ondernemers zullen er in dat geval rekening mee moeten houden dat de komst van een nieuw horecabedrijf dat ook een terras wil exploiteren tot een herverdeling van de ruimte kan leiden", zo schrijft het college van B en W. En meer plannen: het college zou het ook wel zien zitten als er een drijvend terras komt of een boot die dienstdoet als terras. Wel moet er dan toestemming komen van de welstandscommissie.

Het voorgenomen soepele beleid is niet onomstreden: bewoners protesteren al tegen vermeende geluidsoverlast of het inperken van parkeergelegenheid. De nieuwe visie op terrassen komt ter inzage te liggen en er is een inspraakprocedure. Alle huidige terrassen vallen niet onder de nieuwe regels.

Theaterpand Weesp zoekt een escape

Foto: Zone 1380

Theaterpand Weesp, het knusse theater van Sara Kroos en Daniëlle Meyer aan de Herengracht, is veel te klein geworden. Uitbreiden op die plek kan niet, dus wordt er gezocht naar een geschikte locatie op het bedrijventerrein. Daarbij zijn er ook plannen voor een escaperoom.

"Op het bedrijventerrein staat het een en ander leeg", zegt Daniëlle Meyer. "Daar zien wij wel mogelijkheden. Daarover voeren we nu gesprekken met de makelaar. Ook is er contact met de gemeente Weesp om te kijken of een theater(school) wel kan en mag op het industrieterrein." Naast try-outtheater voor bekende artiesten en aanstormende talenten is Theaterpand Weesp ook de thuishaven van theaterschool Zone 1380. Het aanbod in opleidingen en theatergroepen is uitgebreid, waardoor het steeds lastiger wordt om alles in te roosteren. En dan zijn er ook nog de theatervoorstellingen. Sara Kroos staat er met kleinere voorstellingen, maar ook steeds meer klinkende namen weten de weg naar Weesp te vinden. Vanwege het jubileumjaar is er komend seizoen een extra mooie programmering met onder anderen Paul de Leeuw, Karin Bloemen, Brigitte Kaandorp en Jörgen Raymann. Daar kunnen dan slechts 60 tot 65 mensen komen kijken, want meer stoelen passen er niet in. Bovendien leiden de onstuitbare ambities van Daniëlle en Sara tot weer een nieuw plan: een escaperoom. Het is de nieuwste rage onder de groepsuitjes: met een stel vrienden opgesloten worden in een ruimte waar je middels cryptische aanwijzingen, opdrachten en uitdagingen uit moet zien te ontsnappen. "Het zou gaaf zijn om zoiets in Weesp te realiseren. Ik zie ook kansen in combinatie met ons theater, dan wordt het nog meer een beleving." Wat als het spaak loopt met een groter pand in Weesp? "Dan moeten we buiten Weesp gaan kijken, want ruimtegebrek wordt nu echt een probleem. Hopelijk hoeft dat niet. Juist omdat Sara het hele land afreist, is het fijn om dit allemaal in Weesp te blijven doen."

Waardering voor WeesperNieuws

Twee producties van het WeesperNieuws hebben een nominatie ontvangen voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek van branchevereniging NNP.

De jury waardeerde ten eerste de serie interviews die de krant maakte met Weesper vrouwen die openhartig vertelden over borstkanker, onderdeel van de actie You better PINK. De jury vond dit actuele thema op een originele en integere wijze opgepakt en vormgegeven. Bovendien prees de jury de wijze waarop de redactie erin geslaagd is met verschillende schrijvers toch één toon in de interviewserie te laten klinken. Ook de krant waarin de torenbrand in de Laurentiuskerk werd verslagen, werd genomineerd. De krant lag de volgende ochtend al op de mat. Een huzarenstuk van formaat, aldus de jury. "De redactie wist onder forse tijdsdruk een gedegen journalistiek product te vervaardigen met goede verslaggeving, waarin allerlei aspecten van de ramp worden belicht. Bovendien toont het WeesperNieuws aan dat in deze tijd waarin het nieuws via internet en social media razendsnel wordt verspreid, de papieren krant nog duidelijk meerwaarde heeft." De Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek ging uiteindelijk naar Robert van der Hek van Het Kontakt (Krimpenerwaard) voor een serie over armoede in de polder. In 2015 en 2014 won het WeesperNieuws de prijs, in 2016 het BussumsNieuws. De jury bestond uit Lou Lichtenberg (oud-directeur Stimuleringsfonds voor de Pers), Froukje Nijholt (NDC mediagroep) en Frans Blok (voormalig hoofdredacteur Telegraaf-huis-aan-huisbladen).

