B2B Weesp

21 februari 2018

B2B Weesp 21 februari 2018


Creatieve bank

Vijf jaar geleden sprak ik voor dit blad met Eric Lücke, directeur van de Rabobank Amstel en Vecht (waar ook Weesp onder valt). Dat interview was midden in de crisis. Op de vraag hoe ondernemers zich hielden, antwoordde hij dat hij onder de indruk was van de enorme creativiteit van de ondernemers. Creatief vond hij een beter woord dan innovatief. "Ik zie voorbeelden waarvan ik zeg: wauw!", zei hij. Onlangs had ik opnieuw een interview met Lücke. Nadat we beiden hadden vastgesteld dat de tijd vliegt ("was dat al weer vijf jaar geleden...?"), vroeg ik hem naar die uitspraak. Hij herinnerde het zich nog als de dag van gisteren. Al snel kwamen we te spreken over de creativiteit die hij en zijn bank nu zelf aan de dag leggen in Weesp. Ook in de bankenwereld is de technologie in de afgelopen vijf jaar enorm veranderd. De consument heeft de nieuwe mogelijkheden massaal omarmt. Maar ook de zakelijke relaties willen op een andere manier met hun bank in contact staan dan vijf jaar geleden. Reden om het bankkantoor in Weesp over een andere boeg te gooien. Minder balie en spreekkamer, meer ontmoetingsplek met koffie en broodje. Innovatie, zeggen de meesten dan. Creativiteit, zegt Lücke. Lees er meer over in deze editie van B2B. En kijk uit naar de volgende editie, voor deel twee van het interview met Lücke, waarin hij meer zal uitweiden over de mini-economie in Weesp en zijn persoonlijke toekomst.

André Verheul
hoofdredacteur B2B

Foto: Rabobank

Van Wijnen transformeert
kantoorkolos naar hip hotel

Column Mark Hilarius

Wijziging van de
pensioenovereenkomst

Foto: Daniëlle Meyer

'De Rabobank hoort in Weesp'

Interview met
directievoorzitter Eric Lücke

'Geef de bonnetjes maar aan mij'

Patrick Aué van Bedeco

Escaperoom Weesp in bedrijf

Nieuwe activiteit van Theaterpand Weesp

Column Niels van de Griend

Over de overdrachtsbelsting

Nieuws van de IVW

Actief ondernemersnetwerk in uw regio

Mama Brood uit Weesp staat op 50.000 euro

Het met de grondstoffen van Bakels Weesp gebakken Mama Brood blijft geld opleveren voor moeder- en kindzorg in arme gebieden. Op 29 januari werd een cheque uitgereikt aan hulporganisatie Cordaid. Eric Tijhof (rechts op de foto) vertegenwoordigde daarbij het Weesper bedrijf.

Mama Brood werd in 2012 geïntroduceerd in samenwerking met Bakels Bakkerijgrondstoffen uit Weesp. Vele bakkerijen in Nederland omarmden het idee door het brood te verkopen en een deel van de opbrengst af te staan aan Cordaid. Op 29 januari kon de cheque van 50.000 euro overhandigd worden. Inmiddels is het bedrag verder opgelopen tot bijna 60.000 euro. Cordaid zet zich in voor moeders en kinderen in ontwikkelingslanden. Elke anderhalve minuut overlijdt er een vrouw tijdens haar zwangerschap of bevalling. Van ieder verkocht Mama Brood gaat 20 cent naar de bestrijding van moedersterfte. Door de verkoop van Mama Brood hebben in de afgelopen jaren ruim 4000 vrouwen een ongecompliceerde bevalling gehad in een kliniek onder geschoolde medische begeleiding.

Mama Brood is een puur, ambachtelijk brood zonder kunstmatige toevoegingen. Het ontleent zijn smaak onder andere aan geroosterde tarwekiemen. Het is een brood zonder e-nummers, het is lactosevrij en bevat geen kleurmouten. Daarnaast is het brood een bron van vezels, eiwitten, vitaminen en mineralen.

Van Wijnen Weesp transformeert kantoorkolos naar hip hotel

Foto: Trudy Kroese

Van lege kantoorkolos tot place to be: Van Wijnen Weesp transformeerde in Diemen het voormalige kantoorgebouw 'Sphinxstate' naar het eerste Via Hotel van Nederland.

