B2B Weesp

11 februari 2016

B2B Weesp 11 februari 2016


Op rapport

Het was goed om elkaar weer even te zien en te spreken tijdens de Weesper B2B Dagen. We hoorden veel optimistische geluiden van u terug over hoe het gaat in Weesp in het algemeen en met uw bedrijf in het bijzonder. Maar er valt ook nog veel te verbeteren, want ook daar hoorden we veel suggesties over. En daar vroegen we ook om, want tijdens de beursdagen namen we de standhouders een korte enquête af. Zo wilden we graag weten wat u van dit blad vindt. U gaf ons volop zevens en achten als rapportcijfers. Gemiddeld kwamen we op een 7,7. Dank daarvoor! Reacties die wij kregen waren onder meer: "informatief en prettig leesbaar", "leuk om over klanten te lezen en over hun achtergrond te horen" en kortweg "goede inhoud". Op- en aanmerkingen kregen we ook. Zoals: "Er staat teveel reclame in, het wordt teveel een advertentieblad." Opvallend, want de verhouding artikelen-advertenties is niet veranderd. Toch is zo'n opmerking waardevol voor ons: kennelijk bestaat dat beeld (in elk geval bij deze ondernemer). Misschien voelen sommige artikelen te veel aan als promotie? Voer voor onze redactievergadering. In dat kader past ook de opmerking van een andere ondernemer, die zegt: "Ik heb wel behoefte aan innovatieve verhalen, minder aan bedrijfsgeschiedenissen en -presentaties." Die behoefte hebben wij zelf ook en we streven ernaar daar het komende jaar verandering in aan te brengen.
Zo zijn de B2B Dagen ook voor onze redactie weer zeer waardevol gebleken.

André Verheul
hoofdredacteur B2B

Foto: Brian Elings

Koerst Weesp af op fusie met Hilversum? Of wordt het
Amsterdam?

Bereikbaarheid
Deel nieuwe snelweg na de zomer in gebruik

Column Petra Berghuis
Hoever reikt de fiscale
milieuvriendelijkheid?

Foto: André Verheul

Coverstory
Business to Business
Terugblik op de
Weesper B2B Dagen

Column Niels van de Griend
CD van mij?

Huiskamergevoel
Koffiecorner & Broodjeszaak 't Hoekje

Nieuws van de IVW
Gevelsrenovatiefonds gaat langer door

Koerst Weesp af op een fusie met Hilversum? Of wordt het Amsterdam?

Foto: Christian Pfeiffer

In Weesp staan de woorden 'fusie' en 'gemeente' al tien jaar met regelmaat in één zin. Terwijl onze buurgemeenten Muiden, Naarden en Bussums sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe gemeente Gooise Meren vormen, is Weesp nog altijd zelfstandig. Maar voor hoe lang nog?

Het is de vraag of de bestuurskracht nog voldoende is. Daarnaast voert de provincie Noord-Holland de druk op om te fuseren met Hilversum en Wijdemeren. De gemeenteraad van Weesp vindt de houding van de provincie te opdringerig en te gehaast. In een brief blaast aan Haarlem blaast Weesp terug. De Weesper raad stelt eerst een gedegen onderzoek te willen doen de huidige bestuurskracht en verschillende toekomstmodellen. Daarbij wil men zich ook op mogelijkheden buiten de Gooi en Vechtstreek oriënteren: met name Diemen en Amsterdam.
Waarnemend-burgemeester Bas Jan van Bochove (foto) formuleerde het in zijn nieuwjaarsspeech als volgt: "Op het schaakbord van de bestuurlijke keuzes werden de laatste maand van 2015 de nodige zetten gedaan. Plastisch uitgedrukt draait het bestuur van de provincie ons de duimschroeven aan. Concreet vertaal ik de doelstelling van het college van Gedeputeerde Staten: 'De verkiezingen van maart 2018 voor de gemeenteraad van Weesp gaan niet door. In plaats daarvan zijn er verkiezingen in november 2018 voor de gemeenteraad van een nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat. Weesp moet dan onderdeel zijn van een nieuwe gemeente met het huidige Hilversum en Wijdemeren.' Tot zover de provinciale plannen, recent verwoord in een brief aan het college van B en W. De raad van de gemeente Weesp zal op deze brief deze maand een gepast antwoord geven. Uitgangspunt zal zijn een bestuurskrachtonderzoek op basis van de definities zoals door de raad zelf vastgelegd en met betrokkenheid van de Weesper bevolking en de lokale maatschappelijke organisaties. Daarbij is in de raad het afgelopen najaar aangegeven dat de blik niet alleen gericht dient te zijn op het oosten, maar dat ook mogelijkheden in het westen moeten worden onderzocht. De raad wil een eigen keuze maken, niet gehinderd door opvattingen van anderen. 2016 wordt in dit opzicht een spannend jaar."