Safe-ID begint partnership met KiKa

Marije Roskam van KiKa en Patrick van Rumt van Safe-ID bezegelen de samenwerking. Foto: Safe-ID

Het Weesper bedrijf Safe-ID gaat samenwerken met KiKa. Een groot gedeelte (oplopend tot wel 40%) van de omzet die ze samen bereiken gaat naar KiKa.

Er komen onder meer KiKa-polsbandjes van Safe-ID bij hardloopevemementen. Met het polsbandje draag je relevante persoonlijke informatie bij je die van pas kan komen bij een noodsituatie.

Safe-ID richt zich op sporters en grote sportevenementen. Ook KiKa doet dat, zoals bij internationale marathons en diverse loopevenementen in Nederland. Safe-ID en Kika kunnen daar veel voor elkaar betekenen, zegt Patrick van Rumt van Safe-ID. Zijn bedrijf zal bij alle KiKa-evenementen aanwezig zijn en op allerlei andere manieren de gezamenlijke producten te koop aanbieden. "Onderzoek naar kinderkanker is hard nodig. Safe-ID kan daar op deze manier een substantiële bijdrage aan leveren", zo is de beweegreden van de Weesper.

Van Wijnen boekt recordomzet

Foto: Brian Elings

Van Wijnen heeft in 2016 de hoogste omzet ooit gerealiseerd in het 110-jarig bestaan van het bedrijf. De 25 Van Wijnen-vestigingen realiseerden samen een omzet van € 763,2 miljoen, met een winst na belastingen van € 14,7 miljoen.

Belangrijke pijlers in de activiteiten van de onderneming zijn woningbouw en -ontwikkeling. Afgelopen jaar werden ruim 2.500 wooneenheden gerealiseerd, waarvan bijna de helft in eigen ontwikkeling. Naast nieuwbouw maken onderhoud en vastgoedbeheer substantieel deel uit van de bedrijfsactiviteiten.

Van Wijnen Weesp is een van de vestigingen die bijdraagt aan het klinkende resultaat. Deze vestiging is onder meer betrokken bij de nieuwbouw in Leeuwenveld, de ombouw van kantoren in Diemen en het bouwen van twee nieuwe winkelpanden aan het Rokin in Amsterdam.

Wim Vree bouwt af

Wim Vree is aan het afbouwen. Hij heeft zijn aannemersbedrijf Albert Vree & Co onlangs op papier verkocht aan Martijn Polinder. In de praktijk gaat de overdracht wat geleidelijker. De komende twee tot drie jaar handelt de Weesper zijn lopende zaken af en staat hij Martijn met raad en daad terzijde.

Foto: Marieke van Veen

Polinder is geen familie, geen (oud-)werknemer en zelfs geen Weesper. Hij en Wim Vree vonden elkaar toen de aannemer een opvolger zocht voor het bijna 130 jaar oude familiebedrijf, waarvoor Vree binnen zijn familie geen opvolging kon vinden. "Natuurlijk doet Martijn het op zijn eigen manier, maar aan de overname heb ik wel een paar voorwaarden gesteld", vertelt Vree. "Zo wilde ik de garantie dat de huidige werknemers minstens twee jaar mochten blijven en ik wilde dat de naam, de kwaliteit en de reputatie behouden blijven." Best een uitdaging, maar de jonge aannemer uit Arnhem gaat hem graag aan. "Voor mij zijn de mensen met wie je samenwerkt heel belangrijk. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten, daar wil ik het maximale uit halen."