Een grote kantoorkolos op het bedrijventerrein Bergwijkpark in Diemen stond al jaren leeg. De nieuwe eigenaar gooide het roer om en besloot de hele boel om te bouwen tot budgethotel met een urban uitstraling. Nu is dit VIA hotel the place to be voor koppels, expats, grote groepen mensen en backpackers.

Van Wijnen bouwde het kantoorcomplex om tot compleet hotel in 170 werkbare dagen, precies zoveel als dat er kleurrijke kamers zijn. Het hotel heeft ook een restaurant, een cinemaroom en chill-areas. Van Wijnen leverde het hotel klaar voor gebruik op, inclusief stoffering en bedden. Dus niet alleen turnkey, maar ook switch-on en sleep-well, zoals de bouwonderneming trots meldt. Sinds de oplevering is het Weesper bedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud. Verder blijft Van Wijnen betrokken om invulling te geven aan eventuele nieuwe inzichten in ontwerp en gebruik. Ook op het gebied van duurzaamheid maakte het gebouw een transformatie door. Dankzij onder meer toepassing van ledverlichting, nieuwe beglazing en FSC-hout maakt het gebouw een labelsprong van G naar C. Ecologische maatregelen, verkeersvoorzieningen en faciliteiten voor mindervaliden zorgden onder meer voor een hogere BREEAM-score: van Acceptable naar Excellent.

Het hotel telt in totaal 744 bedden - verdeeld over 8 verdiepingen - die beschikbaar zijn voor grote groepen mensen en backpackers. Dit concept van budgethotel heeft de Engelse opdrachtgever VIA al uitgerold in Engeland en zet hiermee de eerste stap in Nederland. "Een mooie ervaring om als Van Wijnen met deze Engelse opdrachtgever samen te werken", stelt Sjoerd Pronk, bedrijfsleider Onderhoud & Beheer van Van Wijnen Weesp, op de website. "Wij vormden een echte eenheid met elkaar, wat geresulteerd heeft in kwaliteit, snelheid én werkplezier." De eigenwijze urban uitstraling is een ontwerp van architect Oever Zaaijer, het kleurrijke interieurontwerp is van Sheryl Leysner.

Burgemeester Eric Boog van Diemen is trots op de nieuwe ontwikkeling in zijn gemeente. "Deze transformatie van een leegstaand kantoorgebouw in een hotel door Van Wijnen levert een waardevolle plek op voor jongeren die low budget willen overnachten in de buurt van Amsterdam", zo liet hij via Twitter weten.

Plan woningen Nijverheidslaan

De combinatie Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling komt met een ontwikkelingsvisie voor het al jaren braakliggende Achmea-terrein aan de Nijverheidslaan: geen bedrijven, maar 213 woningen.

Het gaat om 92 studio's, 44 appartementen en 77 grondgebonden woningen. Dat alles in een mix van duur en betaalbaar, huur en koop. Jongere woningzoekenden vormen een belangrijke doelgroep en de ligging vlak bij het NS-station zal breed in de verkoopbrochure worden uitgemeten. De ontwikkelcombinatie spreekt van 'betaalbare woningen', zonder dat er al richtprijzen genoemd worden. Het ontwerp is zodanig van opzet dat het lawaai van het spoor geen belemmering hoeft te vormen. Ook de milieucirkels van de bedrijven zouden geen probleem opleveren. Het college voelt er wel voor en heeft onder voorwaarden ingestemd met deze ontwikkelingsvisie. Men hoopt vóór de zomer een voorstel te doen aan de gemeenteraad waarin zal worden gevraagd vast te stellen binnen welke kaders de bouwcombinatie aan de slag mag met de verdere ontwikkeling. De Nijverheidslaan was eerder in beeld voor woningbouw, maar dan als onderdeel van een transformatie van het hele gebied. Toen de markt dat niet oppakte, sprak de gemeente af dat de Nijverheidslaan een bedrijventerrein zou blijven en zich zou doorontwikkelen als 'nautisch kwartier'. Volgens wethouder Herman Tuning van Economische Zaken doorkruist het woningbouwplan dat voornemen niet.