Dat bestuurskrachtonderzoek moet uitwijzen in welke mate Weesp zijn taken nog kan uitvoeren. Van gemeentes wordt steeds meer verwacht, vandaar dat gemeentes samenwerkingen met elkaar aangaan of fuseren. Weesp heeft zo'n samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht, maar die samenwerking stopt per 2018. Dat komt doordat Wijdemeren het roer omgooide en koers heeft gezet naar een fusie met Weesp en Hilversum.

Zandkwestie 'Noord' voor de rechter

Foto: André Verheul

De zandkwestie loopt op, de juridische messen zijn geslepen. De groep ondernemers van bedrijventerrein Noord die zich verzetten tegen zandtransporten naar de Bloemendalerpolder komen niet verder met hun alternatief en stappen naar de rechter.

Vanwege de stadsuitbreiding van 2750 woningen in de Bloemendalerpolder moeten er jarenlang grote hoeveelheden zand de polder in gereden worden. De projectontwikkelaars laten het zand per schip aanvoeren via het Amsterdam-Rijnkanaal, waar het gelost wordt ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie aan de IJsselmeerlaan. Vervolgens rijden zandauto's via de openbare weg het zand naar de plek van bestemming. Veel bedrijven langs die zandroute vrezen overlast, schade en onveilige situaties. Bovendien dragen ze een alternatief aan: zand lossen bij de Maxis en via de noordkant van de polder naar de plek van bestemming. Maar dat stuit volgens de gemeente op dusdanige bezwaren dat het niet haalbaar is. Het bezwaar van de ondernemers tegen de vergunning voor het lossen aan de IJsselmeerlaan is door de gemeente afgewezen.

De ondernemers zijn niet van plan zich daarbij neer te leggen. Zij gaan in beroep tegen die afwijzing en dienen een verzoek om voorlopige voorziening in. Als dat verzoek wordt toegekend, ligt alles stil zolang er geen uitspraak is. Theo van Kan behartigt de belangen namens de bedrijven. "We hopen er nog altijd in een goed gesprek uit te kunnen komen. Maar de wethouders laten niets meer van zich horen." Wethouder Peter Eijking zegt dat alle mogelijkheden zijn afgewogen en dat rijden over Noord acceptabel is. Na een jaar volgt er een evaluatie. Als er inderdaad schade blijkt te zijn, trekt Weesp de vergunning in en worden de ontwikkelaars daarmee gedwongen een alternatief aan te dragen.

Regiomolens draaien traag

Voorzitter Wim Zagt van bedrijvenvereniging IVW is teleurgesteld in de economische krachtenbundeling in de regio Gooi en Vechtstreek. "Het gaat te langzaam en er komt niks van de grond", zo zei hij tijdens de nieuwjaarsreceptie van de IVW.

Daarmee herhaalde hij de boodschap die hij eerder in dit blad naar buiten bracht. Zagt wees een jaar geleden op het belang van regionale samenwerking. Voor het bedrijfsleven is het zinnig om over de gemeentegrens heen te kijken en waar nodig gezamenlijk op te trekken, zo vindt Zagt. De Gooi en Vechtstreek zou zich onder meer als één economisch gebied moeten presenteren. Vorig jaar keek Zagt nog met vertrouwen uit naar wat een samenwerking in de regio zou brengen. Nu moet hij constateren dat er op dit gebied in het afgelopen jaar weinig concreets tot stand is gebracht. "Het ligt niet aan de andere bedrijvenverenigingen, maar vooral aan de overheden. De molens draaien langzaam. Wij willen toch door. Daarom richten wij ons dan voorlopig maar vooral op Weesp."

Wethouder Herman Tuning van Economische Zaken kan zich de reactie van Zagt wel voorstellen. "Wat betreft het gebrek aan snelheid zijn we het eens." Maar hij blijft het belang van regionale samenwerking benadrukken. Zagt doet dat overigens ook.

De beste Deen supermarkt staat in Weesp

De medewerkers van Deen Weesp zien een jaar hard werken beloond. De winkel aan de Amstellandlaan is uitgeroepen tot beste Deen supermarkt van heel Nederland.

Bedrijfsleider Malika Bejja is ontzettend trots: "Eerder werden we al derde en tweede. We wilden dit jaar per se winnen en hebben met z'n allen heel hard gewerkt. Geweldig dat het gelukt is." De jury heeft de supermarkt in Weesp meerdere keren bezocht. Er werd onder meer gecheckt of het assortiment voldeed, of de schappen goed gevuld waren en of de winkel netjes was. Ook het contact met de klant was een belangrijk punt. De jury sprak mensen in de winkel aan om te peilen hoe zij hierover dachten. Dat leverde veel positieve reacties op.
Bejja denkt dat haar team de overwinning vooral te danken heeft aan enthousiasme. "Wij gaan met plezier naar ons werk en dat stralen we volgens mij ook uit."