Zelf kan Polinder, afgestudeerd bouwkundige, tot zijn eigen spijt amper een schilderij ophangen. Hij is vooral een manager. Wim Vree is juist een echte ambachtsman, hij heeft het vak geleerd van zijn vader en grootvader. "Tja, onder managementtaken kwam ik niet uit natuurlijk en dat slokte gaandeweg mijn tijd op. Maar als je in mijn hart kijkt, werk ik het liefst met mijn handen." Dat Polinder niet over timmermanskwaliteiten beschikt, maakt Vree niet uit. "Hij moet de boel aansturen, de juiste mensen op de juiste klus zetten en de kwaliteit bewaken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hem dat gaat lukken, anders had ik het bedrijf niet aan hem overgedragen." Polinder heeft samen met een compagnon al een aannemersbedrijf in Arnhem ("Valt wel mee hoor, die reistijd"). Hij laat daar een groot deel van zijn taken overnemen, zodat hij zich goed op Weesp kan focussen. Hij neemt, net als Vree, in principe alle klussen aan, maar verheugt zich ook erg op het stokpaardje van het bedrijf Albert Vree & Co: het restaureren van monumenten. Dat zal Vree misschien nog wel het meest gaan missen, in restauratiewerk stopte hij zijn ziel en zaligheid. "Gelukkig verkeren de Weesper monumenten in redelijk goede staat. De gemeente Weesp heeft altijd een goed beleid gehad wat dat aangaat, het belang van het behoud van historische panden is de afgelopen bestuursperioden op de juiste waarde geschat."

Terwijl Vree met Polinder door de werkplaats aan de Nieuwstad loopt vertelt hij wat hij met zijn vrije tijd van plan is: "Ik wil aan modelbouw gaan doen, gewoon lekker thuis. Na al dat grove werk lijkt dat fijne werk me een uitdaging. Er is een boot die ik graag op schaal na wil maken. Daar zal ik wel wat jaartjes zoet mee zijn."

Column

Re-integratie zieke werknemer ook ná 104 weken

Maritt van Gerwen

Als een werknemer twee jaar ziek is, eindigt in de hoofdregel de verplichting tot doorbetaling van het salaris. De arbeidsovereenkomst eindigt echter niet van rechtswege. Dit betekent dat een werknemer na de 104 weken van ziekte wel bij jou in dienst blijft. Pas op het moment dat je de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opzegt of met wederzijds goedvinden beëindigt, eindigen ook je re-integratieverplichtingen.

Re-integratieverplichtingen

Zolang de arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan blijven de re-integratieverplichtingen dus doorlopen. Hoe de re-integratie eruit moet zien, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dit wordt mede beïnvloed door de aard van de werkzaamheden van de werknemer en de grootte van jouw onderneming. Wel zijn de re-integratieverplichtingen beperkt tot het aanbieden van passende arbeid binnen jouw eigen bedrijf. De verplichting tot re-integratie in het tweede spoor (re-integratie buiten jouw bedrijf) komt na 104 weken te vervallen. Het betekent in ieder geval dat je de werknemer nog periodiek door de arboarts moet laten uitnodigen en dat je, als de werknemer weer hersteld is (of indien hij in staat is om passende werkzaamheden te verrichten), hem weer zal moeten toelaten op de werkvloer. Daarbij zal je ook het salaris over de gewerkte uren moeten betalen.
Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan blijven jouw re-integratieverplichtingen zelfs doorlopen nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Loonsanctie

In het kader van de WIA-aanvraag beoordeelt het UWV tevens of jij als werkgever voldoende hebt gedaan om jouw zieke werknemer te re-integreren. Als het UWV tot de conclusie komt dat jouw re-integratie inspanningen onvoldoende zijn geweest, dan wordt de WIA-aanvraag opgeschort en legt het UWV een zogeheten loonsanctie op. Dit betekent dat je het loon van de werknemer gedurende een extra periode van maximaal 52 weken zult moeten doorbetalen. Tijdens de duur van de loonsanctie lopen de re-integratieverplichtingen ook door. Ook zal in het geval van een loonsanctie het ontslagverbod tijdens ziekte worden verlengd met 52 weken.

Transitievergoeding

Als je ervoor kiest om de arbeidsovereenkomst van jouw werknemer na de periode van 104 weken (of na de verlengde periode van 156 weken) te beëindigen, ben je tevens een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Ook als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is. Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de kosten van de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet langer voor rekening van de werkgever, maar voor rekening van het UWV te brengen. Op dit moment is nog niet bekend of die wet (in deze vorm) zal worden aangenomen.