Politie lost schot, inbrekers gepakt

Foto: Sjoerd Stoop

Wildwesttaferelen op het bedrijventerrein van Weesp. Eind januari hebben agenten op de Bloemendalerweg een stel inbrekers in de kraag gevat. Daarbij werd door de politie in de lucht geschoten.

De inbrekers werd rond half vier 's nachts op heterdaad betrapt. Surveillerende agenten zagen ineens een zwart geklede man wegrennen. Ze namen poolshoogte achter het bedrijfspand en troffen daar nog drie mannen aan. Ze bleken bezig te zijn met een kraak. Toen ze de politieagenten zagen, zetten de drie het meteen op een rennen. Toen de politiebevelen om te blijven staan geen effect hadden, loste een van de agenten twee waarschuwingsschoten. De verdachten staakten hun vluchtpoging en konden worden ingerekend. Het gaat om drie knapen van 17, 18 en 20 jaar oud uit Weesp en Almere.

Tergooi wil met zorgcentrum dit jaar open

Foto: Marieke van Veen

Ziekenhuis Tergooi verwacht het al eerder aangekondigde regiozorgcentrum in Weesp nog dit jaar te openen.

Het opzetten van een regiozorgcentrum (een nieuw concept) blijkt nog een hele klus. Het bepalen van het zorgaanbod, het maken van afspraken met zorgpartners en de juridische afhandeling van bezwaren kosten Tergooi veel tijd. Tel daarbij op dat Tergooi ondertussen ook de handen vol heeft aan het nieuwe ziekenhuis dat in Hilversum gaat komen. Daarom was het een tijdje stil, maar woordvoerder Sebastian Dingemans heeft goed nieuws: "Naar verwachting gaan de deuren in de tweede helft van 2018 open."

Het regiozorgcentrum komt aan de Korte Muiderweg 2a (waar ook accountantskantoor JAN zit). In dit centrum worden diverse vormen van medische zorg onder één dak aangeboden, zoals huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, diagnostische zorg, geboortezorg en meer.

Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Nijverheidslaan. De nieuwe hemelwaterriolering is in gebruik waardoor het hemelwater nu wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater en niet meer nodeloos naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd. Ook is een groot deel van het trottoir en de rijbaan gereed. Naar verwachting wordt eind maart/begin april 2018 met de aanleg van de trailerhelling begonnen. Vanwege vervuiling in de bodem en de daarvoor benodigde voorbereiding en vergunningen is het moment van uitvoering helaas vertraagd. Na voltooiing van de trailerhelling wordt de herinrichting afgerond door rondom de hellingbaan nieuwe bestrating aan te brengen.

Column

Wijziging van de pensioenovereenkomst

Door de vele wijzigingen in de fiscale wetgeving zijn (nagenoeg) alle pensioenregelingen in Nederland de afgelopen jaren wel aangepast. Uitgaande van de ruimte in de fiscale wetgeving betekenen de aanpassingen een verslechtering van de pensioenregeling en dus ook de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De toename van de kostprijs van de middelloonregeling heeft een hoop werkgevers doen overstappen naar de premieregeling. Ook dit is een aanpassing (of verslechtering?) van de arbeidsvoorwaarden. De Pensioenwet is helder over het wel of niet (eenzijdig) kunnen wijzigen van een pensioenregeling. En toch leven er een hoop vragen over dit onderwerp.

Wat zijn de mogelijkheden?
In het algemeen geldt dat overeenkomsten met wederzijds goedvinden kunnen worden gewijzigd. Een werknemer moet dan wel voldoende zijn geïnformeerd over de voorgenomen wijziging en de gevolgen daarvan, zodat de eventuele instemming is gebaseerd op zijn werkelijke wil. Slechts dan kan en mag de werkgever erop vertrouwen dat de werknemer bewust instemt met de wijziging van zijn pensioenovereenkomst. In de praktijk wordt deze instemming slechts verkregen als de werknemer voldoende wordt gecompenseerd voor een eventuele verslechtering van de pensioenregeling. Hetgeen mij in de meeste gevallen ook niet meer dan redelijk lijkt.
De wijziging van de pensioenovereenkomst op basis van de negatieve optie is een variant van wijziging van de pensioenovereenkomst met wederzijds goedvinden. De negatieve optie houdt in dat de werknemer wordt verondersteld met een wijziging in te stemmen, tenzij hij binnen een gestelde termijn kenbaar maakt juist niet met de wijziging in te stemmen. De negatieve optie is in principe rechtsgeldig, al blijft er in deze situatie onzekerheid bestaan na het verstrijken van de termijn. Werknemers kunnen immers ook na het verstrijken van de termijn stellen dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over de gevolgen en alsnog een vordering indienen.