Foto: RTV NH

Patricia de Haan is met haar Weesper Hairgallery uitgeroepen tot beste kapsalon van Noord-Holland. Ze kreeg achthonderd stemmen. "Het is een ontzettend grote eer, vooral omdat we genomineerd waren door klanten", vertelt Patricia. "We doen vreselijk ons best, proberen het leuk te houden en proberen de gezelligheid in de salon te waarborgen, dus deze prijs is de kroon op het vak." De verkiezing was georganiseerd door RTV NH. De Weesper Hairgallery is op 1 juni 2014 van start gegaan aan de Nieuwstad 16 in Weesp.

Havo-afdeling Vechtstede weer 'Excellent'

Foto: Christian Pfeiffer

De havo van het Vechtstede College heeft opnieuw het predicaat Excellent gekregen. Wethouder Peter Eijking stond om twaalf uur met gevulde koeken voor de deur om te feliciteren.

Die gevulde koeken mogen bijna in de meerjarenbegroting van de gemeente, zo grapte de wethouder. Want het is al de derde keer dat het Vechtstede de belangrijke titel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen krijgt.

De jury vermeldt o.a. in haar rapport: "Het Vechtstede College heeft een excellentieprofiel dat een breed spectrum van elementen omvat. Het is gebaseerd op het creëren van een klimaat van verwachtingen en vertrouwen en heeft tot doel daarmee leerlingen tot hoge prestaties te brengen. (..) De jury ziet een goede havo-afdeling met een zeer sterk team met liefde voor de leerlingen en de school."

Deel nieuwe snelweg en aquaduct na de zomer al in gebruik

Minder files, dus bereikbaarheid van Weesp wordt nog beter

Rond Weesp wordt gewerkt aan het grootste infraproject van Nederland op dit moment: de weguitbreiding Schiphol Amsterdam Almere. Voor 5 miljard euro worden hier snelwegen opgeschoven, bruggen gebouwd, landtunnels aangelegd en knooppunten ontward. Dat alles moet de doorstroming verbeteren. Het bedrijfsleven van Weesp wordt daarmee nog beter bereikbaar.

Foto: André Verheul

Op zestien meter boven het Amsterdam-Rijnkanaal, bovenop de nieuwe brug, wordt hard gewerkt. We zien van alles: betonmolens, takelmachines, dik ingepakte werklieden en een kruiwagen met lekke band. Over zeven maanden rij je hier met de auto, alsof het nooit anders is geweest. Met van achter het stuur zicht op Weesp in de verte. We staan hier op uitnodiging van Rijkswaterstaat, zodat we kunnen zien hoe het vordert met het nieuwe stuk snelweg. In de richting van Weesp (grote foto) kijken we uit over de Gemeenschapspolder en de Bloemendalerpolder in de wetenschap dat daar in 2030 een wijk van 2750 woningen staat, aansluitend op een recreatiegebied. Recht voor ons staan de geluidsschermen er al, met links daarvan de brede plak asfalt voor de nieuwe twaalfbaans A1.

Drie bruggen
De verbreding moet de doorstroming verbeteren. De truc zit 'm vooral in het scheiden van verkeersstromen. Wie van Almere naar Schiphol moet, kan straks op de A6 al de rijstrook kiezen naar de A9 en verder. Dat scheelt op de A1 in- en uitvoegen, oftewel de verkeersmanoeuvres die files veroorzaken. Rijkswaterstaat noemt dat "het wevende verkeer eruit halen." Dat doen ze ook op andere plekken en uiteraard in beide richtingen. Zo ontstaat een ingenieus geheel van rijstroken, spitsstroken, bruggen, viaducten en fly-overs. Om het verkeer van en naar de A9 vrij baan te geven, is die nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal nodig. In feite zijn het drie afzonderlijke bruggen vlak naast elkaar. Dat is omdat de snelweg hier een bocht maakt en dus een beetje schuin moet liggen. De snelweg is met 49 meter te breed om dat in één vlak te doen: er zou een hoogteverschil van een meter ontstaan. Nu is dat veel kleiner. Van binnen is het brugdek hol. Deze ruimte wordt benut voor inspectie en om - heel netjes - de kabels voor de wegsignalering in weg te werken.

Aquaduct
De nieuwe kanaalbrug moet op 28 augustus beschikbaar zijn voor het verkeer, zo vernemen we. Diezelfde datum horen verderop bij de Vecht, waar het breedste aquaduct van Europa wordt gebouwd (foto onder). Hier wordt zes dagen per week, 24 uur per dag gewerkt om de planning te halen. Er was tegenslag vanwege een lek in de bouwkuip. Met onderwaterbeton kon verder worden gebouwd. Dankzij de zachte winter wordt er nu volop beton gestort in een periode waarin dat niet gepland was. In totaal verdwijnt 57.000 kubieke meter beton in dit bouwwerk. Waar de snelweg straks onder de Vecht duikt, zien we de naam al staan: Vechtzicht. In mei van dit jaar verdwijnt de slinger aan het einde van de Korte Muiderweg (Weesperweg) en rijdt het lokale verkeer weer parallel aan de Vecht, over de snelweg-in-aanbouw, naar de kruising bij de nieuwe Spieringbrug.