'Hoge gunfactor niet eerder gezien'

Doe-het-zelfzaak Van Driel voelt zich welkom in Weesp

Hoe vaak zeggen we niet: even naar Van Amsterdam...? Dat is nu: even naar Van Driel. Want de in Weesp wereldberoemde doe-het-zelfzaak aan de Slijkstraat is sinds dit jaar overgenomen door de firma Van Driel, in Amsterdam en Almere al bekend met de Enorm-filialen. Het assortiment is nog uitgebreider. Een belangrijk teken van vertrouwen in de Weesper winkelstand.

Cor van Driel met het kortingswiel. Foto: Ruth van Kessel

Wie de Enorm doe-het-zelfzaak aan de Slijkstraat binnenwandelt, ziet op het eerste gezicht misschien niet meteen iets bijzonders. Totdat vrij snel de kassa in zicht komt: die staat niet meer links, maar rechts in de zaak. Op een plek waar hij in de lange geschiedenis van deze zaak overigens al eens eerder heeft gestaan. Hier stond begin vorige maand ook het kortingswiel waarmee de klanten van Cor van Driel zelf de hoogte van hun introductievoordeel konden bepalen. Want Cor van Driel is sinds begin dit jaar de nieuwe filiaalhouder. Hij nam met zijn broer Piet van Driel de zaak over van Theo van Amsterdam, de man die meer dan dertig jaar het gezicht was van de ijzerwarenwinkel. "We kwamen in Weesp in een gespreid bedje. Waar vind je zo'n degelijke zaak met zo'n goede naam en een prachtig klantenbestand? Dat moet je verdienen en wij zullen er dan ook alles aan doen om deze naam hoog te houden."

Voor zonen Cor en Piet en vader Piet van Driel is Weesp het derde filiaal van Enorm waar zij de scepter zwaaien. Met drie winkels - de andere zijn in Amsterdam en Almere - kunnen zij klanten nog meer service verlenen. De winkel heeft dus een herinrichting en een kleine verbouwing ondergaan en het assortiment is uitgebreid met onder meer verf en raamfolie. Cor: "Wij brengen onze deskundigheid mee en we denken zeker met onze professionele verfproducten veel klanten een plezier te doen." Het bevalt de Van Driels goed in Weesp en ze voelen zich zeer welkom. "Het dorpse karakter van dit stadje vinden wij erg prettig. En heel opvallend is de grote gunfactor van Weespers voor lokale ondernemers, dat hebben wij nog nooit ergens anders zo sterk meegemaakt." Van Driel is, net zoals Van Amsterdam dat was, lid van de IVW.

Icoon

Theo van Amsterdam. Foto: Christian Pfeiffer

De doe-het-zelfzaak is een icoon in de binnenstad van Weesp. Theo van Amsterdam zwaaide er ruim veertig jaar de scepter. Hij nam in 1974 de ijzerwarenzaak van Jan van Asselt over en breidde in de jaren die volgden flink uit. Naast ijzerwaren kwamen er ook gereedschap, deurbeslag, tuinbenodigdheden en beveiliging. De zaak aan de Slijkstraat is nu 500 m2 groot en valt onder de inkoopvlag van Enorm.

Van Amsterdam was al langer op zoek naar een koper, maar de geschikte partij bleek lastig te vinden. Het geduld werd echter beloond. Dat hij de winkel op zijn 65e kan overdragen aan Van Driel is een grote opluchting voor de Weesper ondernemer. Hierdoor blijft de zaak bestaan en kunnen de medewerkers hun baan behouden. "Anders trek je die laatste dag de deur toch met een heel ander gevoel dicht. Ik ben heel blij met Van Driel als mijn opvolger. We kennen elkaar goed en ook al vrij lang vanuit de Enorm-inkoop. Hij runt al twee andere winkels die ook onder Enorm vallen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij het goed gaat doen. Misschien zelfs wel beter. Hij verkoopt bijvoorbeeld ook verf. Daar ben ik vanuit een soort gentleman's agreement met Pover en later Hennipman nooit aan begonnen."

Betere tijden

Volgens Van Amsterdam komen er betere tijden aan voor het Weesper winkelbestand. "De laatste jaren zijn niet makkelijk geweest, maar met de komst van nieuwbouwwijk Weespersluis zie ik het positief in. Niet alleen voor een ruimgesorteerde doe-het-zelfzaak met scherpe prijzen, maar ook voor de andere Weesper ondernemers die overeind zijn gebleven. Zij hebben volgehouden en daar plukken ze straks de vruchten van."