Tot slot kan een werkgever de pensioenovereenkomst eenzijdig (dus zonder instemming van werknemer) wijzigen, mits er sprake is van een zwaarwichtig belang. Het is de taak van de werkgever om dit zwaarwichtig belang aan te tonen. Het voert hier te ver om dit begrip uit te kauwen, maar de praktijk is het er wel over eens dat een wetswijziging of een forse toename van de premie niet automatisch een zwaarwichtig belang voor de werkgever oplevert. Er zal dan ook niet snel sprake zijn van een zwaarwichtig belang. Zeker niet in de gevallen waar er mogelijkheden zijn om de werknemers te compenseren voor de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Conclusie
Het aangaan van een pensioenregeling is relatief eenvoudig. Het wijzigen of zelfs intrekken van een lopende pensioenregeling is voor een werkgever enorm complex. Instemming van de werknemers is hierbij vereist en het is dus raadzaam om hier vooraf voldoende aandacht aan te besteden.

'De Rabobank hoort in Weesp'

Directievoorzitter Eric Lücke wil toe naar eigentijdse 'Rabo ontmoetingsplaats'

Foto: Rabobank

Het Rabokantoor aan de Irenelaan is al enige tijd geleden verkocht aan beleggingsmaatschappij Prinses van Weesp. De beleggers willen het kantoorgebouw slopen en er woningen voor terugbouwen. Dat heeft hoe dan ook gevolgen voor de Rabobank. "Ons huurcontract loopt tot eind 2019, dus voorlopig verandert er niets. Voor de periode daarna zijn er twee opties", zegt Eric Lücke, directievoorzitter van Rabobank Amstel en Vecht. "Of we blijven hier aan de Irenelaan, of we verhuizen naar een pand in het centrum van Weesp." Met de beleggers is de afspraak gemaakt dat er tussen de nieuwe woningen plaats blijft voor de Rabobank, tenzij de Rabobank elders in Weesp een betere locatie vindt. Lücke verwacht het besluit daarover binnen enkele maanden te kunnen nemen. Hoe dan ook wordt het een bankkantoor dat past in de nieuwe tijd. Dat is veel minder kantoor en veel meer ontmoetingsplek. Lücke (die als lid van de innovationboard van Rabo Nederland boven op tal van nieuwe ontwikkelingen zit) noemt dat nu al: 'de Rabo ontmoetingsplek'.

Hoe ziet het Rabokantoor van de toekomst eruit?

"Je ziet dat de werkplek van de toekomst een plek is waar mensen zich thuisvoelen. Het zijn horeca-achtige plekken met privacy. Nest in Amstelveen is een voorbeeld. Een oud en kil kantoorgebouw is helemaal omgebouwd tot inspirerende ontmoetingsplaats waar bijna 200 bedrijven en ondernemers hun intrek in hebben genomen, waar je koffie met een broodje kunt krijgen en wat zich ontwikkeld heeft tot een belangrijke ontmoetingsplek. Iets dergelijks zou ik ook wel in Weesp voor ogen hebben. Daarom noem ik het een ontmoetingsplek."

Lücke schat de kans dat de bank aan de Irenelaan blijft op dit moment hoog in, maar het idee van een mooi pandje in het centrum blijft lokken. Want: nóg zichtbaarder. Het vinden ervan is makkelijker gezegd dan gedaan. Lücke vindt namelijk dat hij met zijn bankkantoor geen winkels in de weg moet zitten. "Winkels houden een binnenstad leefbaar. Dus willen wij als dienstverlener niet op de plek van een winkelier zitten. Wij zeggen bewust: liever een winkel in de winkelstraat dan een bank." Dat beperkt de zoektocht tot de locaties waar retail niet mag. Dan is de spoeling een stuk dunner. Lücke zegt inmiddels alle pandjes van de Weesper binnenstad te kennen en geeft aan dat het niet meevalt de ideale oplossing te vinden. Maar geen nood, want nogmaals: mocht het niet lukken om iets beters te vinden, dan blijft de Rabobank aan de Irenelaan. Die garantie heeft de bank van de ontwikkelaars.