Foto: André Verheul

Spoorbrug
Ook in mei wordt de vijftig meter hoge spoorbrug bij Muiderberg over de snelweg geplaatst, naast de huidige spoorbrug. Daar worden de betonnen vloer, de rails en de bovenleiding aangebracht. In de zomer wordt het bestaande spoorviaduct weggeschoven en kan de nieuwe brug op zijn plek worden geschoven. De overspanning van 255 meter zonder middensteunpunten, breed genoeg voor het nieuwe knooppunt Muiderberg, is de grootste ooit gemaakt.

Nieuwe route naar Weesp
Op de nieuwe A1 komt ook een nieuwe afslag Weesp. Die komt ongeveer ter hoogte van de huidige oprit richting Amsterdam. Voorlopig zal de Korte Muiderweg in gebruik blijven, maar op termijn komt er een nieuwe ontsluitingsroute. Die gaat via de westkant van de Bloemendalerpolder (de kant van het kanaal). Het is nog niet duidelijk wanneer deze weg beschikbaar is; dat hangt mede af van de woningbouw in de polder.

Column

Hoever reikt de fiscale milieuvriendelijkheid?

In de huidige economie verliest klantbeleving steeds meer terrein als het gaat om de verkoop van producten. De klant laat de prijs van het product een steeds grotere rol spelen als hij beslist bij wie hij zijn producten koopt. Producenten spelen hierop in door steeds meer ook op prijs met elkaar te concurreren. De prijzen van producten staan onder druk, scherp inkopen wordt hierdoor steeds belangrijker. Voor ondernemers die de milieuvriendelijkheid een warm hart toedragen niet altijd makkelijk. Gaat u als ondernemer voor de duurdere, milieuvriendelijke optie of kiest u (al dan niet noodgedwongen) voor de goedkopere variant?

Om de groene ondernemers te helpen bestaan er al geruime tijd verschillende wettelijke regelingen om de aankoop van milieuvriendelijke producten te stimuleren. Een van de stimulerende regelingen is de MilieuInvesteringsAftrek (MIA). Dit is een fiscale aftrekpost die maximaal 36% van de aanschafprijs van het milieuvriendelijke product bedraagt. De MIA kan aangevraagd worden voor producten die op de Milieulijst staan. Dit zijn producten die een belangrijke milieuverdienste hebben, verder gaan dan hetgeen op dat moment verplicht is én meerkosten hebben ten opzichte van het minder milieuvriendelijke alternatief. Door de MIA worden deze milieuvriendelijke producten goedkoper in de aanschaf en kunnen zij beter concurreren met hun minder milieuvriendelijke concurrenten.

Bij producten met een belangrijke milieuverdienste wordt al snel gedacht aan producten met een gereduceerde CO2-uitstoot of zelfs zonder CO2-uitstoot. Er zijn echter meer producten die onder deze groep vallen. Tot de milieuvriendelijke producten behoren ook producten die ten opzichte van het minder milieuvriendelijke alternatief zorgen voor minder overlast. Zo zijn er ook meerdere producten met een geluidsreductie in de Milieulijst opgenomen. U kunt hierbij denken aan geluidsarme bedrijfsterreinen. Dit zijn voorzieningen aan een bedrijfsgebouw en bedrijfsterrein (dat reeds voldoet aan de geluidseisen) waardoor het geluidsniveau met minimaal 3 dB wordt verlaagd. De geluidsreductie kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld isolatiematerialen, geluidsarme, vast opgestelde ventilatoren en aggregaten of het aanpassen van rijroutes op het bedrijfsterrein. Een ander voorbeeld van een product met een geluidsreductie op de Milieulijst is de vrachtwagen met een gereduceerd aandrijfgeluid. Kortom, de MIA reikt veel verder dan u wellicht in eerste instantie denkt. Het verdient dan ook aanbeveling om de Milieulijst te checken als u voornemens bent om te investeren in activa waarvoor reductie van uitstoot, geluidsreductie of energiereductie van toepassing is.

Business to business

Terugblik op de Weesper B2B Dagen

Foto: Brian Elings

"Ik maak een compliment aan iedereen die hier gekomen is. Want wie gaat zitten wachten tot de handel bij hem langskomt, die gaat het niet meer redden", zegt Theo van Kan, die zijn showroom aan de Hogeweijselaan voor de B2B Dagen beschikbaar heeft gesteld als beursvloer. Als ondernemer moet je nieuwe dingen proberen en je nek uitsteken. En elkaar blijven ontmoeten. "We hebben tegenwoordig het internet, dat weet ik ook, maar het persoonlijk contact blijft het allerbelangrijkste. Dan weet je tenminste wie je voor je hebt", zo doceert Van Kan, die met zijn autobedrijf nu full speed verwacht door te starten met leasing: ook voor de zakelijke markt. "De nieuwe manier van autogebruik is leasen. Voor een vast bedrag per maand, dus dan weet je waar je aan toe bent. Wij noemen dat 'zorgeloos rijden'."