Van Amsterdam gaat dat met belangstelling volgen, maar wel vanaf de zijlijn, hoewel hij ervan overtuigd is dat er van alles op zijn pad zal komen wat hem voor een leven achter de geraniums zal behoeden. En dan is er ook altijd nog de motor om mee te toeren, de sloep om mee te varen en de tijd die er eindelijk is om er samen met zijn vrouw op uit te trekken. "We hebben heel hard gewerkt, dus we hebben het verdiend, maar ik vind het ook moeilijk. Ik zal straks vast nog vaak even naar binnen stappen, even een praatje maken met mijn trouwe personeel."

Cor van Driel: "Ik ben er trots op dat ik zo'n mooie en degelijke zaak mag voortzetten, samen met het voor Weesp zo vertrouwde team."

Auto huren bij Auto Lancker

Auto Lancker is deze maand gestart met autoverhuur voor de particuliere en kleinzakelijke markt. De bestaande verhuurmaatschappij Autohopper heeft een verhuurafdeling opgezet binnen het bekende autobedrijf aan de Hogeweyselaan in Weesp.

Met de entree van Autohopper in zijn autobedrijf komt Cees Bosboom tegemoet aan de veranderende mobiliteitsbehoeften. "Er zijn steeds meer particulieren en ondernemers die kiezen voor huur of (short)lease op het moment dat er een (extra) auto nodig is. Zij willen kunnen rekenen op betrouwbaarheid, beschikbaarheid en een scherpe prijs. Aan die vraag kunnen wij door de samenwerking met Autohopper voldoen."

Cees: "Voorwaarde is een formule die vanuit de klant is bedacht en ontwikkeld. Een no-nonsense autoverhuurbedrijf waardoor het makkelijk en dichtbij is om een auto te huren, ter plekke of via internet. En vergeet niet de flexibiliteit; dus ook de mogelijkheid om een auto voor langere periodes te huren of in de vorm van shortlease. Het doel is om uit te groeien tot een volwaardige mobiliteitspartner, iets wat we nu al voor de klanten kunnen zijn. Andere autoverhuurbedrijven zijn vrijwel uitsluitend gevestigd in grote steden, voor inwoners van kleinere gemeenten is de afstand dan een obstakel. Omdat Autohopper zich juist op de kleinere gemeenten richt, maken we snel en goedkoop huren nu ook in deze regio mogelijk." Er is er bewust voor gekozen om niet zelf het wiel uit te vinden, maar de samenwerking aan te gaan. "Autohopper verwerft een steeds groter aandeel in de autoverhuurmarkt, ze hebben al meer dan 100 vestigingen in Nederland. Wij verhuren auto's in het A- en B-segment tegen zeer scherpe prijzen. Zo kan er al een auto gehuurd worden vanaf € 19,- inclusief BTW met 100 kilometer vrij en inclusief verzekering. De auto's zijn nieuw en altijd minimaal voorzien van airconditioning en een radio/cd-speler."

Auto Lancker ziet het helemaal zitten om samen met Andries van Amerongen, die verantwoordelijk is voor de verhuur, Autohopper in Weesp tot een succes te maken. "Het mooie is dat er ook interessante weekend- en weektarieven zijn. Ik weet zeker dat klanten die bij ons huren ook de volgende keer weer terug zullen komen. Op speciaal verzoek kunnen we ook auto's uit hogere klassen of bestelwagens en personenbusjes verhuren."

Reserveren

Reserveren gaat heel eenvoudig via www.autohopper.nl of door even contact op te nemen met Andries van Amerongen.

15 / 20

Column

Nogmaals het levenstestament

In de statuten van een BV staat doorgaans dat de vergadering van aandeelhouders een voorziening moet treffen voor het geval sprake is van belet en/of ontstentenis van het bestuur. Dat lijkt ook logisch omdat het bestuur de handen en voeten van de onderneming is. Zonder bestuur kan een onderneming niet draaien. Door middel van een AVA-besluit kan daarin worden voorzien, maar er is een extra optie: het levenstestament. Zoals al eerder aangegeven een hopeloze term, want we weten allemaal dat je een testament maakt voor na je overlijden. Omdat het levenstestament juist voor de periode dat je nog leeft wordt gemaakt, is het beter de term 'volmacht' te gebruiken. Omdat de geest al uit de fles is, zullen nog wat extra overwegingen ten aanzien van het levenstestament worden gegeven.