Wat heeft uw voorkeur?

"Moeilijk. De Irenelaan is toch dé Raboplek in Weesp: je verlaat niet zo maar je 'ouderlijke grond'. Aan de andere kant: ik hou van experimenteren. Om een idee te geven naar wat ik zoek, neem ik je even mee naar Hoorn, waar ik voorheen directeur was. In het oude centrum van Hoorn zit een horecazaak met groot terras. Iedereen komt daar langs, het is een schitterende ontmoetingsplaats. Toen het die ondernemer minder voor de wind ging en die zaak dreigde te verdwijnen, zijn wij daar ingestapt. We richtten boven een Rabokantoor in en behielden beneden de horecazaak. Ik had toen als eerste een bank met een terras. Nou, zoiets gun ik Weesp ook."

Dan ligt het voormalige ABN Amro-kantoor aan het Grote Plein voor de hand, gekocht door een horecaondernemer. Is dat een optie?

Lücke lacht: "Het is in elk geval een mooie locatie. Dus dat zou een optie kunnen zijn…"

Onlangs sloten ABN Amro en SNS hun kantoren in Weesp. Waarom vindt de Rabobank het zo belangrijk om in Weesp te blijven?

"In juni bestaan we 120 jaar en daarmee zijn we een van de oudste Rabobanken in Nederland. Wij zijn hier diepgeworteld in allerlei geledingen van de samenleving. Wij vinden dat we hier zichtbaar moeten zijn. Weesp is en blijft een belangrijke kern in ons gebied. Wij horen hier gewoon."

En de geldautomaten?

"Wij vinden het belangrijk dat er in Weesp geldautomaten blijven. Dat wil zeggen: zolang er behoefte aan is. Want het gebruik van de automaten loopt jaarlijks 10% terug. Daar komt bij dat Geldservice Nederland alle geldautomaten van de banken gaat overnemen. Zo kunnen zij zorgen voor een betere landelijke dekking, waarbij binnen elke 5 kilometer een geldautomaat zit. Dat is gaaf voor Weesp, want Geldservice is hier tegenover ons gevestigd, waarmee Weesp dus het middelpunt van Nederland wordt."

'Geef bonnetjes maar aan mij'

Wie een eigen onderneming heeft, richt zich over het algemeen het liefst op de corebusiness van dit bedrijf. Toch zal er ook tijd en aandacht moeten worden besteed aan administratieve en fiscale zaken. Bedeco in Weesp neemt ondernemers al ruim dertig jaar de administratie uit handen en dit gaat nu nog beter, sneller en inzichtelijker dankzij een nieuw digitaal en allround klantenportaal.

Foto: Bedeco

Administratiekantoor en belastingadviesbureau Bedeco is opgericht door Wil Schilder en haar toenmalige compagnon. Afgelopen herfst ging zij in zee met Patrick Aué, die accountancy studeert aan Nyenrode Business Universiteit. Deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieslag die vele voordelen biedt aan zowel het kantoor als de klanten. "Onze werkwijze is compleet vernieuwd", vertelt Aué. "We werken nu volledig online en dat biedt onze klanten veel meer inzicht. In één portaal kunnen zij voortaan 24 uur per dag, zeven dagen per week van alles regelen en ook de afhandeling ervan in de gaten houden. Dit gecombineerd met de ruim dertig jaar ervaring van Wil Schilder maakt van Bedeco een uiterst vakbekwaam administratiekantoor dat klaar is voor de toekomst."

Doos vol bonnen

De modernisering uit zich vooral in het digitale en allround portaal. Inloggen kan via de site of via een app. In dit portaal kunnen klanten gegevens aanleveren, documenten downloaden, hun dossier inzien en nog veel meer. "Er zijn nog steeds ondernemers die zich aan het eind van het kwartaal drie dagen opsluiten voor de btw-aangifte: een doos vol bonnen voor hun neus en er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat hoeft echt niet meer. Dankzij het nieuwe portaal kunnen klanten als ze tussendoor een paar minuten over hebben alvast wat gegevens uploaden. Dan is die uiteindelijke btw-aangifte een fluitje van een cent."