De B2B Dagen toonden aan dat er volop Weesper ondernemers zijn die het belangrijk vinden de deur uit te gaan en elkaar op te zoeken. Alleen al de veertig bedrijven met een stand bleken waardevol te zijn voor elkaar. Complicity en Acacia hadden tijdens het opbouwen van hun stand al de eerste afspraken genoteerd. En toen moesten de bezoekers nog komen. De inschatting is dat er evenveel bezoekers zijn geweest als twee jaar geleden, maar een veelgehoorde opmerking was dat het rustiger leek. Misschien valt dat te verklaren doordat de beurs dit jaar in een grotere ruimte was waarin je bovendien een compleet rondje kon lopen.

Ook de notaris trok eropuit. Of zoals Niels van de Griend het zelf zei: "Niet in je kantoor zitten wachten tot het grind knispert, maar naar de bedrijven toestappen. Ook als notaris moet je vandaag de dag meer bieden." In zijn stand stond een verleidelijke Chesterfield waarmee de beursbezoekers werden uitgenodigd om bepaalde notariszaken vanuit de luie stoel te regelen. Zo werd er in elke stand en aan elke zzp-tafel wel een product of dienst aangeboden waar andere ondernemers iets aan zouden kunnen hebben. Dat is dan ook de doelstelling van de Weesper B2B Dagen: laten zien wat er in Weesp te koop is en vanuit de toch al sterk ontwikkelde Weesper solidariteitsgedachte elkaar de business te gunnen. Dat maakt de Weesper B2B Dagen anders dan bijvoorbeeld een branchebeurs. De bezoekers van de beurs waren andere ondernemers, vooral uit Weesp, maar toch ook wel uit omliggende plaatsen. Verder meldden ook particulieren zich om eens rond te kijken. Nieuwsgierig naar wat het Weesper bedrijfsleven zoal te bieden heeft, of misschien toch gericht op zoek naar iets voor bijvoorbeeld de eenmanszaak.

Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings
Foto: Brian Elings

'Eén dag op de beurs levert meer contacten op dan een hele week langs de weg'

Enquête

De redactie van B2B liep meerdere rondes over de beursvloer en hield ondertussen een kleine enquête. Niet representatief voor het hele Weesper bedrijfsleven, maar wel voor de standhouders. Op de vraag naar het primaire doel op de B2B Dagen werd het meest geantwoord: nieuwe contacten leggen (46%). Het vergroten van de naamsbekendheid en het vinden van nieuwe klanten of opdrachtgevers werd in beide gevallen door 37% als hoofddoelstelling genoemd. De vraag of de standhouder het komende jaar meer business van de B2B Dagen verwacht, levert een opvallend optimisme op: 57% zegt ronduit ja, nog eens 34% zegt misschien. Even een check: de vorige beurs, in januari 2014, leverde voor 40% nieuwe handel op, zo gaven de standhouders aan die er toen ook bij waren.
Wat betreft de verwachtingen voor de nabije toekomst bleken de standhouders zo positief dat Emile Ratelband er nog wat van kan leren. Zestig procent verwacht dat het resultaat dit boekjaar zal groeien, niemand verwacht krimp. Over het economische vooruitzicht in 2016 in het algemeen is 85% positief, slechts 1 standhouder zegt negatief te zijn. En als we vragen hoe het gaat met de onderneming ten opzichte van twee jaar geleden, dan meldt bijna 70% een groei en niemand een terugval.
Mooi is de uitkomst van onze laatste vraag: hebben Weesper bedrijven (bij ongeveer gelijke condities) uw voorkeur bij het gunnen van de business. 50% koos voor antwoord 'ja, heel erg de voorkeur'. De andere 50% hield het heel praktisch op 'soms wel, soms niet'. De antwoordoptie 'niet of nauwelijks' bleef onaangeroerd - en dat zegt ook veel.

Het juiste adres

Fraai rapport

We vroegen de standhouders rapportcijfers uit te delen. Hier de gemiddelden.

De Weesper B2B Dagen: 7,2.
Het blad B2B: 7,7.
Bedrijvenvereniging IVW: 7,5,
Weesp als vestigingsplaats voor bedrijven: 6,8.
De gemeente als partner bedrijfsleven: 6,5.