In het levenstestament geef je een volmacht om handelingen namens jou te kunnen verrichten. Uiteraard wordt de volmacht afgegeven voor het geval je die handelingen niet meer zelf kunt verrichten, maar doorgaans wordt de volmacht onvoorwaardelijk afgegeven. Het belang daarvan kan niet worden onderschat. Indien er geen levenstestament is, zal er bewind of curatele moeten worden aangevraagd. Dat gaat via de rechter en de rechter moet ook voor de nodige rechtshandelingen toestemming geven. De ervaring leert dat dat soms tot veel vertraging en extra last bij de bewindvoerder/curator leidt. De rechter heeft namelijk een geheel eigen rol in het proces en die rol hoeft niet altijd gelijk te lopen met het belang van partijen.

Is er een levenstestament met afdoende volmacht, dan is bewind of curatele in beginsel niet aan de orde. Ook rechterlijke toestemming speelt dan niet. Voor een privésituatie, zoals verkoop van de echtelijke woning, kan dat veel extra zorgen voorkomen.

Maar ook voor de ondernemer kan het levenstestament specifiek voor de onderneming heel goed gebruikt worden.

Strikt genomen kun je zelfs een andere persoon aanwijzen dan de persoon die volmacht krijgt voor de privéaangelegenheden (vaak je partner). In het levenstestament kun je vervolgens tevens bepalen dat hij/zij geen investeringen mag doen boven een bepaald bedrag.

Ondernemers, u weet hoe het werkt: regeren is vooruitzien!

'Vrouwen moeten zich hier fijn voelen'

Patty's Treasure: showroom van pikante onlinewinkel

Patty's Treasure opende vorige maand aan de Pampuslaan. Nee, het is geen seksshop. Maar wat is Patty's Treasure dan wel? Onderneemster Patty Buitendijk legt het even rustig uit.

Foto: Marieke van Veen

Patty Buitendijk laat de showroom van Patty's Treasure zien, die ze op Bedrijventerrein Noord heeft ingericht. "Wat vind jij ervan dan?, vraagt ze. Het is voor de Weespse uitermate belangrijk dat vrouwen zich prettig voelen in haar zaak. Ranzige seksshops zijn er al genoeg, vindt ze. Patty's Treasure aan de Pampuslaan is ook geen seksshop. Je kunt een deel van het assortiment hier bekijken en eventueel passen (onderbroek aanhouden), maar niet kopen. Wie op de site of in de showroom iets ziet wat hij of zij wil hebben, kan - al dan niet anoniem - een bestelling plaatsen.

Zaterdag 31 maart was de officiële opening, een dag later ging het bedrijf van start. Het bedrijf is niet helemaal nieuw. Buitendijk runt al langer een webshop vanuit huis. Dat de anonieme klanten hun bestellingen bij haar thuis ophaalden, was iets waar ze vanaf wilde. Toen de eigenaar van het bedrijfspand haar tipte dat het vrijkwam, besloten zij en haar man Patrick deze stap te nemen: "Dit biedt ons de kans te groeien en onze bestaande en toekomstige klanten nog beter te adviseren in een fijne omgeving."

Spannende producten

Foto: Marieke van Veen

Via www.pattystreasure.nl kunnen klanten kiezen uit duizenden spannende producten, variërend van luxe, sexy lingerie tot een grote variatie aan seksspeeltjes. Het serieuze werk wordt in de showroom afgewisseld met wat grappige en/of lieve cadeauartikelen. "Dat doe ik expres. Niet iedereen vindt het prettig om continu geconfronteerd te worden met grote vibrators en levensechte dildo's." Als iemand haar op een verjaardag vraagt wat voor werk ze doet, zegt ze: "Ik heb een webshop in lingerie." Afhankelijk van het gezelschap voegt ze daaraan toe: "En ook nog wat erotische artikelen." Meestal zit ze dan de rest van de avond vragen te beantwoorden. "Wat ik niet erg vind, want het taboe mag er van mij weleens af."