Ontzorgen

Aué heeft makkelijk praten, hij is gek op cijfers. Voor anderen is het invoeren van al die gegevens misschien nog steeds een hele opgave. "Van al onze klanten was er slechts eentje die het niet zag zitten, de rest is heel enthousiast. Het wijst zich ook echt vanzelf. Via dat portaal kun je al je administratieve rompslomp op een makkelijke manier bij ons over de schutting gooien. Dan ben je ervan af en dat lucht op. Inderdaad, ik ben gek op cijfers, maar wat ik het allerleukst vind aan dit vak is dat je mensen ontzorgt en ze helpt bij het naar een hoger niveau brengen van hun onderneming."

Ook voor particulieren

Bedeco is er overigens zeker niet alleen voor ondernemers: "Ook particulieren die opzien tegen hun belastingaangifte kunnen een beroep op ons doen", zo benadrukt Aué.

Escaperoom Weesp in bedrijf

Theaterpand Weesp timmert flink aan de weg op bedrijventerrein

Met 'Escaperoom Weesp' is er een opvallende en aantrekkelijke publiekstrekker gekomen op Bedrijventerrein Noord. Een knap gemaakte attractie in Theaterpand Weesp aan de Flevolaan. Leuk voor met vrienden of familie, maar ook zeer geschikt voor bedrijfsuitjes.

De mysterieuze escaperoom speelt zich letterlijk en figuurlijk af achter de schermen van het theater.

Escaperooms zijn zeer populair en schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze staan garant voor een dagdeel vermaak met een groep vrienden, familie en/of collega's. Daniëlle Meyer van Theaterpand Weesp is, zo zegt ze zelf, escaperoomverslaafd. "Na mijn eerste keer was ik verkocht. Ik heb er inmiddels zo'n dertig gespeeld. Dan krijg je er een soort van handigheid in, maar het blijft spannend en leuk." Toen ze met haar theaterschool naar de Flevolaan verhuisde en flink wat ruimte overhad, besloot ze zelf een escaperoom op te zetten. "Het was ontzettend gaaf om alles uit te denken. Misschien nog wel leuker dan het spel zelf spelen. En als ik de reacties van de testteams zie en hoor, durf ik wel te zeggen dat we hier iets moois hebben neergezet. Dat komt ook omdat wij het spel combineren met theater. Die combi zie je niet vaak. Dat maakt het bij ons echt een totaalbeleving."

Codes kraken

De eerste reacties zijn dus positief en de moeilijkheidsgraad is lekker hoog. Het is de bedoeling dat je in een team van 3 tot 6 personen binnen 60 minuten het mysterie van 'De Toneelmeester' weet op te lossen. Het mysterieuze spel speelt zich letterlijk en figuurlijk af achter de schermen van een vervallen theater dat leegstaat sinds de hoofdrolspeelster van de laatste voorstelling 'Macbeth' op tragische wijze om het leven is gekomen. Dat is alles wat je weet als de deur achter je in het slot valt. Vanaf dat moment begint de race tegen de klok. Welke voorwerpen in de kamers bevatten aanwijzingen of zijn onderdeel van een puzzel? Je moet cryptische instructies interpreteren, puzzels oplossen, codes kraken en vooral logisch nadenken in ruimtes waarin niks logisch lijkt. Als een opdracht eindelijk is gelukt, levert dat euforie op. Maar niet voor lang, want achter de volgende deur wacht een nog lastiger opdracht. Via beeldschermen kijken de spelleiders geamuseerd mee. Ze zien de spelers worstelen, juichen, schrikken en zichzelf voor het hoofd slaan. Teams die volledig vastlopen kunnen via een walkietalkie om een hint vragen.

Daniëlle Meyer ontvangt de Weesper Cultuurprijs.