Kortom, een fraai rapport en geen zittenblijvers.
Vermeldenswaardig is nog dat de gegeven cijfers weinig uiteenliepen. Dus geen vieren en negens die samen een gemiddelde van 6,5 opleverden, maar alles bleef binnen de bandbreedte van 5 tot 8,5

Een van de ondernemers die het primair om de naamsbekendheid ging, is Steigerhout Weesp. "Wie bijvoorbeeld een mooie, robuuste vergadertafel van steigerhout wil, is bij mij aan het juiste adres", zegt Ton Jacobs van dit eenmansbedrijf. Hoewel zijn adres verwarring kan opleveren, want Steigerhout Weesp is gevestigd in Diemen: het gevolg van het feit dat de Weesper nog niet de geschikte locatie in zijn eigen woonplaats heeft kunnen vinden. Misschien dat een bezoekje aan de stand van Van Lonkhuizen Makelaars wat oplevert. Ruimtes tussen de vijfhonderd en de duizend vierkante meter zijn in Weesp beschikbaar, zo vertelt Ingrid Kikkert. Daarboven wordt het moeilijker. Zo ervoer ook Eurosort, dat in Weesp niet meer terecht kan en daarom nu in 's-Graveland nieuw laat bouwen. Aan de andere kant zijn in de voorbije periode ook de nodige lege panden gevuld. "Vaak bedrijven uit de regio die zich hier vestigen. De prijzen staan nog steeds onder druk, maar we hebben toch wel een stijgende lijn te pakken", zegt Kikkert. Op de kantorenmarkt is het nog steeds stil, zo zegt ze. Behalve als het om zzp'ers gaat, want die blijken het thuis in je eentje werken toch niet ideaal te vinden. Van Lonkhuizen kwam al met succes aan die behoefte tegemoet door aan de Leeuwenveldseweg een businesscenter in te richten. Op de B2B Dagen maakten we daarnaast kennis met Jantine Zeeman van CitySeat, die vergaderruimtes en flexibele werkplekken aanbiedt in het gebouw van CityStarter aan het Stationsplein. "Thuiswerkers hebben toch behoefte aan een plek buiten de deur waar ze contacten kunnen opdoen en de toegevoegde waarde merken van het tussen de andere mensen zijn", zo zegt ze onder meer uit eigen ervaring. Voor de flexplekken begint de belangstelling op gang te komen.

Wereldberoemd

Op de beursvloer troffen we tegenover elkaar twee bedrijven die wereldberoemd zijn in heel Weesp: Transportbedrijf Wim Bos en Ruitenbeek Print. Ook voor hen viel er nog genoeg te halen (en te brengen). "We willen vooral laten zien dat we nog volop actief zijn als Weesper bedrijf", zegt Marco Ruitenbeek. Het familiebedrijf ging anderhalf jaar geleden samen met drukkerij Bakker Baarn, de naam Drukkerij Ruitenbeek veranderde in Ruitenbeek Print en er werd verhuisd naar de Pampuslaan. "Er is veel gebeurd, dat kun je wel zeggen. Het is voor ons een goede stap geweest. Maar wij zijn en blijven een Weesper bedrijf. Onze naam is hier goed bekend en dat houden we graag zo", aldus Ruitenbeek, die onder meer wijst op de nieuwe mogelijkheid om via Ruitenbeek Print een professionele website te laten maken.
Voor de beursdeuren aan de Hogeweijselaan had Wim Bos trots de oplegger geparkeerd met daarop promotie voor het mooie en veelzijdige Vechtstadje Weesp. De rijdende ansichtkaart levert veel positieve reacties op, vertelt Bos. "Hij rijdt vooral in de Benelux, maar komt ook wel in Duitsland en Engeland. En vorig weekeinde nog in Zwitserland." Ook de IVW-award die Wim Bos Transport vorig jaar mocht ontvangen als Weesper Onderneming van het Jaar heeft veel reacties opgeleverd. "En veel taart", voegt Bos nog toe. De reacties bleven het hele jaar binnendruppelen. "Ook richting onze medewerkers, dat is heel leuk natuurlijk." De IVW-award staat inmiddels bij Nodema, ook aanwezig op de B2B Dagen. Het doel was om een kleinere verpakkingsmachine te presenteren om mogelijk wat Weesper bedrijven mee te kunnen bedienen, want veel klanten in Weesp heeft het op grote bedrijven gerichte Nodema eigenlijk niet. Waarbij gezegd moet worden dat de Bedrijven van het Jaar 2014 en 2015 elkaar wel goed kennen, ook zakelijk. "We gebruiken niet veel plastic, maar wat we nodig hebben halen wij bij Nodema", zegt Wim Bos.

En zo weten de Weesper bedrijven elkaar altijd weer te vinden.

Aston Martin

Aston Martin
De Aston Martin bij de entree van de Weesper B2B Dagen werd eind 2014 getaxeerd op 105.000 euro. Twee deelnemers hadden dat exact juist ingeschat. Na loting levert dat dit erepodium met de respectievelijke Weesper waardebonnen op. 1e prijs: Ruud Siemonsma (Fugo), 2e prijs: Johan Groen, 3e prijs: Bauke de Vries (Bausy Bouw). Aangeboden door Bosch Car Service Direct.

Mooiste stand
De stand van hoveniersbedrijf Gé Leurs is verkozen tot de mooiste van de Weesper B2B Dagen. De prijs, een advertentie in dit blad, ziet u op pagina 14. Aangeboden door Enter Media.

12 / 20

Column

CD van mij?