In haar werk vindt ze het adviserende gedeelte ook het leukst en al helemaal als ze mensen kan helpen met het oplossen van een probleem. "Wij verkopen bijvoorbeeld ook producten speciaal voor transgenders. En sommige van die producten kunnen ook borstkankerpatiënten helpen, denk aan hulpmiddelen die de borsten masseren en zo pijnklachten na een borstoperatie kunnen bestrijden."

Onder schooltijd

De kinderen van het stel krijgen overigens niks mee van spannende branche waarin hun ouders werkzaam zijn. "De oudste van 15 vond op een gegeven moment dat er wel erg veel lingerie in huis lag, die weet inmiddels dat ik dat verkoop. De jongste is nog erg jong, die houden we van alles weg. Ik ben dit juist gaan doen vanwege de kinderen. Dit werk stelt me in staat mijn eigen tijd in te delen. Ik werk onder schooltijd en als de bel gaat sta ik op het schoolplein."

Patty's Treasure is doordeweeks elke dag geopend tijdens schooltijd (zie de website voor de exacte uren). 's Avonds en in het weekend kan de showroom op afspraak worden bezocht.

Te gast bij het nieuwe Solarclarity

Foto: Brian Elings

De bezoekers van de IVW BusinessClub van april vielen met de neus in de boter. De club was te gast bij Solarclarity en dus kon iedereen meteen een kijkje nemen in het gloednieuwe pand aan de Hogeweyselaan.

Irmelin Waalkens van Solarclarity liet in de vorige B2B al weten enorm trots te zijn op het nieuwe pand. "Een showcase van hoe je bestaande kantoren kunt verduurzamen en een voorbeeld van energiemanagement", zo noemde ze het. De succesvolle Weesper importeur van zonnestroomsystemen speelt ook een centrale rol in het initiatief van de gemeente om Weespers aan de zonnepanelen te helpen. Een actie in samenwerking met het Duurzaam Bouw Loket leidt ertoe dat zeker 500 huishoudens dit voorjaar zonnepanelen op hun dak laten monteren. Solarclarity levert die panelen, installateurs uit de regio zorgen voor de installatie en zorgeloze afhandeling van de BTW-aftrek.

Volgende IVW BusinessClub

Foto: Brian Elings

Tot haar spijt heeft het IVW-bestuur van FC Weesp moeten vernemen dat de bijeenkomst van 27 juni, met de afscheidsreceptie voor Petra van Kooten, Cor van der Poel en Janton Stork, toch niet plaats kan vinden in hun accommodatie. Gelukkig is vlakbij een andere uitstekende locatie gevonden: Koninklijke Harmonie De Adelaar zal onze gastheer zijn in haar accommodatie aan de Papelaan.

Bereid u voor op zomer vol verkeershinder

Foto: André Verheul

In Weesp gaan wij (terecht) prat op de goede bereikbaarheid. Die bereikbaarheid wordt alleen maar beter, maar we moeten ons wel voorbereiden op verkeershinder deze zomer.

Om te beginnen is de N236 bij Driemond afgesloten in de maanden juni, juli en augustus. Het kruispunt bij Driemond wordt onder handen genomen en dat kan volgens de provincie niet anders dan op deze manier. Aan dezelfde N236, maar dan richting het Gooi, wordt gewerkt aan verbreding en rotondes. Hier kan het verkeer wel langsrijden. Op de A1 en de A9 wordt nog altijd druk gewerkt aan de stroomlijn Almere-Amsterdam-Schiphol. Knooppunt Muiderberg is helemaal veranderd. Wie vanuit Weesp komt, moet nu rechts aanhouden voor het Gooi en links voor Almere. Dat was altijd andersom. Het werk aan de A1 wordt deze zomer afgerond, maar de A9 (Gaasperdammerweg) is nog lang niet klaar. Hier verdwijnt de snelweg in 2020 in een 3 kilometer lange landtunnel.

Welkom La Base!

De traditionele Napolitaanse pizza's van La Base smaken voortreffelijk. Het doet de IVW dan ook zeer deugd dat ook dit aan de Nieuwstad gevestigde restaurant lid is geworden van de IVW.

We heten Sidney Diekstra en Merel van de Rijdt van harte welkom en feliciteren hen bovendien met de onlangs verkregen Associazione Verace Pizza Napoletana, een prestigieus kwaliteitskeurmerk.