Bedrijfsuitjes

De combinatie van theater met foyer en escaperoom is uitermate geschikt voor een bedrijfsuitje. De deelname aan de escaperoom is uit te breiden met een op maat gemaakte theatershow, karaoke, teambuildingactiviteiten, workshops en muzikale optredens. Dat is het voordeel van het theater dat vorige zomer aan de Flevolaan is ingericht: goed geoutilleerd met licht en geluid en een tribune voor 90 personen, inclusief theaterfoyer met een eigen bemande bar en indien gewenst met catering. In de escaperoom is een team van 6 personen het maximum, maar toch kunnen er ook grotere groepen terecht. Terwijl steeds een ander team zich aan de escaperoom overgeeft, genieten de anderen van een theatershow of andere activiteit. Zo is de escaperoom te combineren met de hilarische en interactieve spelshow van cabaretier Sara Kroos, mede-initiatiefnemer van het Theaterpand.

Theaterschool

De escaperoom maakt dus deel uit van Theaterpand Weesp, het theater(tje) dat Daniëlle Meyer en Sara Kroos in 2013 openden aan de Herengracht. Het doel was tweeledig: een podium bieden aan aanstormend kleinkunsttalent én onderdak bieden aan Daniëlles theaterschool Zone 1380. Het was er charmant en knus, maar het werd al snel te klein. De theaterschool dreigde slachtoffer te worden van het eigen succes. Het leeggekomen pand aan de Flevolaan 6 (voorheen Railsupport) bood uitkomst. Het heeft een veel grotere theatervloer met een tribune voor zo'n 90 man, er is een afgescheiden foyer en er is ruimte voor een klein tweede podium, aparte leslokalen, kleed- en opslagruimten voor de theaterklassen en ga zo maar door. En dan nog was er ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals de escaperooms. Ja, meervoud, want nummer twee zit al in de planning.

Cultuurprijs

Zo is het Theaterpand Weesp een mooie onderneming geworden die drijft op het enthousiasme, de creativiteit en het vakmanschap van Daniëlle Meyer en Sara Kroos. Een aanwinst voor Weesp, hoor je vaak zeggen. Afgelopen jaar kregen Theaterpand Weesp en Zone 1380 de Weesper Cultuurprijs voor hun bijdrage aan het culturele leven in de stad (foto links).

14 / 16

Column

Over de overdrachtsbelasting

Als je een onroerende zaak verkrijgt, dan moet je overdrachtsbelasting betalen. Er zijn wat vrijstellingen, onder meer bij sommige vormen van fusie, splitsing, verdeling en overname van een onderneming door een kind, maar in beginsel ontkom je er niet aan. Het percentage is 6% en wordt berekend over de koopsom of de waarde indien de waarde hoger is dan de koopsom. Voor woningen en aanhorigheden daarvan geldt een tarief van 2%. Voor aankoop van een woonark is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, omdat het geen onroerende zaak is.

Je zou vrij eenvoudig overdrachtsbelasting kunnen voorkomen door het in een BV te stoppen en dan de aandelen in die BV over te dragen. Gaat niet, want indien de bezittingen van betreffende BV voor een groot deel uit onroerende zaken bestaan én de BV exploitatie, beheer en handel in onroerende zaken als doel heeft, dan wordt er toch overdrachtsbelasting geheven. Is het bedrijfsonroerendgoed dan geldt 6% over de waarde van de onroerende zaken in verhouding tot het aandelenbezit.

Het onderscheid tussen woningen en bedrijfsonroerendezaken lijkt vrij simpel, maar zoals zo vaak in het leven is dat niet zo. Onder het begrip 'woning' wordt verstaan een onroerende zaak die naar zijn aard bestemd is voor bewoning door particulieren. Bij de totstandkoming van de regelgeving is over het begrip 'woning' opgemerkt, dat als een onroerende zaak feitelijk wordt bewoond, maar naar zijn aard niet is bestemd voor bewoning, de onroerende zaak niet als woning wordt aangemerkt.

Volgens de Hoge Raad moet de vraag of de onroerende zaak 'naar zijn aard voor bewoning is bestemd' worden beantwoord met toepassing van een zo objectief mogelijke maatstaf. Dat betekent dat in eerste instantie gekeken moet worden naar de historie van het pand en wel het doel waarvoor de onroerende zaak oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Als het doel bewoning is geweest en de onroerende zaak op een later moment is verbouwd, dan heeft het alleen zijn aard van woning behouden als niet meer dan beperkte aanpassingen nodig zijn om de onroerende zaak weer geschikt te maken voor bewoning. Is de verbouwing te ingrijpend geweest dan heeft het waarschijnlijk zijn aard als woning verloren.