Op een roze wolk is alles mooi, lief en harmonieus. Negatieve gedachten zitten gewoon even op de andere wolk, een grijze. Hoewel je de grijze wolk van slecht weer graag verre van je wilt houden, is het toch goed om even na te gaan in welke stortregens je relatie terecht kan komen en welke voorzorgsmaatregelen je eventueel wil treffen.

Nog steeds trouwt ongeveer 75% van de stellen 'gewoon' in gemeenschap van goederen. Hoewel er veel is en wordt geroepen over de wijziging van deze wettelijke gemeenschap van goederen, moeten we nu nog even uitgaan van het bestaande systeem: alles is van beiden tenzij sprake is van vermogen dat is verkregen met de zogenoemde anti-schoonzoon (m/v) bepaling.

Op zich is dat ook wel weer erg overzichtelijk: alles is in beginsel gewoon van beiden: 'onze CD'. Dat betekent dat bij einde van de relatie ook sprake is van onze CD en dat er dus een verdeling moet plaatsvinden. Deze dient plaats te vinden zodanig dat beiden in waarde weer 50/50 hebben.
Huwelijkse voorwaarden kunnen dienst doen om vermogen buiten echtscheidingsverdeling te houden. Huwelijkse voorwaarden kunnen namelijk bepalen dat ieder het zijne en het hare heeft en houdt én tevens vaststellen wat daartoe behoort. Dat kan namelijk worden vastgelegd op een lijst die aan de akte wordt gehecht. Zelfs derden, zoals schuldeiser zijn gebonden aan die vaststelling.

Ga je niet trouwen (of geen geregistreerd partnerschap) maar ga je ongehuwd samenwonen, dan kan zo'n lijst ook aan het samenlevingscontract gehecht kunnen worden. Nog specifieker zou je zelfs een akte kunnen opstellen waarin je alleen vastlegt wat van wie is.
Het lijstje werkt overigens ook door indien de relatie eindigt door overlijden. Ben je gehuwd (of heb je een GP) dan bepaalt de wet dat de langstlevende alles krijgt, maar fiscaal (erfbelasting) kan het gunstiger zijn om de verkrijging voor een deel (de helft) via een waarde verrekening (alsof je was gehuwd in gemeenschap van goederen) te laten lopen.

Bij samenwoners met een samenlevingscontract heeft het nog meer verdergaande gevolgen. In een samenlevingscontract is doorgaans (indien er geen kinderen zijn) het zogenoemde verblijvensbeding opgenomen. Op grond van dit beding schuift het gemeenschappelijk vermogen naar de langstlevende partner. Let op, dat geldt dus alleen voor het gemeenschappelijk vermogen! Privé-vermogen, zoals het vermogen dat is opgenomen op bedoeld lijstje, zal zonder testament 'gewoon' ten goede komen aan de wettelijke erfgenamen (ouders broers en zussen als er geen kinderen zijn). De langstlevende partner ziet daar niets verder van en de 'boedelbak' van de erfgenamen komt voorrijden. Om dat te voorkomen, zou weer een testament nodig zijn.

Kortom, lijstjes zijn van harte aan te bevelen voor het geval de relatie in disharmonie eindigt, maar hebben tevens invloed op de situatie bij overlijden. Laat je dus goed voorlichten!

Huiskamergevoel

John de Zeeuw geeft het toe: er zijn in Weesp op dit moment aardig wat gelegenheden waar je een kop koffie kunt drinken. "Maar die zaken hebben niet die sfeer die ik voor ogen heb. Ik wil dat huiskamergevoel... Dat je hier binnenkomt en je thuis voelt, jong of oud."

Eind januari gingen de deuren open van zijn Koffiecorner & Broodjeszaak 't Hoekje. Inderdaad, gevestigd op het hoekje van de Nieuwstad en de Breedstraat. Met uitzicht op het fraaie stadhuis van Weesp en de Oudegracht. Als we vlak voor de opening even langskomen, wordt net de koffiemachine geplaatst. "Ik ga koffie van Manetti schenken, dat is zuivere, biologische koffie uit Venetië. Hoe dat smaakt, mag iedereen zaterdag komen uitproberen. De koffie en thee zijn die dag van het huis", vertelt De Zeeuw enthousiast. De Italiaanse sfeer is nooit ver weg; ook op de broodjeskaart zien we uiteenlopende Italiaanse broodjes en andere lekkernijen. Met pure Venetiaanse koffie en een mooie gracht voor de deur denk je al snel aan gondels. Een leuk idee, vindt De Zeeuw, maar daar laten we het maar even bij. Voorlopig heeft hij zijn handen vol aan de start van deze koffie- en broodjeszaak volgens zijn eigen concept: zijn grote wens komt uit.

't Hoekje is dus niet alleen een koffiecorner, maar ook een broodjeszaak. "We serveren eenvoudige, nostalgische broodjes zoals een broodje halfom en een broodje ei. Een knipoog naar mijn ouders die een lunchroom in Utrecht hadden en waar dat ook op de kaart stond. Maar je kunt bij mij ook uitgebreid lunchen met een luxe broodje met alles erop en eraan." De Zeeuw werkt zo veel mogelijk met Weesper producten: kaas van de boer, brood van de bakker, munt van de groenteman. "Door de omzet in Weesp te houden, versterk je het ondernemersklimaat en daar profiteert iedereen van."