Omdat ook 'aanhorigheden' bij een woning onder het 2%-tarief vallen, lijken aangrenzende stukjes tuin/weiland daar ook onder te vallen. Ook dat is lang niet altijd zo. In objectieve zin zal moeten worden vastgesteld dat het behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. De kans is aanwezig/groot dat een stuk weiland aangrenzend aan een woonboerderij dat niet zal zijn en dan belast is tegen 6%. Er zal dan een aparte waardering moeten zijn om de totale hoogte van overdrachtsbelasting vast te stellen.

Actief ondernemersnetwerk in uw regio

Klein of groot, vele honderden bedrijven zijn in de afgelopen decennia tot volle bloei gekomen in ons gebied. De goede bereikbaarheid en de dynamische uitloopzone tussen Amsterdam, Utrecht en Almere zijn daarin belangrijk. Maar ook het ondernemersklimaat, gevoed door de inzet van de gemeente, de inspirerende onderlinge band van ondernemers en het intensieve werk van de IVW spelen een grote rol in de ontwikkeling van Weesp.

Hiermee is bereikt dat de bedrijventerreinen stap voor stap worden opgeknapt, de leegstand nog steeds afneemt en de kracht als bedrijvenstad in de regio is versterkt. Aansluiting bij de IVW is aantrekkelijk voor elk bedrijf en elke ondernemer. Immers, hoe meer leden hoe beter wij de belangen van de Weesper en Muider bedrijven kunnen (blijven) behartigen en onze invloed kunnen uitoefenen bij nieuwe ontwikkelingen en beleid. Lid worden doe je daarom niet alleen voor jezelf, maar meer nog voor elkaar.

In Weesp en omgeving hebben we een unieke samenwerking waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk!

Wat biedt het lidmaatschap van de IVW?

De IVW is gesprekspartner van de gemeente, regio en overheid
Actieve belangenbehartiging van de bedrijven en het bedrijfsleven in Weesp en Muiden
Collectieve voorzieningen voor de bedrijventerreinen
Bedrijfsvermelding op de website
Netwerkbijeenkomsten zoals de businessclub, businessborrel, het Ondernemerstheater, de verkiezing Onderneming van het jaar, zomer-BBQ, kerstborrel en nieuwjaarsreceptie.
IVW B2B nieuwsvoorziening via de website, het B2B magazine en de digitale nieuwsbrief.

Een lidmaatschap kost € 318,– excl. btw per jaar.
Een lidmaatschap voor zzp'ers kost € 218,– excl. btw per jaar

Een goed begin van 2018, word aspirant-lid van de IVW

Als aspirant bent u 6 maanden lid van de IVW voor 0 euro!

Ervaar zelf hoe de IVW in uw voordeel werkt en word aspirant-lid. Bezoek drie netwerkbijeenkomsten en maak kennis met onze leden, doe mee aan kennisuitwisseling en ervaar op welke wijze de IVW de belangen behartigt van de bedrijven in Weesp.

Het bestuur

"Als IVW moeten we primair een plek bieden waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, maar wij moeten meer bieden. In 2018 werkt het bestuur er hard aan de meerwaarde nog meer te vergroten en onze ambities waar te maken."

Op de foto het 7-koppige bestuur van de IVW: van links naar rechts:
Ingrid Kikkert | bestuurslid Bedrijventerreinen | Van Lonkhuizen Makelaars |
i.kikkert@vanlonkhuizen.nl
Reinier Mommaal | voorzitter |
reiniermommaal@ivw-weesp.nl
Maarten Duineveld | bestuurslid ICT |
maarten@pronkjuweel.nl
Monique Veldhuijzen | Office & Project Support |
mail@monique-veldhuijzen.nl
Hans de Waard | algemeen bestuurslid |
hans@bestfix.nl
Jantine Zeeman | bestuurslid Communicatie |
Jantine@jantinezeeman.nl
Iris van Velsen | bestuurslid Events |
iris@vierevents.nl
Jaco ter Beek | penningmeester |
jaco.ter.beek@rabobank.nl