De Zeeuw heeft niet een bepaalde doelgroep op het oog. "Hier kan alles: flexwerken aan een tafeltje, bijpraten in de knusse fauteuils terwijl de kinderen spelen, zaken bespreken of een snelle espresso achteroverslaan om er weer tegen te kunnen." 't Hoekje is maandag tot en met zaterdag open van 09.00 tot 17.30 uur.

Nieuwstad
De komst van Koffiecorner & Broodjeszaak 't Hoekje is de voorbode van nog meer nieuwe vestigingen aan de Nieuwstad. Italiaans restaurant Rimini kondigde aan na 18 jaar de Achteromdwarsstraat te verlaten en een nieuwe vestiging te openen in het voormalige pand van De Ark Kantoorvakhandel, naast J&J Vishandel. In de voormalige BoekenArk aan de Nieuwstad opent binnenkort 'conceptstore Puck & Co'.

Gevelrenovatiefonds gaat langer door

Foto: Van Lonkhuizen

Omdat het fonds nog niet uitgeput is, blijft het mogelijk om nog een uitvraag te toen uit het gevelrenovatiefonds. Met het gevelrenovatie fonds kunt u niet alleen een subsidie krijgen om uw gevel op te knappen, ook het renoveren van uw voorterrein of de aanleg of verbetering groen voor de deur is subsidiabel.

Hieronder daarom nog even kort de voorwaarden uit het fonds:
- Uw bedrijfspand bevindt zich op bedrijventerrein Noord.
- De renovatie zorgt voor een significante verbetering van het aanzicht van het pand en is vanaf de openbare weg zichtbaar.
- Uw aanvraag ligt tussen de € 2.500,- en € 15.000,- en bedraagt maximaal 25% van de totale investering.
- U bent nog niet begonnen met de uitvoering.
Andere bedrijven als Fox Productions aan de Flevolaan en Windsma aan de Pampuslaan gingen u voor. "Wacht daarom niet langer en werk samen met ons aan een nog mooier bedrijventerrein", aldus Glenn Janssen van de gemeente Weesp. Wie meer wil weten, kan terecht op www.weesp.nl/gevelrenovatiefonds.

Dit zijn de IVW BusinessClubs in 2016

Foto: Brian Elings

Voor in de agenda van 2016: hier zijn de data voor de IVW BusinessClubs voor het komende jaar.

Op dinsdag 8 maart is wethouder Herman Tuning van Economische Zaken onze gastheer in het stadhuis van Weesp. Restaurant Uit en Meer is op dinsdag 10 mei the place to be voor de IVW BusinessClub van de Stichting Uiteraard Uitermeer, de groep Weesper ondernemers en vrijwilligers die het gebied rond Fort Uitermeer herinrichten. De laatste BusinessClub voor de zomer wordt traditiegetrouw voorafgegaan door de algemene ledenvergadering en vindt zoals altijd plaats op het Golfcentrum Weesp. Dit jaar is dat op dinsdag 28 juni. Op dinsdag 30 augustus kunnen we een kijkje komen nemen in de opslagruimtes van De Hallen, het bedrijf van Gwen Sesier en Robert van Linden aan de Pampuslaan. Een van de leukste en meest ondernemende restaurants van Weesp is Aaltje aan de Herengracht. De IVW BusinessClub is daar op dinsdag 12 oktober te gast. Tot slot van dit kalenderjaar keren we op 29 november terug naar Fort Ossenmarkt, waar we net als een aantal jaren geleden te gast zijn bij de Kreatieve Groep Weesp.

Nog even alles op een rijtje:
8 maart Stadhuis
10 mei Fort Uitermeer
28 juni Golfcentrum Weesp
30 augustus De Hallen
12 oktober Restaurant Aaltje
29 november: Fort Ossenmarkt

De leden van de IVW ontvangen bijtijds een uitnodiging. Dat gebeurt voortaan alleen per e-mail.

Award voor Wim Gerritsen

Ons bestuurslid Wim Gerritsen is met zijn onderneming Multicopy Diemen in de prijzen gevallen. Het gaat om de Web-to-Print Award 2015, uitgereikt tijdens de 20 Conventie van Franchise Services Inc.

Het gaat om een opdracht voor de grote drogisterijketen Faco/Dio uit Diemen. Met Web-to-Print kan een bedrijf online de huisstijl bewaken en tegelijkertijd bestellen. "Met een enkele druk op de knop kan drukwerk binnen de huisstijl worden gemaakt, veranderd en besteld. Dat scheelt veel irritatie, tijd en kosten voor de gebruiker. Maar daarnaast geeft het systeem veel informatie waarmee communicatieprocessen kunnen worden verbeterd", zo legt Wim graag nog even uit.